Tỷ giá
Giá vàng
Loại
Mua vào
Bán ra
SBJ
SJC
Số lượt truy cập:
26563086
Chuyển bộ gõ
Lai châu: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính và cán bộ công chức xã, phường, thị trấn năm 2011
Cập nhật ngày: 30/01/11

Nhằm nâng cao trình độ của cán bộ, công chức hành chính và cán bộ công chức xã, phường, thị trấn. Ngày 31/12/2010 UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 1868/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Nhằm nâng cao trình độ của cán bộ, công chức hành chính và cán bộ công chức xã, phường, thị trấn. Ngày 31/12/2010 UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 1868/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Mục đích nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức  theo tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước để từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ quản lý, lãnh đạo tốt đáp ứng yêu câu, nhiệm vụ được giao. Mặt khác để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ và trang bị một số kiến thức, kỹ năng hoạt động cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở có đủ tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Theo quyết định, nội dung đào tạo bao gồm: bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quy định của các ngạch, bậc công chức, viên chức.

Đào tạo, bồi dưỡng văn hóa chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, cán bộ dự nguồn.

Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng theo quyết định này là cán bộ, công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã, cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ dự nguồn, cán bộ không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố ở xã, phường, thị trấn với các hình thức tập trung, bán tập trung, tại chức, chuyên tu và bồi dưỡng ngắn hạn trong, ngoài tỉnh.

 

Đào thị Nga

 

Sở Nội vụ Lai ChâuÝ kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu