Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1471/QĐ-UBND Quyết định về việc giải thể Trung tâm Phát hành sách - Văn hóa phẩm trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 27 28/11/2018
2 1476/QĐ-UBND Quyết định về việc giải thể Phòng Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 53 28/11/2018
3 36/2018/QĐ-UBND Quy định về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu 60 16/11/2018
4 1351/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Lai Châu 4 02/11/2018
5 31/2018/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung giá đất trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu 444 24/09/2018
6 950/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế của khẩu Ma Lù Thàng 118 18/08/2018
7 28/2018/QĐ-UBND Quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu 90 13/08/2018
8 878/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 27 08/08/2018
9 27/2018/QĐ-UBND Sửa đổi nội dung Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 về Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 73 27/07/2018
10 01/NQ-HĐND Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 117 11/07/2018
11 02/NQ-HĐND Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 116 11/07/2018
12 03/NQ-HĐND Đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên 52 11/07/2018
13 04/NQ-HĐND Phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lai Châu 116 11/07/2018
14 05/NQ-HĐND Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế trong các tổ chức hội đặc thù tỉnh Lai Châu năm 2018 181 11/07/2018
15 06/NQ-HĐND Ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu 106 11/07/2018

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460 02313.876.337                  
02313.876.356
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này