Trang chủ Chuyên đề Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thị trấn Tân Uyên thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

(Ngày đăng :09/05/2017 8:28:12 SA)


Một buổi sinh hoạt Đảng của Ban Thường vụ Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên.

(laichau.gov.vn) Trong những năm qua, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên chú trọng đến công tác xây dựng Đảng và đạt được kết quả tích cực. Vì vậy, trong những năm 2007-2011 và những năm 2012-2016, Đảng bộ thị trấn Tân Uyên được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Cờ, Bằng khen “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền”.

Xác định công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nên thị trấn Tân Uyên đã rất chú trọng chỉ đạo thực hiện. Theo định kỳ, Ban Chấp hành Đảng ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và Tổng kết công tác xây dựng Đảng vào cuối mỗi năm để kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, thực hiện nghị quyết; đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch của huyện, Đảng bộ thị trấn giao nhiệm vụ cụ thể đến từng chi bộ. Hàng tháng, hàng quý Đảng bộ đã tiến hành công tác kiểm tra tình hình thực hiện ở cơ sở.

Theo ông Nguyễn Đức Quang, Bí thư Đảng bộ thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thị trấn đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chủ động giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở; phát huy tính dân chủ để Nhân dân tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị. Các chi, đảng bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt quy chế, chương trình làm việc toàn khóa của Đảng ủy; trách nhiệm của cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy được coi trọng. Từ đó, hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo được nâng lên từ cấp ủy chi bộ đến đảng bộ.

Đảng bộ thị trấn đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng các cấp phù hợp với tình hình của Đảng bộ; đã tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ, các sự kiện chính trọng đại của đất nước, tỉnh, huyện và địa phương nhằm giáo dục truyền thống cách mạng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức hội nghị thông tin thời sự kịp thời cho cán bộ, đảng viên.

Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của Đảng và Nhà nước, phù hợp với tình hình Đảng bộ. Các chi bộ đã quan tâm, củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong làm việc đáp ứng công việc được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức được chú trọng. Từ năm 2010-2015, Đảng bộ thị trấn đã cử 20 cán bộ, đảng viên đi học trung cấp, cao cấp lý luận chính trị và đại học. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ được phân công.

Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Tính đến nay, Đảng bộ thị trấn có 42 chi bộ, tăng 19 chi bộ so với năm 2010, 100% bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị đều có chi bộ. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, từ năm 2010 đến hết năm 2016 Đảng bộ thị trấn đã kết nạp được 102 đảng viên (tăng 15 đảng viên so với kế hoạch đề ra). Công tác quản lý, giới thiệu đảng viên tham gia sinh hoạt ở nơi cư trú được thực hiện thường xuyên; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ngay từ cơ sở.

Đảng bộ thị trấn đã lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; bầu các chức danh HĐND, UBND thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai học tập Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (nay là Chỉ thị 05-CT/TƯ) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện lời căn dặn của Bác trong “Thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu” tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hàng năm, có trên 90% cán bộ, đảng viên và Nhân dân đăng ký học theo Bác. Tại các đơn vị trường học đã đưa việc học theo Bác vào giảng dạy ở nhà trường. Đoàn thanh niên thị trấn đã tổ chức cho các cháu thiếu niên và nhi đồng kể chuyện về tấm gương của Bác trong các dịp sinh hoạt hè. Từ năm 2010-2015, đã có 13 tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Bên cạnh đó, Đảng bộ thị trấn đã tích cực đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Từ đó, đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thị trấn đến cơ sở; có tác dụng cảnh báo, ngăn ngừa tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đồng thời mỗi cán bộ, đảng viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các vấn đề đưa ra sau kiểm điểm đã được Đảng bộ thị trấn tập trung chỉ đạo khắc phục và giải quyết một cách hiệu quả tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.  

Ông Nguyễn Đức Quang, Bí thư Đảng bộ thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên cho biết: Từ việc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng đã góp phần thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Năm 2016, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 4.411 tấn (vượt kế hoạch 2,2%); gia súc đạt 8.910 con (vượt kế hoạch 30%); thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân; an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định; khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố… Với những kết quả đã đạt được, năm 2007-2011 và năm 2012-2016, Đảng bộ thị trấn đều được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Cờ, Bằng khen “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 5 năm liền”.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng thị trấn Tân Uyên ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển./.

Tin liên quan

Tân Uyên: Tinh giản bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả(14/06/2018 2:37:02 CH)

Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Lai Châu(11/06/2018 10:14:17 CH)

Tân Uyên: Đưa Nghị quyết 04-NQ/TW vào thực tiễn(08/06/2018 2:50:00 CH)

Lai Châu: Chung tay thực hiện Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử tra cứu mộ liệt sỹ(09/05/2018 10:15:46 CH)

Phong Thổ: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (06/05/2018 8:57:19 CH)

Tin mới nhất

Lai Châu: Mưa lũ làm 10 người thương vong, thiệt hại hàng chục tỷ đồng(24/06/2018 2:59:04 CH)

Lai Châu: Tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2017(22/06/2018 10:39:00 SA)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Trung Quốc giữa “tâm bão” thương mại(22/06/2018 1:27:42 CH)

Tiếp tục hoạt động của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Lào(22/06/2018 1:15:51 CH)

Điểm dừng nhắc nhở lái xe lên xuống đường đèo dốc: Giải pháp đảm bảo an toàn giao thông(22/06/2018 10:17:04 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.791.558                  
02133.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down