Số lượt truy cập:
26639087
Chuyển bộ gõ
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên
Cập nhật ngày: 22/10/13

Lực lượng đoàn viên thanh niên tích cực tham gia tuyên truyền an toàn giao thông

Những năm qua, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chủ trương lãnh đạo đối với công tác thanh niên, giáo dục, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng thanh niên trở thành lực lượng xung kích, đi đầu trên các mặt của đời sống xã hội, là đội ngũ kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW công tác thanh niên của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng.

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ-CP về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ-TU ngày 15/10/2008 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25. Đồng thời, chủ, động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động  cho hợp, sát với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường sự quan tâm đến công tác thanh niên, nhất là giáo dục đào tạo, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi, phát huy vai trò của thanh niên.

Đồng chí Lý Công Hà, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: "Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên chỉ đạo công tác thanh niên, chú trọng bồi dưỡng nhận thức chính trị, lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ với nội dung hình thức phong phú, đa dạng. Trong đó, các cấp bộ đoàn đã triển khai và cụ thể hóa cuộc vận động “Tuổi trẻ Lai Châu học tập và làm theo lời Bác” đưa việc làm theo tấm gương đạo đức phong cách của Bác là tiêu chí để rèn luyện cho từng đoàn viên, thanh niên thông qua nhiều hình thức như: Thi kể chuyện về tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác Hồ; tuyên dương đoàn viên, thanh niên tiên tiến “Viết nhật ký làm theo lời Bác”...Từ đó đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động, đời sống của thanh niên trong toàn tỉnh".

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nhiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ là đoàn viên thanh niên thường xuyên được quan tâm với việc ban hành nhiều Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, công chức viên chức đi học và thu hút những người tình nguyện đến Lai Châu công tác… Đồng thời, xây dựng các tiêu chí bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ ở từng ngành, từng vị trí để cán bộ công chức, viên chức có ý thức phấn đấu, tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Trong đó, lựa chọn đội ngũ cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn theo lĩnh vực trọng yếu của tỉnh để đầu tư, chọn nguồn cán bộ chuyên sâu cho tỉnh, ưu tiên cán bộ ở một số lĩnh vực nhất là đối với đoàn viên thanh niên là nữ, là người dân tộc thiểu số. Từ 2008 đến nay, toàn tỉnh có 10.759 lượt cán bộ, công chức, viên chức chính quyền cơ sở được bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước…

Các cấp ủy Đảng đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên từ lực lượng thanh niên với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam". Qua 5 năm, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 4.866 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng xem xét và đã có 1.526 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Hàng năm, cán bộ đoàn các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí cán bộ, sử dụng và luân chuyển cán bộ theo quy chế cán bộ đoàn. Đến nay, toàn tỉnh có 315 cán bộ trẻ tham gia cấp ủy các cấp, 135 đại biểu trẻ tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu Quốc hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Tổ chức Đoàn đã chú trọng bồi dưỡng, tập hợp, phát triển đoàn viên với 404 đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở với 1.356 chi đoàn, tỷ lệ chi đoàn vững mạnh đạt gần 70% (năm 2012).

Đồng thời, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” “Khi tôi 18”, “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”…góp phần nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện cho học sinh, sinh viên. Xây dựng và duy trì tốt hoạt động của 11 điểm truy cập Internet miễn phí cho thanh niên nông thôn tại cơ sở, giúp họ có cơ hội giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong học tập, rèn luyện cũng như việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất. Phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của thanh niên và sự huy động các nguồn lực khác, 5 năm qua toàn tỉnh trao được 860 suất học bổng nhằm kịp thời, động viên giúp đỡ cho học sinh nghèo, học sinh vùng cao, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường với tổng trị giá trên 600 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đã chủ động hỗ trợ thanh thiếu niên trong tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, 5 năm qua  toàn tỉnh đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 13.325 đoàn viên thanh niên; đào tạo nghề cho 2.892 đoàn viên thanh niên, trong đó giải quyết việc làm cho 1.197 đoàn viên thanh niên.

Nhờ sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền, các phong trào hành động cách mạng, phong trào thanh thiếu niên trong tỉnh ngày càng được đổi mới và đi vào chiều sâu. Các phong trào thi đua yêu nước, xung kích phát triển KT-XH, thanh niên lập thân lập nghiệp, thanh niên tình nguyện tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới… được duy trì và mở rộng, vị thế của Đoàn thanh niên được nâng lên ngày càng đáp ứng yêu câu trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình hiện nay.
Nguyễn Nga


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Về đầu