Trang chủ Chuyên đề Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phong Thổ: Tập trung thực hiện 3 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đảng bộ huyện

(Ngày đăng :13/11/2018 11:04:12 SA)


Cán bộ Đội sản xuất số 1, Đoàn KT-QP 356 giới thiệu mô hình trồng rau tổng hợp với người dân xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ (Ảnh: Vũ Viết Dương)

(laichau.gov.vn) Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phong Thổ (2015-2020) đã đề ra 3 chương trình trọng điểm bao gồm: Chương trình phát triển kinh tế các xã vùng cao; Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; Nghị quyết 03-NQ/HU, ngày 04/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện giảm tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, cơ bản các chương trình trọng điểm đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi đời sống cho đồng bào nơi đây.

Để thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế vùng cao, nhất là tại khu vực 8 xã vùng cao biên giới của huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã ban hành và chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1160-QĐ/HU ngày 18/10/2016 về việc ban hành Đề án “phát triển kinh tế các xã vùng cao biên giới giai đoạn 2016-2020” gắn thực hiện đề án của tỉnh. Theo đó, huyện Phong Thổ đã thực hiện thâm canh, tăng vụ, đưa giống lúa có năng suất, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng vào sản xuất, tiếp tục phát triển các loại lúa đặc sản địa phương. Bước đầu hình thành mô hình phát triển một số cây dược liệu như: Cây tam thất, Sa nhân, Đương quy, Thất diệp nhất chi mai…; tiếp tục chăm sóc 463ha diện tích cây thảo quả; trồng mới 19,7ha cây ăn quả ôn đới (đào, lê, mận..). Đối với lĩnh vực chăn nuôi, các địa phương đã tuyên truyền, hướng dẫn, vận động Nhân dân chuyển đổi phương thức chăn nuôi từ thả rông sang chăn dắt, làm chuồng trại gắn với trồng cỏ, dự trữ thức ăn; xây dựng mới 01 cơ sở nuôi cá nước lạnh, nâng tổng số cơ sở nuôi cá nước lạnh lên 03 cơ sở. Thực hiện tốt việc khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng và trồng mới 20ha rừng thay thế gắn với thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Chỉ sau 2 năm thực hiện Đề án “phát triển kinh tế các xã vùng cao biên giới giai đoạn 2016-2020” gắn thực hiện đề án của tỉnh, đã có 04 chỉ tiêu đạt và vượt, 08 chỉ tiêu đạt từ 60% đến 99% kế hoạch, 02 chỉ tiêu đạt dưới 60%. Kết quả đó bước đầu đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Với Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, Huyện ủy Phong Thổ đã ban hành và lãnh đạo thực hiện tốt Quyết định số 1161-QĐ/HU, ngày 18/10/2016 về Đề án “nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở xã, thị trấn giai đoạn 2016-2020", gắn với thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU, ngày 30/9/2016 của Tỉnh ủy. Sau 2 năm thực hiện, chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở đã có chuyển biến tích cực: Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, vai trò quản lý điều hành của chính quyền cơ sở từng bước được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể bước đầu có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm đầu tư; trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp được nâng lên rõ rệt. Một số chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra, trong tổng số 05 nhóm mục tiêu, với 30 chỉ tiêu cụ thể, kết quả đã có 9/30 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên; 05/30 chỉ tiêu đạt từ 90% đến 99%; 08/30 chỉ tiêu đạt từ 70% đến 89%; 4/30 chỉ tiêu đạt từ 50% đến 69%, 04/30 chỉ tiêu đạt dưới 50%.

Chương trình trọng điểm thứ 3 trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện là Nghị quyết 03-NQ/HU, ngày 04/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện giảm tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3. Đây là nội dung quan trọng mà Đảng bộ huyện kiên quyết chỉ đạo thực hiện vì Phong Thổ là một trong những địa phương có tỷ lệ tảo hôn và sinh con thứ 3 cao của tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết, huyện Phong Thổ đã tổ đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, nhất là trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn huyện. Cùng với đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát nội dung Nghị quyết, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với từng địa phương, đơn vị; đưa công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình thành một nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của cấp uỷ đảng và chính quyền; thường xuyên đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện Nghị quyết, kịp thời động viên, khen thưởng, nhân rộng những gia đình, đơn vị gương mẫu thực hiện Nghị quyết, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ. Về kết quả, sau 2 năm, nhận thức của Nhân dân các dân tộc trong huyện đã có chuyển biến, chất lượng dân số ngày càng được nâng lên, giảm tỷ suất sinh thô bình quân 0,5‰/năm, đạt chỉ tiêu kế hoạch; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn 1,96%, giảm bình quân 0,98%/năm (chỉ tiêu từ 1% trở lên); số cặp tảo hôn 13,22%, giảm bình quân 6,61%/năm, đạt mục tiêu nghị quyết.

Để có được kết quả đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh, Bí thư Huyện ủy Phong Thổ cho biết: Kinh nghiệm rút ra của huyện đó là phải tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, phát huy ý thức nêu gương của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và cán bộ đảng viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Phát huy nội lực, khai thác tiềm năng lợi thế của huyện, tranh thủ sự đầu tư của trung ương, tỉnh, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy mạnh mẽ, sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước với những nội dung, hình thức phong phú, thiết thực thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng Nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quan tâm làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong huyện, Phong Thổ sẽ đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Tin liên quan

Mường Tè thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công(17/04/2019 10:44:24 SA)

Tam Đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch cộng đồng(04/04/2019 5:28:15 CH)

Than Uyên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII(04/04/2019 8:01:02 SA)

Tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở ở tỉnh Lai Châu(13/03/2019 4:43:36 CH)

Tam Đường: Phát triển và thâm canh cây chè chất lượng cao(23/02/2019 10:45:13 SA)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh(19/04/2019 3:08:53 CH)

Đảm bảo an toàn, an ninh và nguyên tắc hoạt động của mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước(17/04/2019 2:26:42 CH)

Mường Tè thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công(17/04/2019 10:44:24 SA)

Phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên(18/04/2019 4:41:15 CH)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020(18/04/2019 9:58:43 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down