Trang chủ Chuyên đề Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ Thị trấn Sìn Hồ: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh

(Ngày đăng :03/02/2019 11:28:12 CH)


Trưởng bản Sìn Hồ Vây (thị trấn Sìn Hồ) tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

(laichau.gov.vn) Thời gian qua, Đảng bộ thị trấn Sìn Hồ (huyện Sìn Hồ) luôn chú trọng củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh địa phương.

Đồng chí Phú Hồng Lữ - Bí thư Đảng bộ thị trấn Sìn Hồ cho biết: Xác định công tác củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, qua đó, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, trong giáo dục chính trị tư tưởng, bên cạnh việc ban hành Kế hoạch số 31-KH/ĐU, ngày 28/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”, Đảng bộ thị trấn Sìn Hồ còn tích cực nắm bắt tình hình dư luận xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Thông qua đó, từng bước cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng bộ thị trấn Sìn Hồ còn luôn quan tâm xây dựng các chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ, công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, đảng viên hàng năm. Đến nay, Đảng bộ thị trấn Sìn Hồ có 15 chi bộ trực thuộc (8 chi bộ khu bản, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ cơ quan) với gần 190 đảng viên.

Một trong những chi bộ được Đảng bộ thị trấn Sìn Hồ đánh giá hoạt động hiệu quả là Chi bộ Khu phố 5. Với 25 đảng viên, năm 2018, Chi bộ đã phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH). Trong phát triển kinh tế, đảng viên chi bộ nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, đi đầu tuyên truyền, vận động gia đình và bà con trong khu phố tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất… Năm qua, 100% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong”… hàng năm, Đảng uỷ thị trấn Sìn Hồ đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015 - 2020, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025; tổ chức kiện toàn các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư; Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ…

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được quan tâm, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khoá, hàng năm. Qua kiểm tra, giám sát đã biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, chỉ ra tồn tại, hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục của các tập thể, cá nhân.

Để góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, các vấn đề nổi cộm, bức xúc ngay tại địa bàn dân cư, Đảng ủy ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác dân vận; kiện toàn Ban Chỉ đạo thị trấn về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo. Đảng uỷ đã ra quyết định thành lập 4 tổ dân vận bản, khu phố trong đó đồng chí Bí thư chi bộ là tổ trưởng.

Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả. Điều đó được thể hiện rõ qua việc Hội đồng Nhân dân đã tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND; thực hiện hiệu quả kế hoạch giám sát hàng năm. Đối với UBND, căn cứ định hướng của Đảng uỷ và các Nghị quyết của HĐND, UBND đã cụ thể hoá thành kế hoạch và đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện, trọng tâm là đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; tăng cường chỉ đạo công tác quản lý thu, chi ngân sách; thực hiện hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu các năm học; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân; thực hiện chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh…

MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các đề án, nghị quyết, kết luận của Tỉnh uỷ, kế hoạch thực hiện của Huyện uỷ, Đảng uỷ và của đoàn thể cấp trên; tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đoàn Thanh niên phát huy tinh thần thanh niên xung kích trong mọi hoạt động. Hội Phụ nữ triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm và các phong trào thi đua của hội “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” bằng các hình thức hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia…

Có thể nói, việc quan tâm củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh đã có tác động tích cực, các chủ trương phát triển KT - XH, đảm bảo an ninh, quốc phòng của Đảng ủy đều được triển khai, thực hiện có hiệu quả; kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng (năm 2018), tăng gần 13 triệu đồng so với năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm.

Tin liên quan

Mường Tè thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công(17/04/2019 10:44:24 SA)

Tam Đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch cộng đồng(04/04/2019 5:28:15 CH)

Than Uyên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII(04/04/2019 8:01:02 SA)

Tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở ở tỉnh Lai Châu(13/03/2019 4:43:36 CH)

Tam Đường: Phát triển và thâm canh cây chè chất lượng cao(23/02/2019 10:45:13 SA)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh(19/04/2019 3:08:53 CH)

Đảm bảo an toàn, an ninh và nguyên tắc hoạt động của mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước(17/04/2019 2:26:42 CH)

Mường Tè thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công(17/04/2019 10:44:24 SA)

Phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên(18/04/2019 4:41:15 CH)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020(18/04/2019 9:58:43 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down