Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 11/2017/NQ_HĐND Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 12/2004/NQ-HĐ12 ngày 25/6/2004 và Nghị quyết số 110/2007/NQ-HĐND ngày 11/12/2007 của HĐND tỉnh 12 14/07/2017
2 12/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lai Châu 83 14/07/2017
3 13/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lai Châu 20 14/07/2017
4 14/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 14 14/07/2017
5 16/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 34 14/07/2017
6 15/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu 75 14/07/2017
7 06/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 9 13/07/2017
8 05/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2018 13 13/07/2017
9 01/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 10 12/07/2017
10 02/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 9 12/07/2017
11 04/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2017-2021 8 12/07/2017
12 09/2017/TT-BTTTT Thông tư quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm 6 23/06/2017
13 16/2017/QĐ-UBND Sửa đổi khoản 3, điều 3 Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh 54 21/06/2017
14 558/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị dạy học các cấp, đồ dùng bán trú cho các trường học trên địa bàn tỉnh Lai Châu 32 06/06/2017
15 407/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyến giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 14 05/05/2017

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02313.791.558                  
02313.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này