A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018 tỉnh lai châu

(laichau.gov.vn)
(laichau.gov.vn)

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ LAI CHÂU

 


Số: 248 /BC-CTK

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lai Châu, ngày 23 tháng 8 năm 2018

 

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018 tỉnh Lai Châu

 

Tháng 8, điều kiện thời tiết thuận lợi hơn so với tháng trước, một số ngành kinh doanh đã hoạt động trở lại, một số ngành có sản lượng tăng hơn so với tháng 7, bên cạnh đó có ngành vẫn chịu ảnh hưởng của mưa lũ nên doanh thu giảm. Các vấn đề xã hội trong tháng hoạt động trầm hơn, đời sống của bà con nhân dân vẫn còn khó khăn sau ảnh hưởng của thiên tai. Kết quả thực hiện các lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp

1.1. Nông nghiệp

Lúa mùa: Diện tích gieo cấy ước đạt 25.205 ha giảm 1,97% (507ha) so với cùng kỳ năm trước chia ra: Lúa ruộng 21.855 ha giảm 0,26% (57ha), lúa nương 3.350 ha giảm 9,34% (350ha) so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do chuyển đổi một phần diện lúa nương cho năng suất thấp sang trồng một số cây lâu năm khác cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn, giảm chủ yếu ở các huyện như huyện Than uyên; Mường Tè... và một phần lúa ruộng bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ kéo dài, một số hệ thống kênh mương bị hỏng không có nước dẫn vào ruộng nên không thực hiện được gieo cấy. Hiện bà con đang tiến hành làm cỏ chăm sóc, bón phân. Trà sớm đang trong giai đoạn làm đòng và trỗ, trà chính đang trong giai đoạn đứng cái, trà muộn đang trong giai đoạn đẻ nhánh.

Ngô: Năm nay toàn Tỉnh gieo trồng được 18.775,42 ha ngô giảm 2,5% (500ha) so với năm 2017. Diện tích ngô năm nay giảm là do chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn như trồng chuối tại huyện Phong Thổ; trồng chè; quế tại huyện Sìn Hồ. Đến nay phần diện tích này đang cho thu hoạch. Diện tích thu hoạch ước đạt 17.030ha giảm 5,11% (318ha) so với cùng kỳ năm trước, sản lượng thu hoạch ước đạt 59.148,65 tấn. Sản lượng sơ bộ đạt 62.995,2. Năng suất ước đạt 33,55 tạ/ha. Hiện này bà con đang khẩn trương thu hoạch tiếp diện tích ngô vụ Đông xuân còn lại để chuẩn bị đất tiếp tục reo trồng vụ mùa năm 2018.

* Số lượng đàn gia súc, gia cầm chủ yếu ước tại thời điểm báo cáo

Đàn trâu ước tính có 99.889 con tăng 2,31% (= 2.258 con) so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng trâu xuất chuồng trong kỳ ước đạt 112,5 tấn tăng 4,17% (= 4,50 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Đàn bò ước đạt 18.500 con tăng 3,35% (= 600 con) so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng bò xuất chuồng trong kỳ đạt 260,5 tấn tăng 7,58% (= 17,5 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung số lượng trâu, bò tăng do tăng đàn tự nhiên, dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nghèo, dân cư biên giới như các chương trình 30a, 135...

Đàn lợn ước đạt 225.619 con tăng 1,32% (= 2.931 con) so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng xuất chuồng trong kỳ đạt 800 tấn giảm 5,88% (= 50 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân sản lượng lợn hơi xuất chuồng giảm do sau nhiều tháng giá lợn giảm sâu đến đầu tháng 5 giá bán sản phẩm chăn nuôi lợn đã có chiều hướng tăng so với những tháng trước bà con nông dân đang chăn nuôi ở mức duy trì hoặc để trống chuồng đến khi giá tăng cao mới tái đàn trở lại.

Đàn gia cầm toàn tỉnh ước đạt 1.211 nghìn con tăng 4,76 % (= 55 nghìn con) trong đó: gà ước đạt 896 nghìn con tăng 7,56% (= 63, nghìn con) so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gia cầm xuất chuồng trong kỳ đạt 2.153 tấn tăng 7,65% (= 153 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

1.2. Lâm nghiệp

Diện tích rừng trồng mới tập trung: Toàn tỉnh ước trồng mới được 816,5 ha rừng trồng tập trung, giảm 14,05% (=133,5 ha) so với cùng kỳ năm trước đạt 37,8% so kế hoạch năm. Trong đó, diện tích rừng trồng mới chủ yếu là rừng sản xuất. Diện tích rừng trồng tập trung tăng so với cùng kỳ năm trước là do việc triển khai trồng rừng sớm hơn so với năm trước.

Khai thác gỗ và lâm sản trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 4.090 m3 gỗ các loại, giảm 3,07% (= 159,56 m3) so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng khai thác củi ước đạt 323.462 ste, giảm 4,22% (= 14.286 ste) so với cùng kỳ năm trước. Số lượng củi khai thác chủ yếu để làm chất đốt phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của nhân dân và được khai thác ở những khu vực ven rừng phòng hộ, rừng tái sinh.

2. Sản xuất công nghiệp

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp

Trong tháng 8 các hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn hoạt động ổn định trở lại sau khi chịu ảnh hưởng từ các trận mưa lớn kéo dài, hầu hết các cơ sở công nghiệp thuộc các ngành khai khoáng và một số ngành chế biến, chế tạo có sản lượng sản xuất tăng so với tháng trước, một số ngành chế biến khác vẫn duy trì và tăng sản lượng sản xuất, chất lượng sản phẩm sản xuất ngày càng nâng cao để phục vụ tốt nhất nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài Tỉnh. Ngành Sản xuất và phân phối điện có sản lượng tăng cao do các thủy điện phát tối đa công suất; Ngành Cung cấp nước và thu gom rác thải duy trì hoạt động với công suất ổn định để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Chỉ số sản xuất công nghiệp dự ước tháng 8/2018 trên địa bàn tỉnh có chỉ số 113,02%, tăng 13,02% so với tháng trước, giảm 2,92% so với cùng kỳ; cụ thể chỉ số các ngành như sau:

- Ngành công nghiệp khai khoáng có chỉ số là 103,43%%, tăng 3,43% so với tháng trước, giảm 6,38% so với cùng kỳ. Do trong tháng các trận mưa lớn giảm so với tháng trước nên các công trình xây dựng vừa và nhỏ tiếp tục được hoàn thiện, sản lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ trên thị trường tăng so với tháng trước.

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số 100,48%, tăng 0,48% so với tháng trước, giảm 3,19% so với cùng kỳ năm trước; tăng là do thời tiết thuận lợi ngành sản xuất, chế biến chè có sản lượng tăng, một số ngành tăng nhẹ như sản xuất đồ uống tăng 0,1%, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 0,12%, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 2,25%, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 0,53 sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 0,11%.

- Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí có chỉ số 113,23%, tăng 13,23% so với tháng trước; giảm 2,91% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà máy thủy điện lớn gồm: thủy điện Lai Châu (Nậm Nhùn), Bản Chát (Than uyên), Nậm Na 2, Nậm Na 3, được sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc phát tối đa công suất để điều tiết dòng lũ nên sản lượng tăng cao so với tháng trước. Bên cạnh việc đảm bảo công suất phát điện thì các thủy điện đang tăng cường công tác quản lý vận hành hồ chứa thủy điện trên địa bàn Tỉnh và công tác quản lý an toàn các công trình thủy điện.

- Ngành Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải có chỉ số 100,02%, tăng 0,02% so với tháng trước; giảm 0,8% so cùng kỳ là do hoạt động thu gom rác thải có chỉ số giảm; Công ty CP cấp nước Tỉnh vẫn đảm bảo cung cấp nước ổn định, đảm bảo đủ nhu cầu tiêu dùng.

* Sản phẩm sản xuất chủ yếu: Một số sản phẩm chủ yếu do các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất tháng 8 dự ước: Đá các loại đạt 63.714,02 m3, tăng 3,46% so với tháng trước, giảm 6,4% so với cùng kỳ; Chè đen nguyên chất đạt 550,56 tấn, tăng 0,77% so với tháng trước, giảm 0,47% so với cùng kỳ; Cửa ra vào, cửa sổ, khung và ngưỡng cửa bằng plastic đạt 4,1 tấn, tăng 2,5% so với tháng trước; Gạch xây dựng bằng đất sét nung ước đạt 1.764,5 nghìn viên, tăng 0,38% so với tháng trước, tăng 8,36% so với cùng kỳ; Điện sản xuất đạt 1.150,87 triệu KWh, tăng 13,24% so với tháng trước, giảm 2,91% so cùng kỳ; Dịch vụ thu gom rác thải đạt 1.969,23 triệu đồng, tăng 0,04% so với tháng trước, giảm 4,6% so cùng kỳ; Nước uống được ước 358 nghìn m3, đạt 100% so với tháng trước.

* Chỉ số sử dụng lao động: Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tháng 8 đạt 100% so với tháng trước. Tình hình sử dụng lao động trong tháng của các cơ sở ổn định. Theo thành phần kinh tế, doanh nghiệp ngoài quốc doanh; doanh nghiệp nhà nước ổn định.

3. Đầu tư - xây dựng

Đầu tư: Tổng vốn đầu tư thực hiện tháng 8/2018 ước đạt 127.220 triệu đồng, tăng 14,01% so với tháng trước tương đương 15.632 triệu đồng, tăng 20,62% so với cùng kỳ năm trước tương đương 21.752 triệu đồng. Tăng so với tháng trước là do sang tháng 8 lượng mưa ít hơn, các chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục thực hiện các công trình đang thi công để đảm bảo kế hoạch năm. Bên cạnh đó, giá cả các mặt hàng dùng trong xây dựng tương đối ổn định đã tác động tích cực đến hoạt động đầu tư vốn trong tháng.

Tổng vốn đầu tư tháng 8/2018 tăng 20,62% so với cùng kỳ năm trước, tăng chủ yếu do các nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh tăng. Cụ thể: Vốn cân đối ngân sách tỉnh tăng 3,0%; vốn TW hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu tăng 7,43%, vốn xổ số kiến thiết tăng 9,02%... Bên cạnh đó tỷ lệ giải ngân vốn cao đã tác động tích cực làm tổng vốn đầu tư thực hiện trong tháng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Xây dựng: Giá trị sản xuất ngành xây dựng tháng 8 năm 2018 (theo giá hiện hành) ước đạt 320.117 triệu đồng so với tháng trước tăng 6,24% bằng 18.789 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 34,29% bằng 81.747 triệu đồng. Giá trị sản xuất ngành xây dựng tháng 8 năm 2018 (theo giá so sánh) ước đạt 225.601 triệu đồng, so với tháng trước tăng 6,24% bằng 13.242 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 29,44% bằng 51.312 triệu đồng.

Tháng 8 điều kiện thời tiết có phần thuận lợi hơn, song tiến độ xây dựng các công trình vẫn còn chậm chủ yếu là các hoạt động sửa chữa công trình bị hư hỏng do mưa nhiều, hoàn thiện các phần bên trong công trình, lắp đặt các thiết bị. Giá trị sản xuất xây dựng trong tháng tăng trong đó công trình nhà ở tăng 3,46%; công trình nhà không để ở tăng 23,02%; công trình kỹ thuật dân dụng tăng 2,12%; hoạt động xây dựng chuyên dụng tăng 2,99%.

4. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch

4.1. Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 8 đạt 279.059,6 triệu đồng, tăng 0,3% so với tháng trước, bằng 824,3 triệu đồng; tăng 12,99% so với cùng kỳ năm trước, bằng 32.074,6 triệu đồng. Tổng mức bán lẻ tăng là do vào năm học mới 2018-2019 các gia đình chuẩn bị đồ dùng học tập cũng như mua sắm quần áo… cho các con tới trường.

Dự ước doanh thu hoạt động dịch vụ phân theo ngành dịch vụ lưu trú ăn uống tháng 8 đạt 34.768,5 triệu đồng, so với tháng trước tăng 1,00% bằng 344 triệu đồng; so với cùng kỳ năm trước tăng 12,41%, bằng 3.837,3 triệu đồng. Do các em học sinh ở các xã, huyện chuẩn bị vào nhập học năm học mới nhiều phụ huynh, học sinh đưa con em mình lên Thành phố ổn định chỗ ăn, ở cho các em.

4.2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 năm 2018 trên địa bàn tỉnh là 100,19%, tăng 0,19% so với tháng trước; tăng 2,87% so với cùng tháng năm trước; tăng 6,87% so với kỳ gốc 2014.

CPI tháng 8 tăng chủ yếu là do có sự điều chỉnh tăng giá xăng dầu trong nước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 6 nhóm hàng biến động so với tháng trước với mức tăng, giảm như sau: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,1%; May mặc, mũ nón giày dép tăng 0,47%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,14%; Thuốc và dịch vụ y tế giảm 0,36%; Giao thông tăng 0,03%; Giáo dục tăng 1,81%; Nhóm hàng Đồ uống và thuốc lá; Thiết bị và đồ dùng gia đình; Bưu chính viễn thông; Văn hóa giải trí và du lịch; hàng hóa và dịch vụ khác không có biến động. Nhóm tăng cao nhất là nhóm giáo dục do bước vào năm học mới 2018-2019 nhu cầu mua sắm đồ dùng học tập cho con em đến trường của các bậc phụ huynh tăng cao trong tháng nên đẩy giá mặt hàng văn phòng phẩm tăng cao, tăng 6,29% so với tháng trước; giá sách giáo khoa tăng 14,6%; vở, giấy viết tăng 0,51%; bút viết các loại tăng 0,52% so với tháng trước.

Vàng 9999: Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới; Giá vàng trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2018 giảm do chịu sự tác động của việc giá vàng trong nước giảm. Giá vàng chỉ bán lẻ bình quân trong tháng trên địa bàn tỉnh ở mức 3.530.500 đồng/chỉ, giảm 0,96% so với tháng trước.

Đô la Mỹ: Giá đô la Mỹ bình quân trong tháng là: 1USD = 23.309 VNĐ. Chỉ số giá đô la Mỹ so với tháng trước tăng 1,19%, tăng 2,66% so với cùng kỳ năm trước.

4.3. Vận tải hành khách và hàng hóa

Doanh thu vận tải

Tổng doanh thu ước đạt 15.808,89 triệu đồng, so với tháng trước giảm 3,85%, tương đương 633,5 triệu đồng; so với cùng kỳ năm trước tăng 8,17%, tương đương 1.194,1 triệu đồng. Giảm so với tháng trước là do mặc dù số trận mưa, lượng mưa có giảm hơn nhưng một số tuyến giao thông liên tỉnh, liên huyện, liên xã vẫn tiếp tục bị sạt lở, ách tắc. Tình trạng mưa lũ, sạt lở, mất đường vẫn diễn ra ở một số xã, bản đã tác động ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hóa làm cho doanh thu vận tải giảm.

Khối lượng hành khách, hàng hoá vận chuyển, luân chuyển

Khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt 100.140 tấn; So với tháng trước giảm 9,11%, tương đương 10.040 tấn; So với cùng kỳ năm trước tăng 3,25%, tương đương 3.150 tấn.

Khối lượng hàng hoá luân chuyển đạt 3.229.380 Tấn.Km; So với tháng trước giảm 8,34%, tương đương 293.720 Tấn.km; So với cùng kỳ năm trước tăng 5,32%, tương đương 163.030 tấn.km.

Số lượng hành khách vận chuyển đạt 114.720 người; So với tháng trước tăng 3%, tương đương 3.340 người; So với cùng kỳ năm trước tăng 13,53%, tương đương 13.670 người.

Số lượng hành khách luân chuyển đạt 7.447.240 Người.Km; So với tháng trước tăng 2,46%, tương đương 178.730 Người.km; So với cùng kỳ năm trước tăng 11,78%, tương đương 784.960 Người.km.

4.4. Hoạt động du lịch

Dự ước tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn tháng 8/2018 ước đạt 34,27 tỷ đồng bằng 8,21% so với kế hoạch năm, tăng 49,26% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: doanh thu từ khách quốc tế đạt 3,95 tỷ đồng bằng 6,05% so với kế hoạch năm, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu từ khách nội địa đạt 30,32 tỷ đồng bằng 8,61% so với kế hoạch năm, tăng 51,68% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số lượt khách du lịch đến Lai Châu ước đạt 22.450 lượt khách bằng 8,27% so với kế hoạch năm, tăng 49,67% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm hiện tại tổng số cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn toàn tỉnh có 109 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, trong đó có 23 khách sạn và 86 nhà nghỉ các loại. Tổng số buồng 1.983 buồng. Công suất sử dụng bình quân buồng là 63%.

5. Tài chính - Ngân hàng

5.1. Thu, chi ngân sách

Tổng thu ngân sách địa phương tháng 8/2018 ước đạt 1.288,7 tỷ đồng đạt 16,67% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 7,9 lần so với cùng kỳ năm trước; lũy kế đến hết tháng 8/2018 tổng thu ngân sách ước đạt 6.639,4 tỷ đồng, đạt 86% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng thu ngân sách địa phương 8 tháng đầu năm đạt cao là do một số nguồn thu đạt vượt kế hoạch như thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 10,85 lần so với kế hoạch, nguồn thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,28 lần so với kế hoạch. Tổng chi ngân sách địa phương tháng 8/2018 ước đạt 500,2 tỷ đồng đạt 6,47% dự toán đầu năm, tăng 1,52% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế đến hết tháng 8/2018 tổng chi ngân sách 4.609,3 tỷ đồng, đạt 60% so với dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó lũy kế chi thường xuyên ước đạt 2.846,5 tỷ đồng đạt 58% dự toán.

5.2. Hoạt động ngân hàng

Lũy kế tổng huy động vốn ước đến 31/8/2018 đạt 16.077 tỷ đồng, tăng 0,58% (= 102 tỷ đồng) so với tháng trước, giảm 1,57% (= 258 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 5.448 tỷ đồng, chiếm 33,88% tổng nguồn vốn, tăng 0,98% so với tháng trước, tăng 11,25% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ ước đạt 15.365 tỷ đồng, tăng 0,66% (= 102 tỷ đồng) so với tháng trước, giảm 3,2% (= -509 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.

6. Một số vấn đề về xã hội - môi trường

6.1. Thiếu đói trong nông dân

Tính đến ngày 10/8/2018 toàn tỉnh có 246 hộ thiếu đói, chiếm 0,26% so với hộ nông nghiệp; số nhân khẩu thiếu đói là 1.244 nhân khẩu, chiếm 0,27% so với nhân khẩu nông nghiệp. Số hộ cũng như nhân khẩu thiếu đói tháng này giảm so với tháng trước (giảm 130 hộ tương đương 577 nhân khẩu) nguyên nhân giảm là do bà con đã thu hoạch xong ngô, lạc, đỗ tương và rải rác một số địa phương đang bước vào thu hoạch lúa nương... Tuy nhiên trong tháng trên địa bàn đã xảy ra mưa lũ cuốn trôi nhà cửa và tài sản làm cho cuộc sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Hình thức hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân phối hợp với địa phương hỗ trợ đột xuất cho 6 hộ (30 nhân khẩu) với số tiền là 310,1 triệu đồng và 0,25 tấn gạo ở huyện Phong Thổ và 17 hộ (107 nhân khẩu) với số tiền 772 triệu đồng ở huyện Tân Uyên bị thiên tai lũ lụt thiếu đói trong tháng.

6.2. Thiệt hại do thiên tai

Trong tháng xảy ra một đợt thiên tai do sạt lở tại huyện Phong Thổ khiến 6 người chết, 6 người mất tích và 4 ngưởi bị thương. 10 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 7 ngôi nhà bị hư hại nặng và 12 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp. 30 ha lúa bị thiệt hại, 3 con trâu bị chết. Thiệt hại ước tính 1,8 tỉ đồng.

6.3. Y tế

a. Tình hình dịch bệnh

Trong tháng có 15 bệnh nhân mắc bệnh sốt rét; ngoài ra các bệnh viêm gan siêu trùng, sốt xuất huyết; viêm não virus, thương hàn không có ca nhiễm bệnh nào xảy ra.

b. HIV/AIDS

Thực hiện chương trình an toàn truyền máu: Thực hiện đúng quy định an toàn truyền máu 100% các đơn vị máu đều được sàng lọc HIV trước khi truyền. Tính đến 30/6/2018 số người nhiễm HIV trong tháng là 2 người; chết do AIDS là 1 người.

c. Tình hình ngộ độc thực phẩm

Tăng cường kiểm tra giám sát công tác tuyên truyền kiến thức và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về lĩnh vực VSATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài truyền hình tỉnh, treo băng zôn, cổ động mặt đường, truyền thông trực tiếp (lồng ghép vào các buổi họp dân). Tổ chức tập huấn kiến thức về ATVSTP cho cán bộ làm công tác ATTP tuyến huyện, xã, thôn bản; già làng, trưởng bản; các cơ sở chế biến sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể. Trong tháng không xảy ra ca ngộ độc thực phẩm nào.

  1. 4. Tai nạn giao thông

Trong tháng đã xảy ra 3 vụ tai nạn đáng tiếc khiến 5 người bị chết và 1 người bị thương trong đó có 1 vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến 3 người chết tại huyện Nậm Nhùn. So với cùng kỳ năm 2017 tăng 1 vụ, số người bị chết tăng 3, số người bị thương giảm 2.

6.5. Văn hóa

a. Hoạt động văn hóa

Tổ chức các chương trình biểu diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ trên địa bàn toàn tỉnh nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trong tháng.

Hướng dẫn, hỗ trợ, xây dựng mới các đội văn nghệ quần chúng, duy trì và phát huy tích cực hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh.

b. Công tác thanh tra, kiểm tra

Tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy các cơ sở kinh doanh đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật trong việc kinh doanh các loại hình dịch vụ.

6.6. Hoạt động thể thao

Tổ chức Giải vô địch bóng đá 7 người các câu lạc bộ tỉnh lần thứ I/2018. Tham dự giải có 7 đội bóng thuộc các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; động viên đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao. Qua đó, từng bước mở rộng, phát triển phong trào tập luyện, thi đấu bóng đá trong toàn tỉnh.

Tổ chức Giải cầu lông các câu lạc bộ thành phố Lai Châu mở rộng lần thứ nhất. Tham dự giải có 6 câu lạc bộ với 3 nội dung thi đấu (đôi nam trên 45 tuổi và dưới 45 tuổi, đôi nữ), chia thành 6 bảng. Đây là một trong những hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 2018; tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

6.7. Môi trường

Trong tháng xảy ra 2 vụ cháy nhà tại huyện Phong Thổ và Nậm Nhùn, ước thiệt hại 50 triệu đồng, nguyên nhân do bất cẩn khi sử dụng lửa dẫn đến cháy. Có 3 vụ vi phạm môi trường đã lập biên bản và xử phạt 3 vụ với tổng số tiền là 5 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

 

Nơi nhận:                                                          

- Vụ TK tổng hợp - TCTK;                                                    

- TT tư liệu và dịch vụ TK - TCTK

- Tỉnh uỷ Lai Châu;

- HĐND tỉnh Lai Châu;

- UBND tỉnh Lai Châu;                                                        

- Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh LC;

- Lãnh đạo cục TK Lai Châu;                  

- Lưu: TH, VT.

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tiếp

 

Chi tiết Báo cáo số liệu KTXH tháng 8/2018 (Xem tại đây)./.

Cục Thống kê tỉnh Lai Châu


Nguồn: laichau.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 3.145
Hôm qua : 5.068
Tháng 04 : 58.055
Năm 2020 : 263.080
Tổng số : 55.064.617