Số lượt truy cập:
26960655
Tỷ giá
Giá vàng
Loại
Mua vào
Bán ra
SBJ
SJC
Chuyển bộ gõ
THÔNG BÁO MỜI THẦU HỆ THỐNG PHẦN MỀM
Cập nhật ngày: 25/02/11

THÔNG BÁO MỜI THẦU PHẦN MỀM HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU.


Sở Thông tin và Truyền thông (Bên mời thầu) tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu gói thầu: “Xây dựng và triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành”thuộc dự án: “Xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử tỉnh Lai Châu”.
          Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
          Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông.
          Địa chỉ: Tầng 7 nhà D khu hợp khối, Phường Tân phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
          Điện thoại: 02313.791558                          Fax: 02313.791559
          Nhà thầu sẽ được nhận một bộ hồ sơ yêu cầu miễn phí.
          Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 25 tháng 2 năm 2011 đến hết 16 giờ ngày 28 tháng 02 năm 2011 (trong giờ hành chính).
          Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 13 giờ 30ngày 03 tháng 03 năm 2011 tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu.
          Hồ sơ mời thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00 ngày 03 tháng 03 năm 2011.
          Kính mời đại diện các nhà thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm trên./. 
                                                     GIÁM ĐỐC
                                                                                     (đã ký)
  
                                                                                                                       Nguyễn Quôc Luân


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu