Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1652/QĐ-UBND Giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 24 26/12/2017
2 1654/QĐ-UBND Chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 16 26/12/2017
3 75/QĐ-UBND Điều chỉnh Khoản 1, Điểm a Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh 16 26/12/2017
4 76/QĐ-UBND Thu hồi đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Uyên để quản lý tại địa bàn thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên 12 26/12/2017
5 77/QĐ-UBND Thu hồi đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 12 26/12/2017
6 74/QĐ-UBND Cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 12 26/12/2017
7 1632/QĐ-UBND Kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp tỉnh Lai Châu 33 19/12/2017
8 1630/QĐ-UBND Thành lập Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 40 19/12/2017
9 1632/QĐ-UBND Cho phép thành lập Hội sinh vật cảnh tỉnh Lai Châu 18 19/12/2017
10 74/2017/QĐ-UBND Quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu 25 12/12/2017
11 75/2017/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 129 12/12/2017
12 72/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu 34 11/12/2017
13 29/2017/NQQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 17 08/12/2017
14 27/2017/NQ-HĐND Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 30 08/12/2017
15 20/NQ-HĐND Phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 10 08/12/2017

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02313.791.558                  
02313.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này