Trang chủ Dự án, hạng mục Đấu thầu, mua sắm công

Thông báo bán đấu giá tài sản huyện nậm nhùn
(Ngày đăng :27/11/2014 12:00:00 SA)

(laichau.gov.vn) Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Nậm Nhùn về việc tổ chức bán đấu giá tài sản; Hội đồng bán đấu giá tài sản huyện Nậm Nhùn thông báo tổ chức bán đấu giá một số tài sản như sau:

 

UBND HUYỆN NẬM NHÙN
HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /TB - HĐBĐG

Nậm Nhùn, ngày     tháng     năm 2014

 THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN HUYỆN NẬM NHÙN


Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Nậm Nhùn về việc tổ chức bán đấu giá tài sản;
Hội đồng bán đấu giá tài sản huyện Nậm Nhùn thông báo tổ chức bán đấu giá một số tài sản như sau: 

1. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm.

STT

Lô gỗ

Nhóm gỗ

đơn vị tính

Số lượng

Giá trị còn lại

Đơn giá (đồng)

Giá khởi điểm (đồng)

1

Lô 1

VI

m3

11,842

85 %

14.000.000

140.920.000

2

Lô 2

VII

m3

9,123

85 %

6.500.000

50.400.000

3

Lô 3

VI

m3

3,937

90 %

14.000.000

49.610.000

4

Lô 4

VII

m3

0,075

75%

5.333.000

300.000

5

Lô 5

VI

m3

2,598

80%

6.251.000

12.990.000

6

Lô 6

VII

m3

0,08

75%

5.333.000

320.000

7

Lô 7

VI

m3

1,017

80%

7.501.000

6.102.000

8

Lô 8

III

m3

0,500

75%

9.333.000

3.500.000

9

Lô 9

III

m3

3,525

85%

8.343.000

25.000.000

10

Lô 10

VII

m3

0,225

75%

5.333.000

900.000

11

Lô 11

VI

m3

7,918

80%

7.500.000

47.508.000

Tổng cộng

 

337.550.000

 2. Địa điểm, thời hạn trưng bày tài sản bán đấu giá:

- Thời gian: 03 ngày từ 26/11/2014 - 28/11/2014;
- Địa điểm: Tại nhà kho Hạt kiểm lâm huyện Nậm Nhùn;
- Thời gian bán đấu giá đúng 08 giờ 30 ngày 05/12/2014 tại Tại hội trường UBND huyện Nậm Nhùn;
- Người trúng đấu giá nhận tài sản tại nhà kho Hạt kiểm lâm huyện Nậm Nhùn.

3. Hồ sơ và thủ tục tham gia đấu giá:

- Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu in sẵn);
- Mức phí bán hồ sơ:
+ 20.000 đồng/1 bộ hồ sơ (đối với lô tài sản có giá khởi điểm dưới 20.000.000 đồng).
+ 50.000 đồng/1 bộ hồ sơ (đối với lô tài sản có giá khởi điểm từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng).
+ 100.000 đồng/1bộ hồ sơ (đối với lô tài sản có giá khởi điểm từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng)
- Tiền đặt trước:
       + Lô 01 là 15.000.000 đồng;
       + Lô 02 là 5.000.000 đồng;
       + Lô 03 là 5.000.000 đồng;
       + Lô 04 là 40.000 đồng;
       + Lô 05 là 1.500.000 đồng;
       + Lô 06 là 40.000 đồng;
       + Lô 07 là 500.000 đồng;
       + Lô 08 là 350.000 đồng;
       + Lô 09 là 3.000.000 đồng;
       + Lô 10 là 100.000 đồng;
       + Lô 11 là 5.000.000 đồng.

(Theo quy định tại điều khoản 1 điều 29 Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ. Người tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt cọc không quá 15% giá khởi điểm của lô tài sản bán đấu giá).

- Nộp 01 bản sao có công chứng chứng minh thư nhân dân.
- Trường hợp ủy quyền người tham gia đấu giá: Có giấy ủy quyền xác nhận của chính quyền địa phương và nộp 1 bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân.

4. Địa điểm, thời gian tham khảo hồ sơ tài sản bán đấu giá:

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 26/11/2014 đến hết ngày 28/11/2014
Sáng từ 08h00p đến 10h00p         Chiều từ 14h00p đến 16h00p

- Địa điểm: Tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nậm Nhùn.
- Xem tài sản từ  ngày 26/11/2014 Tại  Hạt kiểm lâm huyện Nậm Nhùn.

5. Địa điểm, thời gian đăng ký tham gia đấu giá:

- Bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phát phiếu đấu giá và nhận tiền đặt cọc.
+ Địa điểm: Tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nậm Nhùn
+ Thời gian: Từ ngày 26/11/2014 đến hết ngày 04/12/2014
Sáng từ 08h00p đến 11h00p         Chiều từ 14h00p đến 17h00p

6. Hình thức đấu giá và thời gian mở cuộc bán đấu giá tài sản:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 1 lần, đấu giá lần lượt từ lô 1 đến lô 11;
- Thời gian bỏ phiếu và công bố kết quả đấu giá: Bắt đầu từ 8h30p ngày 05/12/2014.
- Địa điểm: Tại hội trường UBND huyện Nậm Nhùn

Kính mời các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá xin liên hệ trực tiếp với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nậm Nhùn (Theo số điện thoại: (0231).3.910179 hoặc 0945.942.2830945.942.2830945.942.2830945.942.283 gặp đồng chí Đồng) để tìm hiểu thông tin và đăng ký tham gia đấu giá./.

Nơi nhận:
- Đài PTTH tỉnh;
- Đài TTTH huyện; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu;
- Lưu HS, VT.

 

 
 

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lò Văn Duy

 

Tin liên quan

Thông báo mời thầu(11/03/2015 10:47:47 SA)

Thông báo bán đấu giá tài sản huyện nậm nhùn(08/12/2014 4:27:24 CH)

Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn tam đường(08/12/2014 4:25:41 CH)

Bán đấu giá QSD đất và tài sản trên đất(08/12/2014 4:24:09 CH)

Thông báo mời thầu: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị - Tên dự án: “Đầu tư Đài truyền thanh các xã: Nậm Cuổi, Xà Dề Phìn - huyện Sìn Hồ...(20/10/2014 10:34:30 SA)

Tin mới nhất

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI(13/12/2017 1:40:34 CH)

EU dự kiến liên kết cơ sở dữ liệu thị thực với dữ liệu tội phạm (13/12/2017 8:29:03 SA)

Thủ tướng: Mỗi đồng vốn của doanh nghiệp là một ‘lá phiếu’(13/12/2017 8:16:10 SA)

“Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”(12/12/2017 2:18:30 CH)

Khai mạc Phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội(12/12/2017 3:31:21 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.791.558                  
02133.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này