Trang chủ Chuyên đề Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thành phố Lai Châu: Nhiều kết quả nổi bật về phát triển kinh tế sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ

(Ngày đăng :24/07/2018 4:00:41 CH)


Thành phố Lai Châu là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh

(laichau.gov.vn) Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết; tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 3.007 tỷ đồng, ước cả năm 2018 thực hiện 5.889 tỷ đồng, đạt 79% Nghị quyết; cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định; tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ chiếm 62%, công nghiệp xây dựng chiếm 34%, nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 46,2 triệu đồng/người/năm đạt 96,4% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội... Đó là những kết quả đã đạt được của thành phố Lai Châu sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Khẳng định về những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, ông Vương Văn Thắng, Bí thư Thành ủy Thành phố Lai Châu cho biết: Là trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị, văn hóa, nằm trong vùng quy hoạch kinh tế động lực của tỉnh, nên thành phố Lai Châu được đầu tư đồng bộ về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hoá nhanh, có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nhất là các lĩnh vực về thương mại, dịch vụ, du lịch. Hiện nay toàn Thành phố có 2.259 cơ sở bán lẻ (tăng 309 cơ sở so với năm 2015). Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ 6 tháng đầu năm đạt 1.857 tỷ đồng, năm 2018 ước đạt 3.526 tỷ đồng, đạt 73,5% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được tăng cường, từ đó, lượng khách đến thăm quan tăng hàng năm, doanh thu du lịch ước đạt 243 tỷ đồng, tăng 29,5 lần so với năm 2015.

Cùng với lĩnh vực thương mại, du lịch, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng tiếp tục được duy trì, phát triển ổn định, mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm cho người dân tại địa phương. Chỉ tính riêng giá trị hàng xuất khẩu địa phương 6 tháng đầu năm 2018 toàn thành phố đã thực hiện 1,2 triệu USD; dự ước năm 2018 thực hiện được khoảng 3 triệu USD (đạt 120% so với chỉ tiêu nghị quyết). Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 6 tháng đầu năm 2018 ước thực hiện 1.025 tỷ đồng, ước năm 2018 thực hiện 2.048 tỷ đồng, đạt 88,6% so với chỉ tiêu nghị quyết.

Vẻ đẹp hang động Pusamcap, thành phố Lai Châu thu hút nhiều lượt du khách đến tham quan

Sản xuất nông - lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới cũng được chỉ đạo quyết liệt bằng việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, các Nghị quyết chuyên đề lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, hình thành vùng sản xuất hàng hóa chất lượng. Hình thành cánh đồng sản xuất lúa chất lượng cao trên 400ha (lúa tẻ râu); vùng sản xuất rau, hoa; vùng sản xuất nguyên liệu chè chất lượng cao trên 694 ha; quy hoạch vùng sản xuất cây ăn quả có múi; cây ăn quả ôn đới tại các xã, phường. Nhờ đó, giá trị nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2018 ước thực hiện 124 tỷ đồng, dự kiến năm 2018 thực hiện 315 tỷ đồng (đạt 92,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội).

Tổng diện tích cây lương thực có hạt ước đến hết năm 2018 đạt 1.353,65ha; tổng sản lượng lương thực có hạt 6 tháng đầu năm 2018 thực hiện 184 tấn, ước năm 2018 thực hiện 6.750 tấn đạt 90% so với chỉ tiêu nghị quyết; giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên một đơn vị diện tích đạt 97 triệu đồng/ha/năm (đạt 116% mục tiêu nghị quyết), giá trị vùng chuyên canh đạt từ 220 triệu đồng/ha/năm (tăng 67 triệu so với năm 2015). Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh. Ước đến hết năm 2018 tổng đàn gia súc đạt 37.757 con, tăng 7.670 con so với năm 2015 trong đó tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm đều đạt trên 6%/năm (năm 2017 đạt 7,7%).

Vùng chuyên canh rau tại phường Đông Phong

Thành phố cũng đã quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại bản Đông, xã San Thàng với diện tích trên 30ha; ước hết năm 2018, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 115,51ha, sản lượng 426,65 tấn, tăng 5,51ha so với năm 2015. Duy trì thực hiện hợp đồng khoanh nuôi bảo vệ 1.757,28ha diện tích rừng; trồng mới 101,4ha rừng tập trung, 3,2 ha rừng phân tán, ước hết năm 2018 tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 26,8%, đạt 95,7% so với mục tiêu nghị quyết.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Ưu tiên huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân; tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí xã San Thàng. Thực hiện đầu tư phát triển kinh tế - xã hội xã Nậm Loỏng theo Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới xã Nậm Loỏng đến năm 2020. Riêng năm 2017, xã Nậm Loỏng đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, như vậy, thành phố Lai Châu đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trước một năm so với mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Cùng với phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng cũng được đầu tư đồng bộ, tổng đầu tư toàn xã hội từ năm 2016 đến ngày 30/6/2018 đạt 3.019 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên 346,673 tỷ đồng, triển khai thực hiện 105 dự án. Thành phố Lai Châu đã hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2017- 2030, Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Lai Châu trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án được chỉ đạo chặt chẽ đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật: Tổng số các dự án đã triển khai thực hiện 66 dự án; số tiền bồi thường đã chi trả gần 32 tỷ đồng, thu hồi 56 ha đất của 751 hộ; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2017 được 1 dự án, thu nộp ngân sách 21,188 tỷ đồng.

Hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, hệ thống trường, lớp học và các công trình phúc lợi công cộng tiếp tục được đầu t­ư đồng bộ: 100% đường giao thông nông thôn được cứng hóa mặt đường, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% tuyến đường chính, 85% ngõ hẻm được lắp điện chiếu sáng; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 98% dân số đô thị được sử dụng nước sạch. Trên 85% các tuyến đường khu vực nội thị được đầu tư trồng cây xanh, thảm cỏ, từng bước xây dựng thành phố Lai Châu theo các tiêu chí đô thị loại II...

“Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu trong nửa đầu nhiệm kỳ đã góp phần phát triển kinh tế trên địa một cách bền vững. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt khá, từ năm 2016 đến năm 2018 ước đạt 657.304 triệu đồng (6 tháng đầu năm 2018 thực hiện 107 tỷ, ước năm 2018 thực hiện 200 tỷ đồng đạt 125% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội). Tổng chi ngân sách địa phương từ năm 2016 đến năm 2018 ước thực hiện 1.360.822 triệu đồng. Đó sẽ là nền tảng để thành phố Lai Châu tiếp tục đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; xây dựng địa phương trở thành trung tâm kinh tế xã hội phát triển nhất của tỉnh” – Đồng chí Vương Văn Thắng, Bí thư Thành ủy Thành phố Lai Châu nhấn mạnh./.

Tin liên quan

Tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở ở tỉnh Lai Châu(13/03/2019 4:43:36 CH)

Tam Đường: Phát triển và thâm canh cây chè chất lượng cao(23/02/2019 10:45:13 SA)

Lai Châu thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (22/02/2019 10:00:19 CH)

Tam Đường phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện(21/02/2019 4:59:10 CH)

Mù Sang vượt khó(21/02/2019 3:32:23 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (22/03/2019 6:42:02 CH)

Danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen cao(22/03/2019 2:21:16 CH)

Báo cáo số liệu thống kê tháng 3 năm 2019(22/03/2019 2:10:36 CH)

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng(22/03/2019 10:36:58 SA)

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018(22/03/2019 10:24:52 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460 02133.876.337                  
02133.876.356
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down