7990 người online

Xác định công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn là điểm mấu chốt nhằm thay đổi tư duy sản xuất của người dân, những năm qua, huyện Tân Uyên luôn quan tâm mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với trình độ, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nhất là đúng với nguyện vọng của bà con.

Không chỉ cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra mà nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức như: công tác giáo dục quốc phòng toàn dân (vượt 5% so với chỉ tiêu nghị quyết), công tác tuyển quân, công tác củng cố, xây dựng lực lượng; công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân (vượt 0,43%), tự vệ (vượt 3%); tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 25,6% (vượt 1,6%); tỷ lệ cán bộ hoàn thành khá, tốt chức trách nhiệm vụ được giao (vượt 5%)... – Đó là những kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ quân sự thành phố Lai Châu.

Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết; tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 3.007 tỷ đồng, ước cả năm 2018 thực hiện 5.889 tỷ đồng, đạt 79% Nghị quyết; cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định; tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ chiếm 62%, công nghiệp xây dựng chiếm 34%, nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 46,2 triệu đồng/người/năm đạt 96,4% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội... Đó là những kết quả đã đạt được của thành phố Lai Châu sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Thực hiện các kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Huyện Tân Uyên đã và đang tích cực triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 15/10/2008 của Tỉnh ủy về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X, Thành ủy Lai Châu đã tập trung lãnh chỉ đạo nhằm từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát triển để từng bước hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW Đảng bộ Tân Uyên đã có nhiều giải pháp đưa Nghị quyết vào thực tiễn, góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Cổng Thông tin điện tử tỉnh có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thực hiện Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử tra cứu về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ, dự kiến Cổng sẽ ra mắt vào ngày 27/7/2018. Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, tỉnh Lai Châu cũng đang triển khai thực hiện đề án đầy ý nghĩa và tính nhân văn này.

Bằng nhiều việc làm cụ thế, sát với tình hình thực tế địa phương, huyện Phong Thổ đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ” một cách đồng bộ, hiệu quả. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều giải pháp chăm lo đời sống cho công nhân viên chức lao động, kịp thời giúp đỡ, động viên đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở có chuyển biến tích cực... Đó là kết quả tích cực của huyện Phong Thổ đã đạt được sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016-2020. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đưa Nghị quyết thực sự đi vào thực tiễn.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Nnhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460 02133.876.337                  
02133.876.356
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down