Trang chủ Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Học Bác ở Chi bộ Thanh tra - Tư pháp huyện Tam Đường

(Ngày đăng :16/05/2018 10:09:25 SA)


Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Thanh tra - Tư pháp

(laichau.gov.vn) Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ Thanh tra- Tư pháp huyện Tam Đường đã có nhiều việc làm thiết thực đưa việc học và làm theo Bác vào thực tiễn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đơn vị.

Chi bộ Thanh Tra – Tư pháp là chi bộ ghép gồm 2 cơ quan Thanh tra, Tư pháp có 5 đảng viên. Xác định việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với nhiệm vụ chuyên môn của 2 đơn vị. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai Chỉ thị của các cấp, các ngành, Chi bộ Thanh tra- Tư pháp đã ban hành kế hoạch theo từng chủ đề hàng năm. Đồng thời, quán triệt nội dung Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Việc quán triệt, học tập nội dung theo từng chủ đề hàng năm được Chi bộ triển khai kịp thời, nghiêm túc, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong học và làm theo Bác của đơn vị. Với chuyên đề năm 2017, Chi bộ Thanh tra- Tư pháp đã chỉ đạo 2 cơ quan rà soát, bổ sung, hoàn thiện và ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan đảm bảo sát chức năng, nhiệm vụ và niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do Ngành Tư pháp và Thanh tra quy định đã góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Chi bộ đã đề ra.

Việc xây dựng kế hoạch đăng ký học tập và làm theo Bác và xây dựng bản cam kết được 100% cán bộ, đảng viên được quan tâm thực hiện. Qua nội dung đăng ký và kế hoạch thực hiện nội dung đăng ký, các đảng viên, công chức trong Chi bộ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, đăng ký các nội dung sát với chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với tình hình của đơn vị. Nhiều cá nhân đăng ký từ 2 việc và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện gắn với trách nhiệm cá nhân. Các nội dung đăng ký thể hiện tính tiên phong gương mẫu, ý thức tự giác trong rèn luyện đạo đức, lối sống, chấp hành kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao.

Xác định 2 nội dung đột phá trong thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ như: Xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị. Đối với Phòng Tư pháp huyện phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị cơ quan. Chị Nguyễn Thị Nhàn, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Tam Đường chia sẻ: Với vai trò là cơ quan tham mưu cấp huyện về lĩnh vực tư pháp, theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp là trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, phụng công, thủ pháp, chí công vô tư. Cán bộ đảng viên của đơn vị đã luôn nỗ lực gắn việc học và làm theo Bác với nhiệm vụ chuyên môn, luôn đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thượng tôn pháp luật, tích cực học tập, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp, kịp thời giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực tư pháp cho công dân…

Còn đối với Thanh tra huyện thì nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, gần dân, sát dân lắng nghe ý kiến của Nhân dân để đề xuất các giải pháp giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân… Anh Nguyễn Văn Quảng, Phó Chánh Thanh tra huyện Tam Đường cho biết: Học tập và làm theo Bác bản thân tôi luôn tuân thủ các quy định, nguyên tắc của ngành. Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo luôn lắng nghe ý kiến, kiến nghị của công dân với thái độ cởi mở, niềm nở. Trong giải quyết kiến nghị của công dân chủ động tham mưu cho UBND huyện giải quyết công khai, trung thực đúng quy định của pháp luật. Đối với các phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành chủ động phối hợp với các cơ quan để giải quyết kịp thời, bản thân cũng đã chủ động phân loại xử lý, chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền và đôn đốc các cơ quan giải quyết kịp thời giải quyết, thông báo kết quả giải quyết để công dân biết và thực hiện.

Trong năm 2017, Thanh tra huyện đã thực hiện 6 cuộc thanh tra tại các ngành, đơn vị; đã tiếp 301 lượt công dân với 276 vụ việc; tiếp nhận 175 đơn với 176 vụ việc… Ngay sau khi tiếp nhận đơn, thư Thanh tra huyện Tam Đường đã cử cán bộ tiếp dân nghiên cứu nội dung phản ánh gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người kiến nghị giải quyết kịp thời kiến nghị của công dân. Đã giải quyết được 170/187 đơn, 17 đơn đang giải quyết; đã trả lại 10,4m2 đất, trên 338 triệu đồng và một số tài sản khác cho Nhân dân.

Qua các cuộc thanh tra đã góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế và việc chấp hành các chính sách, pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị của công dân đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo.

Với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, Chi bộ Thanh tra - Tư pháp 2 năm liền (2016-2017) đạt trong sạch vững mạnh; Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện đã được UBND tỉnh, UBND huyện tặng Bằng khen, Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2017... Đây chính là động lực để Chi bộ Thanh tra- Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa việc học Bác, tích cực thi đua sôi sổi hưởng ứng Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần, nâng cao hiệu quả hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ Nhân dân…

Tin liên quan

Văn phòng UBND tỉnh: Hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019 (10/04/2019 4:38:44 CH)

Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu: Học tập và làm theo Bác(04/03/2019 2:34:23 CH)

Tân Uyên: Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW(24/01/2019 3:02:33 CH)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề học theo Bác năm 2019(17/12/2018 8:11:24 SA)

Phong Thổ chuyển biến từ học và làm theo Bác(12/11/2018 3:22:29 CH)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh(19/04/2019 3:08:53 CH)

Đảm bảo an toàn, an ninh và nguyên tắc hoạt động của mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước(17/04/2019 2:26:42 CH)

Mường Tè thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công(17/04/2019 10:44:24 SA)

Phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên(18/04/2019 4:41:15 CH)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020(18/04/2019 9:58:43 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down