Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin các địa phương

Kinh nghiệm trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở huyện Phong Thổ

(Ngày đăng :26/10/2018 9:37:05 SA)


Toàn cảnh Lễ giao nhận quân tại huyện Phong Thổ. (Ảnh nguồn: baolaichau.vn)

(laichau.gov.vn) Những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, huyện Phong Thổ luôn chú trọng thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân) là một trong những nội dung được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và tích cực thực hiện nên năm nào cũng đạt 100% kế hoạch đề ra.

Để có được kết quả đó, trước hết, huyện Phong Thổ đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện công tác tuyển quân. Trên cơ sở nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyển quân và trách nhiệm của địa phương khi thực hiện, Đảng ủy Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã bám sát đặc điểm địa bàn, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ tuyển quân, đồng thời, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp phối hợp tổ chức thực hiện… 

Từ công tác tham mưu của Ban Chỉ huy quân sự huyện, hàng năm Huyện ủy, UBND huyện và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đều ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển quân, thống nhất lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đặc biệt, Ban Chỉ huy quân sự huyện còn phối hợp với Phòng Tư pháp và các ngành, xã, thị trấn thực hiện nội dung, quy trình xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng và trong tuyển quân. Qua đó, tạo cơ sở để triển khai thực hiện công tác tuyển quân, bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng luật. Huyện chú trọng kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, nhất là ở cấp xã, thị trấn để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện công tác này. Các xã, thị trấn đã quán triệt nhiệm vụ tuyển quân đến từng chi bộ, thôn, bản; chú trọng kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, nhất là ở cấp xã, thị trấn. Mặt khác, huyện thống nhất lấy hiệu quả tuyển quân là một tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các xã, thị trấn nhằm đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức thực hiện. 

Kinh nghiệm cho thấy, cùng với tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, để thực hiện tốt công tác tuyển quân, phải tạo được sự đồng thuận, thống nhất nhận thức trách nhiệm của toàn dân. Vì vậy, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ tuyển quân. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp với thực tế; chú trọng phát huy hiệu quả tuyên truyền của Đài Truyền thanh-Truyền hình, lồng ghép nội dung công tác tuyển quân trong sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể… Nội dung tuyên truyền trọng tâm là giới thiệu Luật Nghĩa vụ quân sự, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, truyền thống của địa phương...

Cùng với tuyên truyền thường xuyên, tuyên truyền cao điểm, trong mùa tuyển quân, huyện đã chỉ đạo đưa nội dung Luật Nghĩa vụ quân sự vào chương trình bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng-an ninh cho các đối tượng, nhất là học sinh trong các trường Trung học phổ thông. Trong tuyên truyền, huyện đã có cách làm sáng tạo, đó là in tờ rơi giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, các chế độ chính sách mà quân nhân và gia đình được hưởng khi tại ngũ, xuất ngũ cũng như quy định xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự để phát đến 100% công dân trong diện sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh công tác tuyên truyền, động viên, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để nâng cao hiệu quả giáo dục, răn đe. Với các biện pháp đồng bộ đó, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong huyện đều thống nhất về nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành của công dân trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.

Trước sự phát triển của kinh tế thị trường, nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ (nhất là các đối tượng chưa học hết trung học phổ thông) thường đi lao động xa, đi học không cắt khẩu, học xong không trở về địa phương… đã tạo nên nguồn ảo và khan hiếm nguồn tuyển quân chất lượng tốt. Khắc phục vấn đề đó, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn chú trọng làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân nhập ngũ, nhất là đăng ký lần đầu. Hàng năm, trước khi tuyển quân, huyện chỉ đạo 100% các xã, thị trấn tổ chức phúc tra, nắm nguồn; yêu cầu các xã, thị trấn thành lập tổ phúc tra liên ngành gồm cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn, cựu chiến binh... do đồng chí xã đội trưởng phụ trách. Trong quá trình phúc tra, tổ công tác nắm việc đăng ký, quản lý nguồn, thực hiện các quy trình sơ tuyển, khám tuyển, các trường hợp tạm hoãn, tạm miễn nhập ngũ của các xã, thị trấn; đồng thời, xử phạt nghiêm các vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo Nghị định 120/NĐ-CP của Chính phủ. Trước khi sơ tuyển, khám tuyển, huyện chỉ đạo các cơ quan, các xã, thị trấn thông báo sớm cho công dân về kế hoạch tuyển quân, nhập ngũ để gia đình và công dân bố trí công việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.

Để nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm “Tuyển người nào, chắc người đó”, không để lọt vào quân đội những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đặc biệt coi trọng công tác xét duyệt, tuyển chọn công dân nhập ngũ bảo đảm khách quan, dân chủ, minh bạch, đúng quy trình. Rút kinh nghiệm từ những năm trước về một số ít công dân bị đơn vị đổi trả (chủ yếu là do không đảm bảo sức khỏe), huyện chỉ đạo Phòng Y tế, Ban Chỉ huy quân sự huyện hướng dẫn các xã, thị trấn kiện toàn Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của các xã, thị trấn; tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, hướng dẫn về quy trình kiểm tra sức khỏe, yêu cầu đặc thù sức khỏe của công dân đối với từng loại hình đơn vị.

Với phương châm “Làm tốt chính sách hậu phương, quân đội là cánh tay nối dài góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển quân”, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn chú trọng huy động các nguồn lực xã hội cho công tác tuyển quân; kịp thời động viên công dân nhập ngũ cả về vật chất, tinh thần. Các xã, thị trấn đã có nhiều cách làm thiết thực như tổ chức giao lưu văn nghệ để động viên thanh niên nhập ngũ; bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp đảng và kết nạp đảng cho đối tượng đã đủ điều kiện vào Đảng trước khi nhập ngũ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình công dân nhập ngũ…

Cùng với các nội dung, biện pháp trên, để tạo sự lan tỏa, đưa công tác tuyển quân đi vào chiều sâu, huyện đã chuẩn bị, tổ chức tốt lễ giao, nhận quân trang trọng để đây thực sự là “Ngày hội tòng quân” ở địa phương. Đồng thời, tổ chức tốt việc đón nhận con em của địa phương hoàn thành nghĩa vụ trở về, đảm bảo trang trọng, chu đáo, thiết thực. Phát huy những kết quả, kinh nghiệm đạt được, trong thời gian tới huyện Phong Thổ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong công tác tuyển quân, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Tin liên quan

Than Uyên thực hiện tiêu chí môi trường (15/05/2019 7:50:19 SA)

Hỗ trợ nông dân vượt khó(14/05/2019 2:43:12 CH)

Lai Châu: Không có dịch bệnh lớn nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ(09/05/2019 11:08:24 SA)

Phăng Sô Lin phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa(09/05/2019 10:58:35 SA)

Nậm Nhùn thực hiện giảm nghèo bền vững(08/05/2019 9:09:20 SA)

Tin mới nhất

Diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2019: Dự kiến tổ chức vào ngày 22 tháng 5 (18/05/2019 3:08:01 CH)

Lai Châu: Công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc lĩnh vực xây dựng(17/05/2019 3:53:16 CH)

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em tỉnh Lai Châu(17/05/2019 4:02:43 CH)

Lai Châu: Ban hành Kế hoạch Hành động của Uỷ ban tỉnh thực hiện Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025”(17/05/2019 4:10:25 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh(17/05/2019 3:50:43 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down