Số lượt truy cập:
26941624
Chuyển bộ gõ
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" sau ba năm rưỡi thực hiện
Cập nhật ngày: 11/09/10

Toàn cảnh hội nghị

Sáng 10/9, Ban chỉ đạo Cuộc vận động (BCĐ CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị tham gia vào dự thảo báo cáo 9 tháng đầu năm 2010 và đánh giá tổng quát ba năm rưỡi thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí Lò Văn Giàng- Bí thư tỉnh ủy; Đ/c Tô Như Sơn- Phó bí thư thường trực tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị.

Báo cáo 9 tháng đầu năm 2010 và đánh giá tổng quát ba năm rưỡi thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trình bày tại hội nghị được cơ bản các đồng chí tham dự hội nghị nhất trí tán thành. Các đồng chí cũng đã thảo luận tập trung vào dự thảo báo cáo trình bày tại Hội nghị. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được BCĐ CVĐ xác định là một trong những nội dung quan trọng để chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị nâng cao chất lượng, nghiên cứu, quán triệt học tập trong cán bộ, đảng viên với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Gắn học tập, quán triệt với quan tâm xây dựng chương trình hành động thực hiện cuộc vận động. 100% các đảng bộ đều cụ thể hóa nội dung chuyên đề thành chương trình hành động, tập trung vào công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, gắn Cuộc vận động với triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Tổ chức cho cán bộ, Đảng viên quán triệt chỉ thị của Bộ chính trị, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai; thực hiện tốt các bước trong chỉ đạo đại hội Đảng các cấp, chỉ đạo đại hội điểm, chuẩn bị văn kiện, chuẩn bị nhân sự. Công tác phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng được tiến hành kịp thời, góp phần động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đánh giá tổng quát ba năm rưỡi triển khai cuộc vận động đã triển khai nghiêm túc, đẩy mạnh quán triệt, học tập nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động. Qua hơn 3 năm triển khai, 100% các huyện, thị đảng trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể đã nghiêm túc triển khai; việc tổ chức học tập có sự đổi mới, được tổ chức theo tổ chức cơ sở đảng, kết hợp chặt chẽ giữa  nghe giới thiệu các chủ đề nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thảo luận, đánh giá tình hình đạo đức lối sống của cơ quan, đơn vị.  Kết quả là năm 2007 đạt 95% cán bộ, đảng viên, công chức tham gia học tập, quán triệt; Năm 2008 đạt 93,17%; Năm 2009 đạt 96,5%; năm 2010 đạt 95%... Đặc biệt việc “làm theo” đã trở thành “phong trào rèn luyện đạo đức, lối sống” của cán bộ, đảng viên, công chức và phong trào hành động cách mạng cảu MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Lò Văn Giàng- Bí thư tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác chuẩn bị các báo cáo trình tại hội nghị và các ý kiến tham luận của các đồng chí tham dự. Đồng chí yêu cầu các đồng chí trong ban chỉ đạo cuộc vận động, đặc biệt là cơ quan thường trực ban chỉ đạo cần nghiên cứu kỹ hơn nữa trên cơ sở các ý kiến đã được các đại biểu đưa ra nhằm hoàn thiện báo cáo chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động diễn ra trong thời gian tới.

Nguyễn Chanh


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Về đầu