Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 22/NQ-HĐND Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 68 08/12/2017
2 25/2017/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm ngheo, công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vũng trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020 34 08/12/2017
3 24/2017/NQ-HĐND Thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2030 29 08/12/2017
4 30/NQ-HĐND Chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thông qua danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 trên địa bàn tỉnh 28 08/12/2017
5 31/NQ-HĐND Kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2017-2021 11 08/12/2017
6 32/NQ-HĐND Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 6 08/12/2017
7 28/2017/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh 15 08/12/2017
8 19/2017/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 50 08/12/2017
9 18/NQ-HĐND Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm ký 2016-2021 30 06/12/2017
10 5461/QCPH-UBND Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Lào Cai với tỉnh Lai Châu 7 06/12/2017
11 17/NQ-HĐND Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 19 06/12/2017
12 17/CT-UBND Tăng cường các biện pháp trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 22 28/11/2017
13 1517/QĐ-UBND Công nhận xã Mường Mít thuộc huyện Than Uyên đạt chuẩn nông thôn mơi 8 22/11/2017
14 1518/QĐ-UBND Công nhận xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu đạt chuẩn nông thôn mới 10 22/11/2017
15 1520/QĐ-UBND Công bố điều chỉnh quy hoạch BC-VT-CNTT tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 27 22/11/2017

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02313.791.558                  
02313.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này