Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin các địa phương

Lai Châu sau 2 năm nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn

(Ngày đăng :11/09/2018 2:25:38 CH)


Các em học sinh được cô giáo rửa tay trước khi ăn cơm.

(laichau.gov.vn) Triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh Lai Châu đã vào cuộc quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền. 

Ngay sau khi có Quyết định số 150-QĐ/TU ngày 20/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020”, UBND tỉnh tiếp tục tham mưu với Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ kinh phí nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đồng thời ban hành các quyết định, kế hoạch thực hiện và giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với UBND các huyện, thành phố cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo từng năm học.

Đồng thời chỉ đạo quyết liệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường thuộc 75 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), trong đó tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục, công tác quản lý được tổ chức thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khoa học, tự chủ như: Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Quyết định; biên chế thời gian, nội dung kế hoạch dạy học; tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện trong đó chú trọng việc lựa chọn nội dung dạy học phù hợp nhận thức học sinh, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá gắn với phát triển năng lực người học và thành lập các đoàn kiểm tra, tư vấn theo hướng “cầm tay chỉ việc” với cách thức từ lý thuyết gắn thực tiễn đến minh họa cụ thể.

Trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CBQL, GV, NV). Sở GD&ĐT đã tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên môn của giáo viên các cấp học, kiểm tra kiến thức theo vị trí việc làm của đội ngũ CBQL, cán bộ chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc vùng ĐBKK đối với 2.591 CBQL, GV; với kết quả điểm từ 5 điểm trở lên đạt 94,4%; tỷ lệ nhà giáo biết một thứ tiếng dân tộc là 52,6% (tăng 13,5%); giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2018 đạt 75,5% số lượng GV dự thi. Kết thúc năm học 2017-2018, 75 xã đặc biệt khó khăn có 7.653 CBQL, GV, NV cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh. Ngoài khung nội dung chương trình của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đã ban hành khung nội dung, chương trình dạy học dành riêng cho học sinh có học lực Trung bình và Yếu kém nhằm từng bước nâng chất lượng giáo dục học sinh từ Yếu - Kém lên Trung bình, từ Trung bình lên Khá - Giỏi. Đổi mới hoạt động tổ chức dạy học phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh các trường vùng đặc biệt khó khăn như tạo không khí lớp học nhẹ nhàng, giáo viên gợi mở, dẫn dắt tìm hiểu kiến thức theo lối gần gũi, dễ hiểu, khuyến khích động viên học sinh yếu tự tin tham gia học tập. Thực hiện đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh trong đó khuyến khích việc sử dụng hình thức trắc nghiệm trong kiểm tra.

UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường huy động học sinh ra lớp và nâng cao tỷ lệ chuyên cần; huyện ủy, UBND các huyện đã bàn các giải pháp huy động học sinh ra lớp và nâng cao tỷ lệ chuyên cần; tổ chức ký cam kết, giao chỉ tiêu huy động học sinh ra lớp và nâng cao tỷ lệ chuyên cần giữa cấp trên với cơ sở; hàng tháng, hàng quý tổ chức đánh giá việc thực hiện huy động học sinh ra lớp và nâng cao tỷ lệ chuyên cần từ cơ sở đến UBND xã, huyện và báo cáo huyện ủy. Do đó, công tác huy động học sinh ra lớp và nâng cao tỷ lệ chuyên cần đã được các cấp ủy đảng, chính quyền thực sự quan tâm, vào cuộc. Bên cạnh đơn vị đã thực hiện tốt như huyện Than Uyên, nhiều đơn vị có sự bứt phá về cách thức tổ chức huy động và nâng cao tỷ lệ chuyên cần, tiêu biểu là huyện Nậm Nhùn.

Cùng với đó, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng, trang thiết bị dạy học được đầu tư mua sắm. Kết thúc năm học 2017-2018, các trường thuộc 75 xã ĐBKK có tổng số phòng 4.353 phòng, tăng 555 phòng. UBND tỉnh đã bố trí lồng ghép các nguồn lực, nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất còn thiếu, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và xã hội đầu tư cho giáo dục. Xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn Quốc gia theo kế hoạch. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Kết quả 75/75 xã duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 trở lên, trong đó 8 xã duy trì đạt chuẩn mức độ 2.

Không chỉ vậy, công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh tiêu biểu ở vùng đặc biệt khó khăn trong các phong trào thi đua cũng được đặc biệt quan tâm. Năm học 2017-2018 toàn ngành có 171 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc trong đó có 83 trường vùng đặc biệt khó khăn đạt 49%, so với năm học 2015-2016 tăng 5%; 10/28 = 35,7% trường được tặng Cờ thi đua tỉnh; có 1/4 = 25% trường được Chính phủ tặng cờ; 36/80 = 45% trường UBND tỉnh tặng Bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 4 trường vùng đặc biệt khó khăn được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”. Từ năm 2015 đến năm 2017, có 2.432 giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, biên giới được UBND tỉnh tặng Bằng khen...

Sau 2 năm thực hiện Quyết định số 150-QĐ/TU, nhận thức của cấp ủy chính quyền các cấp, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn được nâng lên, hình thành các quan điểm: giáo dục hướng tới kết quả đầu ra, lấy trẻ, lấy người học làm trung tâm, dạy học phát huy phẩm chất, năng lực người học. Công tác quản lý và chỉ đạo của Ngành GD&ĐT dần đi vào chiều sâu, trên cở sở áp dụng hài hòa giữa khoa học quản lý và thực tiễn. Lãnh đạo các cấp đã ý thức rõ tầm quan trọng của công tác tham mưu và nhất là công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức nuôi dưỡng học sinh bán trú. Đã có 54/55 chỉ tiêu tăng trưởng so với năm học chưa có Quyết định số 150-QĐ/TU; so với mục tiêu đến năm 2020 đã đạt, vượt 35/55 chỉ tiêu; tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, chất lượng học tập và rèn luyện được nâng lên. Năm học 2017 - 2018 chất lượng giáo dục giữa các xã vùng III (xã đặc biệt khó khăn) với các xã vùng II dần được thu hẹp so với năm học 2015 – 2016.

Từ kết quả trong 02 năm qua sẽ là tiền đề để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn tỉnh quyết tâm phối hợp thực hiện nhằm đạt các chỉ tiêu đề ra, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn./.

Tin liên quan

Lai Châu: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 (16/04/2019 11:19:40 SA)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Than Uyên lần thứ 21(10/04/2019 4:40:04 CH)

Trường Mầm non Bình Minh: Lấy trẻ làm trung tâm trong công tác dạy và học(09/04/2019 10:02:10 SA)

Sìn Hồ phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số(04/04/2019 8:33:39 CH)

Than Uyên phát triển thương hiệu nông sản(02/04/2019 8:08:18 SA)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh(19/04/2019 3:08:53 CH)

Đảm bảo an toàn, an ninh và nguyên tắc hoạt động của mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước(17/04/2019 2:26:42 CH)

Mường Tè thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công(17/04/2019 10:44:24 SA)

Phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên(18/04/2019 4:41:15 CH)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020(18/04/2019 9:58:43 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down