Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin các Sở, Ban, Ngành

Tập trung giải quyết mong muốn, nguyện vọng, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân

(Ngày đăng :11/01/2019 9:38:31 SA)


Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Lai Châu.

(laichau.gov.vn) Đó là ý kiến phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị được Ban Dân vận Trung ương tổ chức sáng 10/01. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Điểu K’ré, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. Dự Hội nghị còn có các đồng chí của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và điểm cầu của các tỉnh. Tại điểm cầu Lai Châu có đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; quan tâm lợi ích thiết thực và quyền làm chủ của Nhân dân; tham gia giải quyết có hiệu quả hơn những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Những kết quả trên đã góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, đối ngoại và cải thiện nâng cao đời sống của Nhân dân.

Tuy nhiên, công tác dân vận vẫn còn những hạn chế như nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế; công tác dân vận của cả hệ thống chính trị chưa đồng bộ; nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội chưa đổi mới mạnh mẽ và theo kịp sự thay đổi của các tầng lớp Nhân dân; công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình trong Nhân dân chưa kịp thời…

Tại Lai Châu, năm 2018 công tác dân vận của hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực; thực hiện tốt việc lắng nghe, giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; quan tâm thực hiện quy chế dân chủ ở 3 loại hình đối với xã, phường và thị trấn; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai giúp người dân ổn định cuộc sống; nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính.

Năm 2019, Ban Dân vận Trung ương đề ra nhiệm vụ trọng tâm như: Nghiên cứu, tham mưu, nâng cao chất lượng các đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; triển khai có hiệu quả kế hoạch “Năm dân vận chính quyền” 2019; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận ban hành trong nhiệm kỳ XII; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội, nhất là công tác nắm tình hình trong Nhân dân…

Đối với công tác “Năm dân vận chính quyền” 2018 được cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở với nhiều giải pháp, tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Qua đó, đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; đạo đức công vụ, ý thức phục vụ Nhân dân, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên. Công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận được triển khai tích cực và khá đồng bộ. Công tác cải cách hành chính được tăng cường.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Trong đó, tập trung quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong giải quyết mong muốn, nguyện vọng, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp đông người kéo dài. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu. Cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công thuận lợi, giảm chi phí, phiền hà...

Tin liên quan

Công tác tài chính cần đảm bảo minh bạch, hài hoà nhưng phải trọng tâm, trọng điểm.(18/03/2019 5:38:36 CH)

Nâng cao hoạt động, hiệu quả của HTX (14/03/2019 3:45:43 CH)

Họp Ban Tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019(13/03/2019 3:46:27 CH)

Họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2019(13/03/2019 4:10:57 CH)

Kỳ họp bất thường Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ XI (Khóa XI) (08/03/2019 3:47:06 CH)

Tin mới nhất

Triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi (19/03/2019 6:49:22 CH)

Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia(19/03/2019 2:11:49 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng làm việc với lãnh đạo chủ chốt Công an tỉnh(19/03/2019 11:09:30 SA)

Lai Châu phân bổ 196.068 triệu đồng vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình MTQG năm 2019.(15/03/2019 11:10:38 SA)

Công tác tài chính cần đảm bảo minh bạch, hài hoà nhưng phải trọng tâm, trọng điểm.(18/03/2019 5:38:36 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460 02133.876.337                  
02133.876.356
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down