Số lượt truy cập:
26980807
Chuyển bộ gõ
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của Lai Châu được triển khai tích cực và khá toàn diện
Cập nhật ngày: 27/12/11

Đ/c Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đó là đánh giá của đoàn Kiểm tra Văn phòng Chính phủ về thực hiện việc kiểm soát TTHC tại buổi làm việc với UBND tỉnh được tổ chức chiều nay 27/12/2011.

Trong 2 ngày (26/27/12), Đoàn công tác do đồng chí  Nguyễn Duy Hoàng – Phó Cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) làm  Trưởng đoàn đã kiểm tra thực việc kiểm soát thủ tục hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên môi trường; Thị xã Lai Châu và Phường Quyết Thắng – Thị xã Lai Châu. Nội dung kiểm tra về các vấn đề: công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kiểm soát TTHC, quy trình thực hiện việc đánh giá tác động; cho ý kiến, thẩm định về quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; công bố công khai hướng dẫn thực hiện TTHC; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, ý kiến của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC.

Báo cáo của đoàn nêu rõ: Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự chủ động tham mưu của Văn phòng UBND tỉnh, công tác kiểm soát TTHC đã được triển khai tương đối toàn diện, cơ bản đã tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Văn Phòng Chính phủ. UBND tỉnh đã chú trọng quan tâm đến việc xây dựng hệ thống các văn bản, quy trình, quy chế; kiện toàn, lựa chọn đội ngũ cán bộ có trình độ, tâm huyết cho bộ máy để làm cơ sở cho việc tổ chức, triển khai công tác kiểm soát TTHC.

Tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm soát TTHC; tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức là lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ đầu mối cấp tỉnh, cấp huyện…; Công tác công bố TTHC và cập nhật, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia đã được thực hiện tương đối tốt ở nhiều lĩnh vực; Công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch rà soát TTHC năm 2012 đã được triển khai để kịp thời xây dựng, ban hành theo đúng yêu cầu về tiến độ, chất lượng theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; Việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC được tỉnh triển khai tích cực. Tổng số phương án đơn giản hóa TTHC được thông qua tại Quyết định 382/QĐ-UBND là 18 TTHC, trong đó đã thực thi xong 8/9 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: một số cán bộ lãnh đạo vẫn chưa nhận thức đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, dẫn đến chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác này tại cơ quan, đơn vị mình; Trong quá trình giải quyết TTHC, thành phần hồ sơ còn có thêm một số giấy tờ ngoài nội dung công khai quy định; Việc giải quyết còn trễ hẹn so với quy định; số lượng cán bộ phòng kiểm soát TTHC còn thiếu so với biên chế được giao và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Tại buổi làm việc, Đoàn đã kiến nghị với tỉnh một số nội dung: chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thị xã tiếp tục tập trung nghiên cứu và tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động kiểm soát TTHC để công tác này được triển khai đồng bộ, thống nhất và thực sự có hiệu quả.

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, đồng thời yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện ngay các biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế theo kết quả kiểm tra để đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Chử- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn và yêu cầu các cơ quan cần nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của việc cải cách TTHC; cần có sự thống nhất trong tập thể lãnh đạo, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và sức mạnh của tập thể; bố trí, lựa chọn hợp lý đội ngũ cán bộ thực sự tâm huyết để thực hiện công tác cải cách TTHC. Nhiệm vụ trước mắt, trên cơ sở báo cáo của đoàn công tác, các cơ quan cần tiếp thu, rút kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát TTHC trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhật Hồng


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Về đầu