ForestForest

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 17/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư phaps trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2 09/05/2018
2 16/2018/QĐ-UBND Ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 15 08/05/2018
3 436/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân Đức Cường (nay là Công ty TNHH MTV Đức Cường); cho Công ty TNHH MTV Xuân Bắc tiếp tục thuê đất để sử dụng vào mục đích: Đất thương mại, dịch vụ 25 07/05/2018
4 593/UBND-TH Về việc đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW 79 07/05/2018
5 389/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 359 29/04/2018
6 561/UBND-VX Tăng cường các giải pháp ngăn ngừa tình trạng người dân thực hiện canh tác ảnh ưởng đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 13 27/04/2018
7 542/KH-UBND Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 27 24/04/2018
8 14/2018/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 13 16/04/2018
9 13/2018/qđ-ubnd Quy định cách thức và thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 11 12/04/2018
10 12/2018/QĐ-UBND Quy định thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020 40 09/04/2018
11 332/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 146 05/04/2018
12 424/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2018 14 04/04/2018
13 148-TB/VPTU Thông báo kết luận chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy về việc hợp đồng lao động, xet viên chức và chấm dứt hợp đồng lao động làm việc tạicác đơn vị trực thuộc Sở Y tế Lai Châu 410 04/04/2018
14 311/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 14 03/04/2018
15 313/QĐ-UBND Quy định thời gian gửi, xét duyệt, thẩm định Báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán và ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 23 03/04/2018
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.791.558                  
02133.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down