Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh 0
Gọi tự động đi quốc tế 00
Đăng ký đàm thoại quốc tế 110
Công an 113
Cứu hỏa 114
Cấp cứu y tế 115
Giải đáp số ĐT nội hạt 116
 
.
Số lượt truy cập:
23778203

Chuyển bộ gõ

THÔNG TƯ Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Về đầu