Trang chủ Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Tam Đường: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
(Ngày đăng :09/06/2016 9:48:19 SA)


Cảnh sát giao thông Công an Tam Đường kiểm tra giấy tờ của người tham gia giao thông

(laichau.gov.vn) Sau 5 năm (2011-2015) thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Tam Đường đã nỗ lực triển khai Chỉ thị 03-CT/TW đến tận cơ sở. Đến nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân ở đơn vị, địa phương.

Đảng bộ huyện Tam Đường có 44 tổ chức cơ sở đảng sinh hoạt ở 25 chi bộ, 19 đảng bộ và 261 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 2.349 đảng viên. Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị đến tận chi bộ cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo ban hành các kế hoạch, điều chỉnh bổ sung nội dung thực hiện Chỉ thị vào chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Hàng năm, việc tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời, nghiêm túc từ huyện đến cơ sở. 5 năm qua, toàn huyện đã tổ chức được 1.353 hội nghị cho trên 81.000 lượt đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia; hàng năm có trên 97% đảng viên tham gia học tập. Qua việc học tập các chuyên đề, các chi, đảng bộ trực thuộc đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua việc tổ chức ký cam kết với Bí thư Huyện ủy bằng các chương trình, kế hoạch, những nội dung công việc cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới tại đơn vị, địa phương.

Đến nay, 100% các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện đã xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tình hình thực tế tại cơ quan đơn vị, quy định cụ thể trong quy chế làm việc, đạo đức nghề nghiệp gắn với quy định về những điều đảng viên không được làm… Các chuẩn mực được niêm yết công khai tại trụ sở, nơi làm việc để cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, tự giác thực hiện. Cụ thể như ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức nhà giáo; ngành Công an thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Công an Nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ”…

Ở các chi, đảng bộ cơ sở việc thực hiện chuẩn mực đạo đức đều gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giúp nhanh phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu chính đáng , xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới như mô hình hợp tác xã chăn nuôi lợn ở xã Thèn Sin; hợp tác xã nuôi trồng thủy sản theo hướng hàng hóa ở xã Sơn Bình, Bản Giang; phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở Bình Lư, Nà Tăm, Nùng Nàng…

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành cũng đã được cấp ủy chính quyền địa phương của Tam Đường thực hiện nghiêm túc. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động rà soát, điều chỉnh quy chế, quy định cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. Từ đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong, thái độ phục vụ Nhân dân; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; gương mẫu tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức trong xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia các hoạt động xã hội…Tiêu biểu như ông Lù A Kèn, Bí thư Chi bộ Bản Lở Thàng (xã Thèn Sin) gương mẫu, nhiệt tình trong công việc và luôn đi đầu trong mọi phong trào; ông Giàng A Sinh, Phó Bí thư Chi bộ bản Thèn Pả (xã Tả Lèng) tâm huyết, trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ bà con trong bản, trong xã xóa đói giảm nghèo…

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng luôn quan tâm chăm lo công tác giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ, tạo điều hiện cho đoàn viên thanh niên được học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tạo môi trường cho cán bộ trẻ rèn luyện phấn đấu vươn lên. Các cơ sở đoàn, hội, đội trong huyện tiếp tục duy trì có hiệu quả các hoạt động, phong trào nhằm giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức cho thanh thiếu niên như phong trào “Tuổi trẻ Tam Đường chung tay xây dựng nông thôn mới”; chiến dịch mùa hè tình nguyện, tình nguyện mùa đông… Huyện đoàn đã tổ chức 32 buổi sinh hoạt truyền thống, nói chuyện về Bác Hồ thu hút sự tham gia của trên 3.800 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm động viên, khuyến khích thế hệ trẻ tích cực học tập rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ…

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Tam Đường; có sức lan tỏa đến mọi mặt của đời sống thực sự là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tự học và rèn luyện.

Phát huy kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, ông Hoàng Thọ Trung Bí thư Huyện ủy Tam Đường cho biết: Thời gian tới Đảng bộ huyện Tam Đường tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác; quán triệt, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động cúa cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, Bí thư cấp ủy và người đứng đầu ở từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tổ chức “học tập” và “làm theo” tấm gương, đạo đức của Bác. Chú trọng đổi mới cách thức, phương pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể. Gắn việc thực hiện học tập và làm theo Bác với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị… Đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, xây dựng, biểu dương kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, góp phần xây dựng quê hương Tam Đường ngày càng giàu mạnh.

Tin liên quan

Than Uyên gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với nhiệm vụ chính trị của địa phương(20/06/2018 2:20:13 CH)

Trại tạm giam Công an tỉnh: Thực hiện tính nhân văn trong quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân(06/06/2018 11:38:53 SA)

Huyện Tam Đường: Cụ thể hóa trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW(03/06/2018 7:40:20 CH)

Hội Nông dân tỉnh: Xác định nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05(25/05/2018 9:51:26 SA)

Sau 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo(21/05/2018 1:48:55 CH)

Tin mới nhất

Lai Châu: Mưa lũ làm 10 người thương vong, thiệt hại hàng chục tỷ đồng(24/06/2018 2:59:04 CH)

Lai Châu: Tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2017(22/06/2018 10:39:00 SA)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Trung Quốc giữa “tâm bão” thương mại(22/06/2018 1:27:42 CH)

Tiếp tục hoạt động của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Lào(22/06/2018 1:15:51 CH)

Điểm dừng nhắc nhở lái xe lên xuống đường đèo dốc: Giải pháp đảm bảo an toàn giao thông(22/06/2018 10:17:04 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.791.558                  
02133.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down