Kiểm tra tình hình thực hiện một số công trình trọng điểm trên địa bàn Tỉnh.

 Kiểm tra tình hình thực hiện một số công trình trọng điểm trên địa bàn Tỉnh

.

10 Người đang Online
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này