Số lượt truy cập:
26567270
Chuyển bộ gõ
Đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp
Cập nhật ngày: 01/12/11

Đồng chí Lê Trọng Quảng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác thăm khu xây dựng khu vườn kiểu mẫu tại xã Bình Lư.

Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau khi đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ về nông nghiệp và phát triển nông thôn (No&PTNT) tại huyện Tam Đường ngày 30/11.

Năm 2011, huyện Tam Đường đã thực hiện 8 công trình thuỷ lợi với mức đầu tư 93.904 triệu đồng (phục vụ tưới tiêu cho 1.025ha). Trong đó, tổng vốn kế hoạch giao 65.386 triệu đồng, ước giải ngân đến hết năm 2012 là 57.388 triệu đồng.

Đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác kiểm tra sự phát triển của cây ngô đông tại xã Nà Tăm.

Vụ đông 2011, toàn huyện trồng được 184,4ha ngô. Trong đó, ngô trồng khắc phục diện tích lúa màu bị thiệt hại do khô hạn và sâu bệnh là 17,4ha tại xã Bản Giang; thực hiện 28ha dự án thâm canh tại 2 xã: Nà Tăm và Bản Hon; 10,5ha mô hình khuyến nông, khuyến lâm tại 2 xã: Bản Bo và Thèn Sin; 128ha được trồng tại các xã vùng thấp của huyện. Hiện nay ngô sinh trưởng phát triển tốt.

Về công tác chuẩn bị các điều kiện trồng cây chè năm 2012, huyện dự kiến trồng 85ha (28ha chè kim tuyên, 57ha chè tuyết shan) và đã có 34 hộ đăng ký trồng 22,6ha. Hiện nay, Phòng No&PTNT huyện đã kí hợp đồng với Nhà máy Chè Bình Lư cung ứng giống (2.080 nghìn bầu giống chè kim tuyên và tuyết shan).

Trong chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá và sản xuất theo hướng hàng hoá, theo kế hoạch đến năm 2015 huyện sẽ quy hoạch sản xuất lúa chất lượng cao 2.800ha (kinh phí 2,4 tỷ đồng), chè chất lượng cao là 466ha (mức vốn 26 tỷ đồng) và vùng chăn nuôi gia súc ở 3 xã: Bản Bo, Bình Lư, Thèn Sin và thị trấn Tam Đường. 4 xã, thị trấn trên sẽ thành lập 7 hợp tác xã (HTX) mua con giống, mỗi HTX được hỗ trợ 50 triệu đồng. Riêng HTX nuôi vịt siêu trứng tại Bình Lư được hỗ trợ 60 triệu đồng. Ngoài ra, huyện còn dự kiến thực hiện khu vườn mẫu về khoa học kỹ thuật nông nghiệp tại xã Bình Lư với 20ha, trong đó 10ha đất ruộng 2 vụ, 10ha đất trồng màu.

Chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo Quyết định số 38 ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh qua 1 năm triển khai trên địa bàn huyện đã thực hiện hỗ trợ được 30% diện tích gieo trồng với 1.579,1ha (tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng).

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Tam Đường trong thời gian qua.

Đồng chí yêu cầu: huyện đánh giá kết quả ngô vụ đông và đưa cây ngô đông trở thành vụ chính; chuẩn bị tốt về giống và đẩy nhanh tiến độ làm đất để trồng chè; khẩn trương làm các mô hình chè, lúa công nghệ cao; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thuỷ lợi; vận động nhân dân tích cực trồng rừng sản xuất, đồng thời lập phương án hỗ trợ cho các hộ tham gia trồng rừng sản xuất; xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao ở Tiên Bình; xây dựng cánh đồng mẫu lớn đưa vào sản xuất nông nghiệp; cải tạo lại hệ thống kênh mương, dồn điền đồi thửa đưa các giống lúa mới vào gieo trồng, đặc biệt chú trọng đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp.

Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra tình hình phát triển của cây ngô đông tại xã Nà Tăm, rừng sản xuất của xã Bản Bo, khu xây dựng vườn mẫu về khoa học kĩ thuật nông nghiệp tại xã Bình Lư, các công trình thuỷ lợi xã Khun Há, rau màu vụ đông bản Nà Đa (thị trấn Tam Đường), khu kế hoạch xây dựng cánh đồng mẫu lớn đưa vào sản xuất nông nghiệp ở thị trấn Tam Đường, vườn ươm cây chè của nhà máy chè Bình Lư.

Theo Baolaichau.vn
Tường Lam cập nhật 1/12/2011


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Về đầu