Số lượt truy cập:
26997977
Chuyển bộ gõ
Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác nhân rộng điển hình tiên tiến
Cập nhật ngày: 27/09/13

Lãnh đạo Quân khu tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiến tiến (ĐHTT) đã tạo động lực tinh thần to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chủ trương trên, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp đối với việc xây dựng và nhân rộng ĐHTT; tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ; các cơ quan, đơn vị (CQĐV) bám sát đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để xác định nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp. Cấp ủy, Chính ủy (Chính trị viên) và chỉ huy các cấp chú trọng làm rõ sự cần thiết phải xây dựng, nhân rộng điển hình trong từng CQĐV. Để xây dựng điển hình tiên tiến có sức thuyết phục cao, Bộ CHQS tỉnh đã luôn chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp phải chú ý phát hiện và làm tốt công tác bồi dưỡng, xây dựng các gương điển hình, tập trung vào những đơn vị và cá nhân đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, công tác ở những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa... Đồng thời, coi trọng bổ sung, hoàn thiện tiêu chí về chuẩn mực đạo đức, làm cơ sở quan trọng để từng cá nhân phấn đấu làm theo; gắn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trên cơ sở đánh giá đúng thực chất tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong LLVT, Bộ CHQS tỉnh đã bổ sung 5 chuẩn mực đạo đức chung của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ và 6 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì. Các chi, đảng bộ, các tổ chức quần chúng căn cứ vào chuẩn mực chung, tiến hành rà soát, bổ sung các tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm “Ngắn gọn, rõ ràng, sát, đúng, dễ nhớ, dễ thực hiện”, mang lại hiệu quả cao. Với phương châm: Học phải đi đôi với làm, từng cá nhân tích cực, tự giác, gương mẫu phấn đấu, rèn luyện theo các tiêu chí đạo đức đã được xác định; hướng trọng tâm vào việc đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc; kiên quyết khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, động cơ, thái độ, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, việc xây dựng, bồi dưỡng ĐHTT trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các CQĐV tiến hành khá toàn diện, bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, có tính khả thi cao.


Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh động viên chiến sĩ Dự bị động viên Trung đoàn 880 tích cực huấn luyện đạt kết quả cao

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các ĐHTT phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và khẳng định mình trong thực tiễn. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các CQĐV đẩy mạnh việc thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng, tập trung vào các phong trào như: “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác”… thu hút đông đảo CBCS tham gia. Mặt khác, thường xuyên kiểm tra, giám sát, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá cán bộ để kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những việc làm tốt, những nhân tố mới trong mỗi tổ chức đảng bằng các hình thức thích hợp. Đồng thời, việc phát hiện, lựa chọn các gương ĐHTT luôn được tiến hành theo đúng quy trình, chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Mỗi tấm gương được lựa chọn phải được mọi người thừa nhận, đề cao, tôn vinh và nhân rộng, tạo được hiệu ứng xã hội cao. Nhờ có nhận thức đúng và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, việc xây dựng, nhân rộng ĐHTT của LLVT tỉnh trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phong trào đi lên, hàng trăm tập thể và cá nhân đã được các cấp khen thưởng với nhiều hình thức khác nhau.

Trong đó xuất hiện những tập thể như: Trung đoàn 880 với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phòng Kỹ thuật với những sáng kiến đạt giải cấp Quân khu (“Thiết bị tháo lắp nút phóng ẩm đạn cối”, “Mấu hãm chống trượt trên bệ khóa nòng của súng phòng không 12 ly 7”); Đoàn 356 với mô hình trồng lúa nước và nuôi cá hồi đem lại hiệu quả kinh tế cao; Phòng tham mưu với phong trào tích cực huấn luyện, SSCĐ, cải tiến mô hình huấn luyện, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, hạn chế chi tiêu công đến mức thấp nhất; Ban CHQS huyện Than Uyên với phong trào “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”…Bên cạnh đó là những cá nhân ĐHTT như: Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Ngô Văn Toàn, Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh, Thiếu tá Nguyễn Tiến Hưởng, Trợ lý Chính trị Ban CHQS huyện Phong Thổ... và nhiều cá nhân ĐHTT tiến khác. Ngoài việc khen thưởng theo quy định, Bộ CHQS tỉnh còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng biểu dương, khen thưởng đột xuất, có ý nghĩa thiết thực đối với những tấm gương điển hình tiên tiến, đặc biệt là những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ trên những địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Với sự lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, sự quan tâm kịp thời, sự sáng tạo trong cách lựa chọn, bồi dưỡng, nhân rộng, tuyên truyền… Những tấm gương tiêu biểu, những ĐHTT của LLVT tỉnh đã khẳng định việc nhân rộng ĐHTT trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã và đang và sẽ trở thành động lực to lớn thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng địa phương.

Thế Thành


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Về đầu