Số lượt truy cập:
26572320
Chuyển bộ gõ
4 xã ra khỏi chương trình 135/cp giai đoạn II
Cập nhật ngày: 01/12/10

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vương Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể.

Ngày 30/11, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình 135/CP giai đoạn II (2006 – 2010); 4 năm thực hiện chính sách vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn (2007 – 2010). Đồng chí Vương Văn Thành – ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chương trình 135/CP giai đoạn II (2006 – 2010) đã đánh giá: Thực hiện Chương trình 135/CP giai đoạn II, tỉnh ta có 74 xã đặc biệt khó khăn, 37 thôn bản thuộc 16 xã khu vực I, II được thụ hưởng Chương trình. Sau 5 năm thực hiện chương trình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tổng kinh phí đầu tư của Chương tình 135/CP giai đoạn II cho tỉnh ta là 484 tỷ 142 triệu đồng để thực hiện các dự án: hỗ trợ phát triển sản xuất; phát triển cơ sở hạ tầng; đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng; hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý, để nâng cao nhận thức pháp luật. Đã có 5/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch gồm: trên 80% xã có đường giao thông cho xe cơ giới từ trung tâm xã đến thôn bản; trên 80% xã có công trình thủy lợi nhỏ đảm bảo tưới cho trên 85% diện tích trồng lúa nước; trên 80% số hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 95% số học sinh tiểu học trong độ tuổi đến trường. Thông qua các hoạt động hỗ trợ của chương trình, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân có nhiều khở sắc, làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng đặc biệt khó khăn; các nhu cầu thiết yếu về giao thông, nước sinh hoạt, sản xuất, điện, trường lớp học được đáp ứng. Năng xuất cây trồng vật nuoi được nâng lên. Thu nhập của người dân tăng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh… Sau 5 năm đã có 4 xã: Mường Kim, Phúc Than (Than Uyên), Phúc Khoa (Tân Uyên), Ma Ly Pho (Phong Thổ) hoàn thành mục tiêu ra khỏi Chương tình 135/CP…

 

 

Báo cáo thực hiện chính sách vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định 32/2007/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2007 – 2010 đã đánh giá: Sau 4 năm thực hiện chính sách toàn tỉnh đã có 3.554 hộ được vay với kết quả giảI ngân đạt 17 tỷ 765 triệu đồng đạt 95% tổng vốn giao. Nguồn vốn tín dụng ưu đãI của Chính phủ đã giúp bà con hộ nghèo đồng bào các dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn có vốn để chăn nuôI phát triển sản xuất. Nguồn vốn cho vay giúp đồng bào có điều kiện mua thêm trâu, bò, cày kéo và sinh sản để chuyển dần từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa phát triển kinh tế trang trạn tăng thêm thu nhập...

 

 

Tuy nhiên các báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chương trình như: Năng lực của đội ngũ cán bộ ở nhiều xã chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Một số huyện chưa mạnh dạn phân cấp, vai trò hỗ trợ của các phòng chuyên môn chưa rõ ràng. Trong công tác tuyên truyền thiếu cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ truyền thông về chương trình. Một bộ phận người dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước. Công tác chỉ đạo điều hành của một số ban chỉ đạo cấp huyện chưa quyết liệt. Còn 8/13 chỉ tiêu đề ra chưa đạt được… Việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện chính sách tại cơ sở chưa được thường xuyên. Danh sách vay vốn do các xã lập còn sai sót về đối tượng ; nhiều hộ dân không biết lập phương án sản xuất…

 

 

Báo cáo tham luận của các đại biểu tại hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề: Công tác quyết toán vốn; công tác giám sát khi đầu tư các công trình, dự án; quản lý các công trình xây dựng sau đầu tư; quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, chỉ đạo thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất gắn với thị trường…

 

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vương Văn Thành - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả đã đạt được. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới các cấp, ngành cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Cần tập trung giảI ngân hết nguồn vốn của chương trình đã cấp cho các huyện, thị, các ngành trước 31/01/2011. UBND các huyện, thị xã cần tập trung rà soát các nội dung hoàn thành, chưa hoàn thành theo khung lộ trình của Chương tình 135/CP giai đoạn II để có biện pháp lồng ghép các nguồn vốn trong thời gian tới giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn có điều kiện phát triển. Các huyện thị, các ngành liên quan cần xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cho giai đoạn 2001 – 2015 khi Chính phủ tiếp tục kéo dài Chương trình 135/CP giai đoạn III. Các sở, ban, ngành cần nghiên cứu kỹ các văn bản của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, tham mưu đề xuất với UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương có các biện pháp giúp các huyện, thị xã tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để giảI ngân hết nguồn vốn của Chương trình được phân bổ…

 

Tại hội nghị đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 6 các nhân có nhiều thành tích củng cố phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc; UBND tỉnh trao Bằng khen cho 17 tập thể, 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình 135/CP.

(Theo baolaichau.vn)


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Về đầu