Trang chủ Chuyên đề Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Lai Châu: Tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
(Ngày đăng :12/08/2016 8:07:17 SA)


Các hộ nghèo ở xã Sì Lờ Lầu, huyện Phong Thổ nhận giống, gạo hỗ trợ.

(laichau.gov.vn) Lai Châu là một trong những tỉnh nghèo nhất của cả nước, trong những năm qua nền kinh tế của tỉnh có những bước phát triển nhưng chưa thực sự bền vững; toàn tỉnh có 6/8 huyện, thành phố nằm trong những huyện nghèo nhất cả nước theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và có 75 xã đặc biệt khó khăn, 617 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2021.

Bức tranh giảm nghèo

Giai đoạn 2011-2015, công tác giảm nghèo của tỉnh Lai Châu đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 5,6%; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 46,78% (01/01/2011) xuống còn 18,75% (31/12/2015). Đời sống của người dân ở các xã nghèo từng bước được nâng lên. Bình quân thu nhập đầu người toàn tỉnh nói chung, đặc biệt là vùng khó khăn nói riêng đều có tốc độ tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người từ 8,2 triệu đồng (đầu năm 2010) lên 18,2 triệu đồng (năm 2015). Hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn từng bước được đầu tư toàn diện, nhất là cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội như các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học, nhà bán trú cho học sinh… Từ đó đã phát huy hiệu quả thiết thực phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân. Chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm đã tạo điều kiện cho người lao động tự tạo được việc làm hoặc tìm kiếm được việc làm có thu nhập ổn định cho bản thân và gia đình. Các chính sách về hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn các huyện và giúp người nghèo tiếp cận được khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất để nâng cao thu nhập vươn lên thoát nghèo…

Tuy nhiên, kết quả xóa đói giảm nghèo kể trên vẫn chưa thực sự bền vững. Các hộ đã thoát nghèo đời sống còn rất khó khăn, nguy cơ tái nghèo cao (hàng năm có khoảng 5-10% hộ mới thoát nghèo tái nghèo trở lại khi gặp thiên tai, hỏa hoạn). Tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân chưa đạt hiệu quả cao. Nguồn lực để thực hiện các mục tiêu thuộc Chương trình giảm nghèo còn hạn chế, việc huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho công tác giảm nghèo chưa tương xứng với tiềm năng của một số huyện…

Có thể thấy, xuất phát từ thực trạng đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, yêu cầu đặt ra là phải xem xét có những chính sách đặc thù ưu tiên đầu tư nguồn lực nhằm tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững; góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác giảm nghèo bền vững.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2021

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII với định hướng triển khai đồng bộ các chương trình, giải pháp giảm nghèo bền vững, giảm khoảng cách chênh lệch về đời sống giữa các vùng, các dân tộc; tại Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Với mục tiêu tổng quát là thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tại các địa bàn nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin. Thực hiện các chính sách giảm nghèo gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh đặc biệt là các huyện, các xã biên giới.

Mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3-4%/năm (riêng các huyện nghèo giảm từ 4%/năm trở lên) và hộ cận nghèo từ 1-1,5%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo của tỉnh tăng 1,5 lần so với năm 2015. Phấn đấu có 1 đến 2 huyện nghèo ra khỏi danh sách các huyện nghèo của cả nước; 15% số xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh phù hợp quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất, đảm bảo phục vụ có hiệu quả đời sống và phát triển sản xuất của người dân; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, mặt đường được cứng hóa; 90% thôn, bản có đường xe máy, ô tô đi lại thuận lợi; 95% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; trên 95% dân số đô thị được sử dụng nước sạch, trên 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh...

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Nghị quyết xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Đẩy mạnh công tuyên truyền nhằm nâng cao năng lực và nhận thức cho cán bộ và người dân về giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo hiện hành; nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo theo Đề án nghèo đa chiều của Thủ tướng Chính phủ; tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt là ở các huyện nghèo, các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn; tiếp tục tăng cường, luân chuyển cán bộ của huyện xuống một số xã đặc biệt khó khăn làm nhiệm vụ giảm nghèo, kết hợp với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tại chỗ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước đối với cán bộ tăng cường cơ sở để động viên, khuyến khích cán bộ làm việc có hiệu quả, yên tâm gắn bó với cơ sở…

Hy vọng rằng, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Lai Châu sẽ thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2021.

Tin liên quan

Tân Uyên: Tinh giản bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả(14/06/2018 2:37:02 CH)

Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Lai Châu(11/06/2018 10:14:17 CH)

Tân Uyên: Đưa Nghị quyết 04-NQ/TW vào thực tiễn(08/06/2018 2:50:00 CH)

Lai Châu: Chung tay thực hiện Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử tra cứu mộ liệt sỹ(09/05/2018 10:15:46 CH)

Phong Thổ: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (06/05/2018 8:57:19 CH)

Tin mới nhất

Vận hành cửa xả điều tiết chống lũ thuỷ điện Lai Châu(25/06/2018 4:28:21 CH)

Mưa lũ tại Lai Châu: 11 người chết, 11 người mất tích và 7 người bị thương(25/06/2018 4:22:25 CH)

Khai mạc Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng(25/06/2018 2:40:33 CH)

Thí sinh Lai Châu bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018(25/06/2018 1:40:16 CH)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia: Lai Châu có 47 thí sinh vắng mặt trong môn thi đầu tiên(25/06/2018 11:05:58 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.791.558                  
02133.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down