so tai nguyen moi truong


Số lượt truy cập:
18408492

TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ VỀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CHO CÁC CÁN BỘ HẠT NHÂN CẤP TỈNH

Thực hiện Quyết định số 54/QĐ- BTMT ngày 17/01/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà nội triển khai nhiệm vụ Nâng cao năng lực quản lý và năng lực tuyên truyền cho các cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường các tỉnh phía Bắc giai đoạn 2013 – 2015.

Chuyển bộ gõ
Về đầu