Trang chủ Chuyên đề Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Khun Há vượt khó thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã

(Ngày đăng :16/11/2018 2:57:46 CH)


Người dân xã Khun Há chơi môn đánh cầu lông gà tại “Ngày hội văn hóa các dân tộc” được đông đảo người dân và du khách cổ vũ.

(laichau.gov.vn) Sau 2,5 năm (2015- 2018) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, xã Khun Há, huyện Tam Đường đã vượt qua những khó khăn thử thách và đạt được nhiều kết quả tích cực, tình hình kinh tế-xã hội có nhiều chuyển biến, quốc phòng- an ninh, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới.

Khun Há là xã vùng cao của huyện Tam Đường, gồm 2 dân tộc Mông và Thái sinh sống. Địa bàn dân cư ở rải rác, giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp; tỷ lệ hộ nghèo còn nhiều, trình độ dân trí và nhận thức của người dân chưa cao; phong tục, tập quán còn lạc hậu; một số hộ dân còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ, đầu tư của Đảng và Nhà nước. Tình hình an ninh nông thôn ở một số điểm bản còn diễn biến phức tạp. Năng lực công tác, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước tình hình đó, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong xã đã tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của Thường trực Huyện uỷ, HĐND - UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện; từng bước khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù chịu khó vượt qua thách thức và phát huy tiềm năng, lợi thế, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ III. Đến nay, xã Khun Há đã có 13/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội đề ra.

Xã Khun Há đã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm và đưa ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăn nuôi. Đến nay, kinh tế trên địa bàn xã phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực đạt 930/777 ha, đạt trên 119% so với Nghị quyết đề ra. Tổng sản lượng lương thực là 4.360 tấn, bình quân lương thực đầu người trên 833/750kg/người/năm, đạt 111% so với Nghị quyết đề ra. Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách phát triển trang trại; khuyến khích người dân tập trung đầu tư vào chăn nuôi, thay đổi con giống năng suất, chất lượng cao. Đến nay, tổng đàn gia súc là 4.216 con, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc duy trì từ 6- 7%/năm, đạt 100% so với Nghị quyết đề ra. 

Căn cứ vào mục tiêu, chương trình giảm nghèo, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã thành lập Ban phát triển để điều hành chương trình giảm nghèo trên địa bàn xã và đưa ra nhiều giải pháp giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,7%, đạt 100% Nghị quyết đề ra. Về phát triển cơ sở hạ tầng, xã đã chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, quan tâm đến công tác quản lý, khai thác bảo vệ các công trình xây dựng đư­ợc bàn giao đưa vào sử dụng. Đến nay, 98% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, đạt 100 % với Nghị quyết Đại hội; 98% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt 115,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Xã chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, cơ sở hạ tầng y tế từng bước được đầu tư khang trang đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân. Xã đã đạt chuẩn Quốc gia về y tế vào năm 2018 (về đích trước 2 năm so với Nghị quyết đề ra); đã củng cố, kiện toàn đội ngũ y tế bản, đảm bảo trên 90% trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đủ 8 loại vắc xin; thực hiện tốt chính sách y tế, nhất là chính sách bảo hiểm y tế, trẻ em khó khăn, trẻ em khuyết tật bẩm sinh, trẻ em dưới 6 tuổi. Công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm... Thời gian qua, trên địa bàn xã không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và trẻ em có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng năm, tỷ lệ sinh là 0,03%/năm; tỷ lệ sinh con thứ ba giảm 0,24%/năm; chất lượng dân số được nâng lên, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em được quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em phát triển toàn diện. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được thực hiện một cách tích cực nhất là ở các thôn bản. Xã đã phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch nhất là phát triển du lịch cộng đồng ở bản Lao Chải 1.

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển theo hướng toàn diện, đồng bộ trên nhiều phương diện, từ quy mô, chất lượng đến điều kiện dạy và học; công tác quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo tiếp tục được tăng cường; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được quan tâm đầu tư. Xã đã giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, đạt phổ cập mẫu giáo cho trẻ 5 tuổi. Từ năm 2015 đến nay, đã thành lập thêm Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học, hàng năm có trên 200 học sinh ở bán trú, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, đạt 100% Nghị quyết đề ra.

Trong công tác quốc phòng, xã đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tổ chức xây dựng củng cố lực lượng, kiện toàn biên chế. Công tác giáo dục quốc phòng, huấn luyện dân quân, dự bị động viên đạt kết quả tốt, hoạt động chiến đấu trị an đạt hiệu quả cao, công tác tuyển quân đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân được tăng cường, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu ''Diễn biến hòa bình'' của các thế lực thù địch. Triển khai thực hiện có hiệu quả luật cư trú, quản lý tốt người nước ngoài vào địa bàn. Thực hiện tốt chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và buôn bán người.

Để đạt được kết quả trên, xã đã phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, tạo niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng thế mạnh để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phát huy ý trí tự lực, tự cường, khơi dậy ý thức vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trong Nhân dân. Tuy nhiên, hiện xã còn 4 tiêu chí chưa đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội gồm: Xây dựng nông thôn mới, giao thông, bản đạt danh hiệu bản làng văn hoá và thu nhập bình quân đầu người. Thời gian tới, xã tiếp tục huy động các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và làm đường giao thông nội bản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân trên địa bàn xã tích cực xây dựng bản làng trong sạch, vững mạnh, không có tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; khuyến khích người dân tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng có hiệu quả, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình điểm, nhân rộng ra toàn xã và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân phát triển kinh tế trang trại để nâng cao thu nhập./.

Tin liên quan

Mường Tè thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công(17/04/2019 10:44:24 SA)

Tam Đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch cộng đồng(04/04/2019 5:28:15 CH)

Than Uyên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII(04/04/2019 8:01:02 SA)

Tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở ở tỉnh Lai Châu(13/03/2019 4:43:36 CH)

Tam Đường: Phát triển và thâm canh cây chè chất lượng cao(23/02/2019 10:45:13 SA)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh(19/04/2019 3:08:53 CH)

Đảm bảo an toàn, an ninh và nguyên tắc hoạt động của mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước(17/04/2019 2:26:42 CH)

Mường Tè thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công(17/04/2019 10:44:24 SA)

Phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên(18/04/2019 4:41:15 CH)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020(18/04/2019 9:58:43 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down