Trang chủ Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Sau 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo

(Ngày đăng :21/05/2018 4:03:50 CH)


Học theo Bác bằng những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giúp người dân xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ làm đường giao thông nông thôn. (ảnh baolaichau.vn)

(laichau.gov.vn) Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05). Đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng này, Tỉnh ủy Lai Châu đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05; ban hành các văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch toàn khóa, hướng dẫn thực hiện theo chuyên đề hàng năm phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị… Qua 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị đã có nhiều chuyển biến tích cực trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và được thể hiện bằng những mô hình hay và nhiều cách làm sáng tạo.

Chỉ tính riêng năm 2017, toàn tỉnh có 1.399 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng, trong đó có 274 lượt tập thể, 1.125 cá nhân được khen thưởng ở các cấp. Đây chính là những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những mô hình, cách làm rất cụ thể. Như Huyện Than Uyên đã vận động Nhân dân 44.100 ngày công lao động, hiến 8.582 m2 đất làm đường giao thông nông thôn; Huyện đoàn Nậm Nhùn thực hiện 23 mô hình em nuôi của Đoàn, với tổng kinh phí hỗ trợ là 55,2 triệu đồng; Đảng bộ Công an Thành phố, Chi bộ Công an phường Tân Phong, đơn vị tiêu biểu trong thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân”; Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp vận động hội viên tham gia các phòng trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”… Các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu như: Ông Vàng Văn Lành, thôn Pa So, thị trấn Phong Thổ với mô hình kinh tế ươm giống, khoanh nuôi bảo vệ rừng kết hợp với chế biến lâm sản, thu nhập hằng năm từ 600-800 triệu đồng, giải quyết việc làm cho từ 5-7 lao động; ông Lù Văn Hoàn, bản Nậm Na, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn chăn nuôi lợn, gia súc, gia cầm, 03 ha cây ăn quả, trồng rừng thay thế…

Để việc học Bác trở thành việc làm thường xuyên và có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng trong các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, Tỉnh ủy Lai Châu đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức triển khai, quán triệt, học tập các chuyên đề toàn khóa và hàng năm cho đông đảo đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức phong phú. Đã có trên 500 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh được tham gia hội nghị báo cáo viên trực tuyến, hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017 và 2018; 5.935 hội nghị toàn tỉnh được tổ chức cho 551.690 lượt người, trong đó đảng viên 86.023 lượt, đạt 96%; 42.904 lượt người được học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 05 và chuyên đề toàn khóa; 227.966 lượt người tham gia hội nghị toàn tỉnh học tập chuyên đề năm 2017; 145.374 lượt người tham gia hội nghị chuyên đề năm 2018.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ đề hành động của Tỉnh ủy "Hành động - Kỷ cương - Hiệu quả" và những nội dung đột phá đã được xác định, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; gắn thực hiện Chỉ thị 05 với nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng địa phương, đơn vị, trong đó tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: Dự án trồng chè chất lượng cao, dự án trồng rừng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo… Trong đó phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, vì dân phục vụ.

Đến nay toàn tỉnh có 1.005 cơ quan, đơn vị xây dựng được chuẩn mực đạo đức, đạt 97%, trong đó trên 700 cơ quan, đơn vị khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn. Nổi bật như ngành tuyên giáo với 5 tiêu chí “Đối với đồng chí, đồng nghiệp; Đối với Nhân dân; Đối với công việc; Đối với bản thân; Đối với đồng chí, đồng nghiệp; Đối với các thế lực thù địch”; lực lượng biên phòng tỉnh “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”; lực lượng Công an tỉnh “3 xây, 3 chống”… Đây chính là kết quả của việc các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nội dung các chuyên đề, đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và được niêm yết công khai tại trụ sở để cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung nội dung kế hoạch học tập và làm theo năm 2017, bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảm bảo phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong 02 năm đã có 98,311 cán bộ, đảng viên, CCVC-NLĐ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo. Việc tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch cơ bản đảm bảo quy trình.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm thường xuyên; triển khai có hiệu quả việc đưa nội dung học tập và làm theo vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đã có hàng nghìn tin, bài được đăng tải, hàng trăm chuyên mục được phát sóng; hàng nghìn pa nô, khẩu hiệu và buổi tuyên truyền thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao được tổ chức… Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đảng bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm.

Qua 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy đã có nhiều đổi mới trong ban hành các nghị quyết, đề án, kết luận, trong đó tập trung vào những vấn đề còn nhiều khó khăn, bất cập, liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân ở cơ sở như: Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về giảm nghèo bền vững, về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, về ổn định kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện, Đề án về củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở. Đảng bộ thành phố ban hành Nghị quyết chuyên đề về các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố giúp bản, tổ dân phố phát triển giai đoạn 2015-2020. Đảng bộ Tân Uyên tăng cường cán bộ về cơ sở, nhất là xã khó khăn, còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp nảy sinh; vận động người dân yên tâm lao động sản xuất. Cùng với đó là cải cách thủ tục hành chính được tập trung, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được giải quyết như: Khai thác khoáng sản trái phép, tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư các công trình thủy điện, di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”… Phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý có nhiều chuyển biến tích cực… Những kết quả trên đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Tin liên quan

“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”(31/05/2019 10:19:50 SA)

Hồ Chí Minh – tấm gương lớn về sự nêu gương(20/05/2019 7:49:33 SA)

Tuổi trẻ Lai Châu với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW(17/05/2019 8:32:30 SA)

14 tập thể, 58 cá nhân tiêu biểu, điển hình học tập và làm theo Bác(09/05/2019 4:03:29 CH)

Công an huyện Tân Uyên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(22/04/2019 3:10:58 CH)

Tin mới nhất

Hưởng ứng các phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, thành ý thức trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức(26/06/2019 5:36:40 CH)

Thí sinh vững tâm lý bước vào những môn thi cuối(26/06/2019 4:52:39 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Tống Thanh Hải kiểm tra công tác coi thi tại Mường Tè, Nậm Nhùn(26/06/2019 4:57:35 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng: Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định cuộc sống cho người dân(26/06/2019 5:28:09 CH)

Khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia(25/06/2019 9:48:41 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down