Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 16/2017/QĐ-UBND Sửa đổi khoản 3, điều 3 Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh 2 21/06/2017
2 558/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị dạy học các cấp, đồ dùng bán trú cho các trường học trên địa bàn tỉnh Lai Châu 10 06/06/2017
3 407/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyến giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 1 05/05/2017
4 07/2017/QĐ-UBND Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 42 11/04/2017
5 177/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản 25 08/03/2017
6 163/QĐ-UBND QD. công nhận các huyện thành phố lai châu đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giao dục xõa mù chữ 14 03/03/2017
7 162/QDD-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu 16 03/03/2017
8 161/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 62 02/03/2017
9 307/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2017 13 28/02/2017
10 03/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu 23 18/01/2017
11 27/QĐ-UBND Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 70 17/01/2017
12 35/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Lai Châu ban hành hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản hết hiệu lực một phần năm 2016 47 17/01/2017
13 1908/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu 7 30/12/2016
14 1806/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 56 21/12/2016
15 50/2016/QĐ-UBND Gian chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 111 12/12/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02313.791.558                  
02313.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này