Chuyển bộ gõ
Hướng dẫn Báo cáo điển hình của các tập thể, cá nhân tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu
Cập nhật ngày: 29/10/09

Để thực hiện tốt các nội dung trong Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu, Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị tham gia Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG:

- Tham gia tham luận tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu là các đại biểu chính thức của Đại hội. Các đơn vị chọn lựa Tập thể ( cá nhân đại diện để báo cáo ) và cá nhân thuộc đơn vị mình chuẩn bị tham luận để báo cáo trực tiếp tại Đại hội. Ban Chỉ đạo Đại hội phân công như sau:

II. NỘI DUNG:

          1. Huyện Mường Tè:

          1.1. Báo cáo điển hình của tập thể với nội dung: Đóng góp của các dân tộc thiểu số trong việc bảo vệ và phát triển diện tích rừng tự nhiên, rừng đầu nguồn sông đà.

          1.2. Báo cáo điển hình của các cá nhân ( Dân tộc Si La ) với nội dung: Giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

          1.3. Báo cáo điển hình của cá nhân  ( Dân tộc La Hủ hoặc Dân tộc Cống ) với nội dung: thực hiện công tác định canh định cư để ổn định cuộc sống.

          2. Huyện Sìn Hồ:

          2.1. Ba báo cáo điển hình của tập thể với nội dung:

          - Công tác di chuyển, sắp xếp, ổn định dân cư thực hiện tái định cư Thuỷ điện Sơn La tại Lai Châu.

          - Công tác tuyên truyên, vận động đồng bào dân tộc thiểu số góp đất làm cổ phần với công ty Cổ phần Cao su Lai Châu để trồng cây Cao su.

          - Kinh nghiệm tuyên truyền, vận động nam giới người dân tộc thiểu số thực hiện công tác dân số kế hoạch hoá gia đình.

          2.2. Báo cáo điển hình của cá nhân (Ông Mùa A Páo Dân tộc H’ Mông – Anh hùng lực lượng vũ trang, Nguyên Chủ tịch hội CCB tỉnh Lai Châu ) với nội dung: Những thành tích cá nhân trong cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước.

          3. Huyện Phong Thổ:

          3.1. Hai báo cáo điển hình của tập thể với nội dung:

          - Kinh nghiệm xây dựng mô hình Hợp tác xã ở vùng dân tộc thiểu số ( Xã Ma Ly Pho ).

          - Kinh nghiệm của người dân tộc thiểu số tronh việc bảo vệ, giữ vững chủ quyền, biên giới quốc gia.

          3.2. Báo cáo điển hình của Cá nhân dân tộc Dao với nội dung: Khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên xoá đói giảm nghèo cho gia đình và xã hội.

          4. Huyện Tam Đường:

          4.1. Báo cáo điển hình của Tập thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của địa phương.

          4.2. Báo cáo điển hình của cá nhân, với nội dung: Công tác phát triển sản xuất, phát triển kinh tế trên cơ sở tiềm năng và các thế mạnh của địa phương ( làm kinh tế trang trại ).

          5. Huyện Tân Uyên:

          5.1. Báo cáo điển hình của tập thể với nội dung: Điển hình trong công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống các dân tộc.

          5.2. Báo cáo điển hình của các cá nhân với nội dung:

          - Dân tộc Thái: Gương sản xuất kinh doanh giỏi là người dân tộc thiểu số.

          - Dân tộc Khơ mú: Điển hình công tác xoá đói giảm nghèo.

          6. Huyện Than Uyên:

          6.1. Báo cáo điển hình của tập thể với nội dung: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

          6.2. Hai báo cáo điển hình của cá nhân với nội dung:

          - Việc phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với kinh tế thị trường.

          - Gương tiêu biểu trong học tập “gia đình hiếu học”

          7. Ban Dân Vận: Công tác vận động quần chúng trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

          8. Ban Dân Tộc: Kết quả bước đầu trong việc thực hiện đề án hỗ trợ, phát triển dân tộc ít người ( Dân tộc Si La ).

          9. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh: báo cáo điển hình của tập thể với nội dung: Bộ đội biên phòng với công tác xoá đói giảm nghèo tại các xã vùng biên giới.

          10. Công an tỉnh: Báo cáo điển hình của tập thể với nội dung: Cá nhân dân tộc thiểu số với công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

          11. Sở Y Tế: Báo cáo điển hình của cá nhân với nội dung: Thầy thuốc với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân các dân tộc thiểu số.

          12. Sở Nội vụ: Báo cáo điển hình của tập thể với nội dung: Kết quả trong công tác Quy hoạch, Đào tạo, Bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số tại tỉnh Lai Châu.

          13. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Báo cáo điển hình của tập thể với nội dung: Thực hiên công tác Đào tao, dạy nghề và giải quyết việc làm cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu, thực trạng và giải pháp.

          14. Sở Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo điển hình của tập thể với nội dung: Kết quả của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu.

          15. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Báo cáo điển hình của tập thể với nội dung: Việc ứng dụng Khoa học – Kỹ thuật vào sản xuất Nông – Lâm – Ngư nghiệp ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

          III. YÊU CẦU CHUNG:

- Mỗi báo cáo phải nêu bật được điển hình theo từng nội dung yêu cầu.

          - Mỗi báo cáo nêu trên được trình bày với thời gian từ 10 đến 15 phút ( tương ứng với 3 – 5 trang giấy A4 đáng máy ).

          - Ban Chỉ đạo Đại hội các huyện và các đơn vị được Ban Chỉ đạo phân công báo cáo, chọn cử các cá nhân điển hình, tiêu biểu viết báo cáo, sơ duyệt nội dung tại đơn vị và giử về thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh ( Ban Dân tộc). Trước ngày 30/10/2009.

          - Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu sẽ lựa chọn báo cáo tiêu biểu để đưa vào trương trình Đại hội./.

Ban Chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu                   


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu