Số lượt truy cập:
26984522
Chuyển bộ gõ
Sơ kết thực hiện Nghị quyết về tam nông
Cập nhật ngày: 12/07/11

Hội nghị trực tuyến tại 2 điểm cầu: Chính phủ - Lai Châu

Ngày 11/7, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các bộ, ngành trung ương và 63 tỉnh thành trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có đồng chí Tô Như Sơn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vương Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH TƯ Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã nhấn mạnh nhiều nội dung của Nghị quyết được triển khai đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và tạo sự chuyển biến rõ rệt, nhất là:
Trong sản xuất nông nghiệp, năm 2009, nông nghiệp nước ta đạt mức tăng GDP là 1,83%, năm 2010 đạt 2,78%, bằng mức chỉ tiêu Quốc hội đề ra đầu năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu các loại nông, lâm, thủy sản năm 2010 đạt 19.53 tỷ USD (tăng 3,46 tỷ USD so với 2008), vượt 81% so với mục tiêu Đại hội Đảng X đề ra.
Công tác giảm nghèo đạt được nhiều thành tựu nổi bật, theo tiêu chí cũ, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm từ 13,1% (2008) xuống còn 9,45% (2010), tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn giảm từ 16,2% xuống còn 11,3%. Chính phủ cũng tập trung hỗ trợ 62 huyện nghèo nhất theo Nghị quyết 30a để giảm nghèo nhanh và bền vững. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và xây dựng nông thôn mới…
Đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015, với mục tiêu cụ thể là: Phục hồi tăng trưởng, tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp; giá trị gia tăng nông, lâm, thủy sản bình quân 5 năm 2,8-3%/năm; tỷ trọng nông nghiệp trong tổng GDP cả nước 17-18%; hàng năm đào tạo 1 triệu lao động nông thôn; thu nhập của người nông dân tăng 1,8-2 lần so với 2010; tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân 2%/năm, riêng các huyện, xã nghèo giảm 4%/năm; số xã đạt chuẩn nông thôn mới khoảng 20%; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cấp xã được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới; triển khai hiệu quả các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu…
Tại Hội nghị đã có 20 báo cáo, tham luận của các Bộ, ngành, địa phương chủ yếu tập trung vào những mặt làm được hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời đưa ra những mặt hạn chế trong việc triển khai thực hiện nhằm phấn đấu thời gian tới đưa nghị quyết đi vào cuộc sống của nhân dân.
Về phía tỉnh Lai Châu, sau gần 3 năm triển khai thực hiện, nông nghiệp, nông dân và nông thôn có bước phát triển mới, đời sống vật chất và tinh thần của đa số nông dân được cải thiện rõ rệt: Về nông nghiêp, sản xuất phát triển đảm bảo an ninh lương thực với tổng sản lượng lương thực năm 2010 đạt 159.796 tấn đạt 106% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra; cung ứng kịp thời giống, vật tư nông nghiệp cho sản xuất, phòng ngừa có hiệu quả dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Về nông dân, được nâng cao trình độ nhận thức, tiếp cận khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho 8000 học viên nông dân, tổ chức tập huấn cho hơn 700 lượt người. Về nông thôn, tình trạng đói nghèo giảm nhanh, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo chuẩn cũ là 21,49% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, các hoạt động dịch vụ ở nông thôn phát triển…
Kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương những ý kiến phát biểu thảo luận đầy trách nhiệm, từ thực tiễn địa phương đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều kiến nghị xác đáng. Đồng chí nhấn mạnh: Nhìn lại sau gần 3 năm triển khai thực hiện, nhờ sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực; đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn tăng lên; chuyển dịch cơ cấu theo đúng hướng; kết cấu hạ tầng có bước phát triển mới; thu nhập của người dân tiếp tục tăng, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm.
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại hạn chế như: Tháo gỡ khó khăn vướng mắc còn chậm; ngân sách cũng chưa đáp ứng đủ; việc cân đối nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa được chú trọng; năng suất có tăng lên nhưng chất lượng còn thấp.
Đồng chí Thủ tướng nhấn mạnh các giải pháp cần tập trung thực hiện: Phải bám sát các nhóm giải pháp trong Nghị quyết của trung ương, các nội dung, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, căn cứ vào tình hình địa phương để cụ thể hóa; đặc biệt là chương trình giảm nghèo theo Nghị Quyết 30a; quan tâm đến giáo dục đào tạo vì có vai trò quyết định đến nguồn nhân lực; xây dựng và nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Việc thực hiện tốt Nghị quyết cũng có nghĩa là đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước…

Đinh Lan


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Về đầu