Số lượt truy cập:
26922903
Chuyển bộ gõ
Đảng bộ thị xã Lai Châu:
Tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4
Cập nhật ngày: 18/04/13

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng bộ thị xã Lai Châu từ thị đến từng chi, đảng bộ cơ sở đã tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm và đạt được những kết quả bước đầu. Phóng viên Cổng thông tin điện tử tỉnh đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lò Văn Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thị ủy. Xin giới thiệu tới bạn đọc:

PV: Thưa Bí thư Thị ủy, xin đồng chí cho biết những kết quả bước đầu của Đảng bộ thị xã sau một năm thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"?

Đ/c: Lò Văn Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thị ủy: Sau một năm thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", những kết quả bước đầu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Lai Châu đạt được đang từng bước được hiện thực hóa trong việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; trong việc nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện công vụ; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ ngày càng được nâng cao; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp ngày càng được củng cố. Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 08 nhóm giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã đề ra trong kiểm điểm thực hiện Nghị quyết, trong đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu:

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong đợt quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết, các Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đồng thời đã chỉ đạo chấn chỉnh việc thực hiện chế độ sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng; Chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ trong thực thi công vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên làm việc ở các cơ quan thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các giao dịch dân sự với các tổ chức và công dân.

Hoàn thành công tác bổ sung quy hoạch cán bộ, giai đoạn 2010-2015, Quy hoạch cán bộ, giai đoạn 2015-2020. Kiện toàn cấp ủy, các chức danh lãnh đạo các xã, phường, phòng, ban còn thiếu: Phòng Quản lý đô thị, phòng Y tế, Đội Quản lý trật tự đô thị, Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động, xã hội, phòng kinh tế đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Thực hiện điều động, luân chuyển một số cán bộ để tiếp tục đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng. Kiện toàn 04 tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức bộ máy cán bộ ở các phường mới chia tách, thành lập theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 02/11/2012 của Chính phủ.

Tập trung chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đã triển khai, kết quả đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án hồ hạ lưu, đường tránh chợ San Thàng trên 200 hộ dân; đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt dự án đường nối khu hợp khối, trường Tiểu học Tân Phong và chỉ đạo tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án mới được phê duyệt trong năm 2013. Chỉ đạo giải quyết việc cấp đất ở cho các đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất theo Quyết định số 78/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 và Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh, kết quả đến hết tháng 12/2012 đã tổ chức xét đủ điều kiện và phê duyệt phương án giao đất ở cho trên 200 hộ gia đình cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang.

Ban Thường vụ đã và đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc xử lý tình trạng xây dựng cơi nới trái phép, đánh giá thực hiện Quy chế Quản lý đô thị trên địa bàn Thị xã, giai đoạn 2005-2012, dự thảo Quy chế quản lý đô thị (sửa đổi, bổ sung); đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ cho các hộ gia đình đủ điều kiện... Đối với cấp cơ sở, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã xây dựng quy chế, chương trình làm việc hằng năm của cơ quan, đơn vị; việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo Điều lệ Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; tinh thần, ý thức trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, đảng viên đã được cải thiện. Cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển đã phát huy tốt năng lực, phẩm chất, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

PV: Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, thời gian tới Đảng bộ thị xã sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào?

Đ/c Lò Văn Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thị ủy: Sau một năm triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này trong toàn Đảng, nhận thức của từng cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng từng bước được nâng cao. Vì vậy, thời gian tới Đảng bộ thị xã sẽ tiếp tục thực hiện những giải pháp trọng tâm sau:

Các cấp ủy từ thị đến cơ sở cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt tinh thần của Nghị quyết và có các hình thức phù hợp để tiếp tục triển khai Nghị quyết trong những năm tiếp theo. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những nội dung liên quan đến Nghị quyết này. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch về tuyên truyền "Vương quốc Mông", kích động di dịch cư tự do. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai các biện pháp đã được xác định, những việc cần làm ngay để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm đã chỉ rõ. Ban Thường vụ, ban chi ủy, chi bộ, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, có giải pháp cụ thể; đồng thời xây dựng kế hoạch để thực hiện có hiệu quả những việc cần làm ngay của địa phương, đơn vị sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Thực hiện Nghị quyết phải thực sự tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; từng bước nâng cao sức chiến đấu của tổ chức, đảng viên; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp.

Đăng Khôi


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Về đầu