Trang chủ Chuyên đề An toàn thông tin

Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet

(Ngày đăng :09/08/2017 4:13:17 CH)


Ảnh minh họa. (Nguồn Internet).

(laichau.gov.vn) Nhằm tăng cường hiệu quả công tác, phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet, góp phần làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trên mạng Internet, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1278 về phê duyệt Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet”.

Đề án nằm trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Việc thực hiện Đề án sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet của các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động trên môi trường mạng Internet và toàn xã hội; nâng cao năng lực công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet tại Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thời gian thực hiện Đề án kéo được thực hiện từ năm 2017 đến năm 2025 và được phân chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ năm 2017 đến hết năm 2020); giai đoạn 2 (từ năm 2021 đến hết năm 2025).

Hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Việc thực hiện Đề án nhằm hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet như rà soát và sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả các văn bản hiện có về phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet phù hợp với yêu cầu thực tiễn; tăng cường các chế tài xử lý vi phạm nghiêm khắc hơn, có tính răn đe cao hơn đối với những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trên Internet, cụ thể hóa các hành vi sai phạm về nội dung.

Bộ đã đưa ra việc xây dựng chính sách: Quản lý thông tin trên mạng theo sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là mạng viễn thông di động khi số lượng người sử dụng ngày càng tăng, tính chất thông tin ngày càng đa dạng, phức tạp; cơ chế ưu đãi đặc thù và chính sách phù hợp khuyến khích, thúc đẩy phát triển các dịch vụ Internet hấp dẫn của các doanh nghiệp Việt Nam, tạo sức cạnh tranh với dịch vụ của doanh nghiệp nước ngoài; khuyến khích hợp tác, hỗ trợ hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước với các cơ quan chức năng trong phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ phát triển mạng xã hội và công cụ tìm kiếm của Việt Nam.

Tăng cường năng lực cho lực lượng thanh tra

Để công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet đạt hiệu quả cao, Đề án đã đưa ra việc tăng cường năng lực cho lực lượng thanh tra Ngành Thông tin và Truyền thông và lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm trên mạng Internet từ Trung ương xuống địa phương đủ về số lượng và bảo đảm trình độ chuyên môn nghiệp vụ; lựa chọn người có trình độ lý luận, chuyên môn, kỹ thuật cao để theo dõi hoạt động phòng, ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet chuyên nghiệp, hiệu quả, liêm chính, tăng tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, nắm chắc tình hình để tham mưu, giải quyết công việc đúng quy định pháp luật; chấp hành nghiêm mệnh lệnh công tác; bám sát các quy định về hoạt động nghiệp vụ, công tác thanh tra, điều tra; xây dựng, áp dụng và vận hành các hệ thống quản lý chất lượng theo đúng tiêu chuẩn ISO.

Định kỳ tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo và đào tạo lại, trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng thanh tra Ngành Thông tin và Truyền thông và các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet. Hình thành bộ máy tiếp nhận, xử lý các phản ánh về thông tin sai phạm trên mạng Internet từ cộng đồng. Nghiên cứu hình thành đội ngũ tuần hành, giám sát mạng Internet hoạt động theo cơ chế, quy chế riêng.

Rà soát, trang bị phương tiện, thiết bị tác nghiệp, bổ sung kinh phí nghiệp vụ, kinh phí thanh tra cho lực lượng thanh tra. Tổ chức xây dựng và áp dụng phần mềm theo dõi, quản lý, lữu trữ dữ liệu về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và các hoạt động nghiệp vụ khác.

Nâng cao năng lực kỹ thuật, nghiệp vụ

Đề án đã đưa ra việc xây dựng hệ thống kiểm duyệt và triển khai phần mềm chặn lọc, phát hiện, thu thập, xử lý thông tin sai phạm trên môi trường mạng; triển khai hệ thống cảnh báo, cổng kiểm soát quốc gia chặn lọc các truy cập thông tin sai phạm từ người dùng; xây dựng phần mềm bảo vệ an ninh máy tính cá nhân khi truy cập Internet cho phép bảo vệ người sử dụng mạng Internet tránh được các sự cố an toàn thông tin khi cố tình hoặc truy cập nhầm vào các trang thông tin có nội dung độc hại, nguy hiểm và sai trái. Đầu tư, xây dựng hệ thống thiết bị có khả năng phân tích hành vi, phương thức, thủ đoạn mà tội phạm mạng sử dụng để thực hiện vi vi phạm.

Nâng cao năng lực phát hiện, đánh giá, thẩm định nội dung thông tin xấu, độc  trên mạng Internet; thiết lập cơ chế thẩm định nội dung thông tin sai phạm một cách mềm dẻo, hiệu quả. Hình thành mạng lưới cộng tác viên và mạng lưới phản bác thông tin sai trái, thù địch trên môi trường mạng. Thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp Internet, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động kịp thời có biện pháp kỹ thuật xử lý các nguồn phát tán thông tin sai phạm, chủ động rà soát, có phương án xử lý đối với hành vi lợi dụng hệ thống thông tin di động để phát tán tin nhắn rác, thông tin chống phá Đảng, Nhà nước và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bên cạnh đó là việc đẩy mạnh công tác nắm, dự báo tình hình, công tác thanh tra, kiểm tra, xác minh, đánh giá việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, tăng cường hậu kiểm đối với các loại hình dịch vụ trên mạng Internet để chấn chỉnh, tăng cường hậu kiểm đối với các loại hình dịch vụ trên mạng Internet để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm; chú trọng nâng cao năng lực công tác quản lý và điều hành ngăn chặn địa chỉ IP, phân giải tên miền để chủ động phòng ngừa và xử lý sai phạm trên môi trường mạng. Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, loại bỏ nguy cơ mất an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia, bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tăng cường hợp tác quốc tế và phối hợp xuyên quốc gia

Đặc biệt Đề án đã đưa ra việc tăng cường hợp tác quốc tế và phối hợp xuyên quốc gia trong quản lý thông tin Internet. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch nghiên cứu mở rộng và nâng cao tính hiệu quả của việc phối hợp quốc tế trong quản lý thông tin trên mạng Internet; tham gia và nâng cao hiệu quả thực thi các hiệp định, công ước quốc tế, tuyên bố về an toàn an ninh thông tin, ngăn ngừa tội phạm mạng và quản lý thông tin trên Internet mà Việt Nam là thành viên, đảm bảo theo đúng đường lối ngoại giao của Nhà nước, phù hợp với luật pháp Việt Nam và luật pháp, thông lệ quốc tế; phối hợp với các tổ chức an toàn thông tin, phòng, chống tội phạm mạng quốc tế trong việc chia sẻ thông tin, phối hợp nghiệp vụ để phòng, chống các hình thức tội phạm xuyên quốc gia.

Đối với những thông tin vi phạm được cung cấp theo dịch vụ xuyên biên giới từ máy chủ của nước ngoài, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới, các đơn vị tham gia Đề án tham mưu cho lãnh đạo bộ, ngành mình tăng cường hợp tác quốc tế thông qua con đường ngoại giao nhằm phối hợp xử lý vi phạm phù hợp với thông lệ quốc tế./.

Tin liên quan

Luật An ninh mạng: Công cụ bảo vệ người dân khỏi thông tin xấu, độc(03/07/2018 9:18:48 SA)

Người phát ngôn: Luật an ninh mạng cần thiết cho an ninh quốc gia(15/06/2018 8:58:55 SA)

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng(13/06/2018 1:00:12 CH)

Luật An ninh mạng không cản trở hoạt động của người dân, doanh nghiệp(13/06/2018 7:08:49 SA)

Luật An ninh mạng không cản trở Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế(06/06/2018 7:12:35 SA)

Tin mới nhất

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019(19/10/2018 4:38:56 CH)

Huyện Mỹ Đức (Hà Nội) trao quà cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt cho Lai Châu(19/10/2018 9:41:56 SA)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh(19/10/2018 9:25:40 SA)

Thủ tướng dự khai mạc Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 12 (ASEM 12)(19/10/2018 7:51:14 SA)

Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai: Lợi thế không thuộc về ông Trump?(19/10/2018 7:50:24 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.791.558                  
02133.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down