Trang chủ Chuyên đề Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ngành Tổ chức xây dựng đảng Lai Châu: Chủ động trong công tác tham mưu với cấp ủy các cấp

(Ngày đăng :21/03/2017 8:08:08 SA)


Một buổi sinh hoạt chi bộ ở bản Nậm Ô, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn (Ảnh: Ngọc Liên)

(laichau.gov.vn) Cùng với các đơn vị, địa phương trong tỉnh, năm 2016 ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, chương trình công tác của cấp ủy, từ đó chủ động tham mưu cụ thể hóa vào tình hình thực tế tại địa phương.

Ngành Tổ chức xây dựng đảng thực hiện 6 nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm: Xây dựng tổ chức bộ máy tinh giảm biên chế; công tác cán bộ; công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ; đổi mới, cải tiến phong cách, lề lối làm việc; tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trên từng lĩnh vực, ngành Tổ chức xây dựng đảng đã cơ bản hoàn thành tốt, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Lĩnh vực xây dựng tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở”. Kịp thời tham mưu cấp ủy củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, chia tách, thành lập, giải thể, sáp nhập và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ một số tổ chức, đơn vị cho phù hợp với thực tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Năm 2016 đã tham mưu thành lập 16 đơn vị, sắp xếp tổ chức bộ máy 11 đơn vị, sáp nhập 6 đơn vị; giải thể và đổi tên một số trung tâm, đơn vị thuộc Sở, các huyện, thành phố. Thực hiện chính sách tinh giảm biên chế, năm 2016 toàn tỉnh đã tinh giảm được 132 biên chế, giảm 24 đầu mối phòng, ban, đơn vị sự nghiệp. Bước đầu sau rà soát, kiện toàn bộ máy tinh gọn hơn, giảm chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, giúp hoạt động ổn định, hiệu quả hơn.

Công tác tổ chức cán bộ cũng được quan tâm. Ban Tổ chức cấp ủy đã chủ động tham mưu tập trung triển khai thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, kịp thời sắp xếp, bổ sung, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy trình. Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử: cán bộ diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 442 đồng chí, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định cho ý kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử 104 đồng chí. Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn gắn với quy hoạch cán bộ, đào tạo theo chức danh, vị trí việc làm…

Ngành cũng tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, đồng thời cụ thể hóa hướng dẫn để thống nhất thực hiện. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; duy trì kết quả 100% thôn, bản, trường học, trạm y tế có chi bộ độc lập; công tác kết nạp đảng viên được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Trong năm 2016 đã kết nạp được 1.933 đảng viên trong đó có 760 đảng viên là nữ, 950 đảng viên là người dân tộc thiểu số; chia tách, thành lập mới 10 chi bộ cơ sở, thành lập 7 đảng bộ cơ sở, thành lập mới 32 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Công tác nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đạt được kết quả bước đầu với việc kiện toàn 54 cấp ủy cơ sở xã, phường, thị trấn trong năm 2016. Công tác luân chuyển cán bộ về cơ sở được chú trọng, quan tâm.

Thường xuyên nắm tình hình, diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận quần chúng Nhân dân với các vụ việc phức tạp không để ảnh hưởng đến công tác chính trị nội bộ. Ông Lê Đức Dục, Bí thư huyện ủy Nậm Nhùn cho biết: Là huyện có nhiều dân tộc, phong tục tập quán khác nhau, có địa bàn sinh hoạt tôn giáo nên Ban Thường vụ Huyện ủy xác định công tác bảo vệ chính trị nội bộ là nhiệm vụ quan trọng, chiến lược đối với công tác cán bộ. Bởi vậy chúng tôi đã tập trung kiện toàn tổ bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng cơ sở về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở nắm chắc lịch sử chính trị của cán bộ, đảng viên và các đối tượng trong diện quy hoạch cán bộ. Làm tốt công tác phối hợp trong bảo vệ chính trị nội bộ theo quy chế, nhất là phối hợp giữa Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra và Công an huyện. Trong năm 2016 các chi, đảng bộ cơ sở và Ban Tổ chức huyện ủy đã thẩm tra, xác minh 160 hồ sơ của người xin vào đảng để trình Ban Thường vụ quyết định kết nạp; thẩm định tiêu chuẩn chính trị nội bộ cho 68 cán bộ phục vụ công tác bổ sung quy hoạch, thẩm định công tác nhân sự thường xuyên cho 82 đồng chí phục vụ việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử…

Ông Lò Văn Cương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Cùng với thực hiện các nhiệm vụ, việc đổi mới, cải tiến phong cách, lề lối làm việc, đổi mới trong tư duy, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cũng được quan tâm chỉ đạo; tăng cường công tác cải cách hành chính trong xây dựng đảng, tham mưu sửa đổi ngắn gọn các văn bản về quy trình, quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, từng bước chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, văn hóa công sở, giờ giấc làm việc, xây dựng đạo đức, tư cách người cán bộ, đảng viên trong ngành; quan tâm làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực cho cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ./.

Tin liên quan

Tân Uyên: Tinh giản bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả(14/06/2018 2:37:02 CH)

Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Lai Châu(11/06/2018 10:14:17 CH)

Tân Uyên: Đưa Nghị quyết 04-NQ/TW vào thực tiễn(08/06/2018 2:50:00 CH)

Lai Châu: Chung tay thực hiện Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử tra cứu mộ liệt sỹ(09/05/2018 10:15:46 CH)

Phong Thổ: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (06/05/2018 8:57:19 CH)

Tin mới nhất

Tổng thống Hàn Quốc thăm Nga, tăng cường quan hệ hữu nghị(22/06/2018 6:59:42 SA)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh(21/06/2018 3:54:42 CH)

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng thăm và làm việc tại tỉnh(22/06/2018 7:15:23 SA)

Duy trì và giữ vững xã, phường không ma túy ở Lai Châu (21/06/2018 6:37:34 SA)

Không có chuyện thông qua Luật Đặc khu để bán đất cho nước ngoài(21/06/2018 1:13:50 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.791.558                  
02133.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down