Trang chủ Chuyên đề Thông tin biên giới

Bộ đội Biên phòng Lai Châu: Thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

(Ngày đăng :31/10/2018 7:12:04 SA)


Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lai Châu tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống tội phạm biên giới cho cư dân biên giới xã Sin Suối Hồ

(laichau.gov.vn) Tăng cường chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng (BĐBP); giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc... là những thành tựu sau 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Xác định chức trách, nhiệm vụ được giao là “chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới” trên địa bàn tỉnh. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các huyện biên giới, các ban, ngành, lực lượng và Nhân dân trên địa bàn, BĐBP tỉnh Lai Châu đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Pháp lệnh BĐBP gắn với chức trách, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong đó, BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt, học tập, phổ biến các nội dung của Pháp lệnh tới cán bộ, chiến sĩ; tích cực tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh cho cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân ở khu vực biên giới. Từ đó tạo cơ sở vững chắc về nhận thức để cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Lai Châu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Trong điều kiện địa bàn biên giới rộng, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Lai Châu vẫn thường xuyên bám, nắm địa bàn, tổ chức tuần tra, quản lý đường biên, mốc quốc giới một cách chặt chẽ. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trực tiếp quản lý, bảo vệ có hiệu quả đường biên giới dài trên 265km với 101 mốc quốc giới từ mốc 16 (2) đến mốc 85 (2). Thường xuyên tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, trực tiếp tổ chức lực lượng đấu tranh với các hoạt động vi phạm các Hiệp định, Hiệp nghị, quy chế biên giới, các văn kiện pháp lý và thỏa thuận hợp tác mà hai nhà nước Việt Nam - Trung Quốc đã ký kết; chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền biện pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh trên biên giới... Qua đó, góp phần quan trọng, trực tiếp cùng cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc.

Song song với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, BĐBP tỉnh còn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Qua 20 năm thực hiện pháp lệnh BĐBP, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã phối hợp có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tuyên truyền giúp quần chúng Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của địch và các loại đối tượng, nhất là âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ, lợi dụng dân tộc, tôn giáo, kích động di cư tự do... Nhờ đó, đại bộ phận quần chúng Nhân dân ở khu vực biên giới tích cực phối hợp với BĐBP phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Từ năm 2009 tới nay, BĐBP tỉnh đã phối hợp điều tra xác minh, đấu tranh làm rõ 516 vụ/ 678 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện bắt giữ, xử lý 120 vụ/175 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại; bắt giữ 45 vụ/72 đối tượng mua bán người, giải cứu 47 nạn nhân; vận động Nhân dân tự giác giao nộp 2.186 khẩu súng các loại và vật liệu nổ. Các đồn biên phòng cũng đã tham gia tuyên truyền và tổ chức cai nghiện tại cộng đồng 12 đợt/1.130 đối tượng nghiện ma túy ở các xã biên giới.

Đồng thời, BĐBP tỉnh Lai Châu cũng đã trực tiếp phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành có hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát, duy trì các hoạt động ra, vào khu vực biên giới và qua lại biên giới theo đúng pháp luật của nhà nước ta và các văn kiện pháp lý đã ký với Trung Quốc. Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên, BĐBP tỉnh đã kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý 101 vụ/238 lượt người vi phạm quy chế biên giới. Các trạm kiểm soát biên phòng đã duy trì có hiệu quả các hoạt động xuất nhập cảnh theo đúng quy định tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao thương, phát triển kinh tế ở khu vực biên giới. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh còn tham gia tích cực vào việc bảo vệ tài nguyên, môi trường, các công trình phòng thủ và lợi ích quốc gia ở khu vực biên giới; tham gia xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới vững mạnh.

Đối với công tác đối ngoại, BĐBP tỉnh Lai Châu đã chủ động đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh các nội dung trao đổi, hội đàm với địa phương đối diện để giải quyết các vụ việc có liên quan đến hai bên biên giới; tích cực tuyên truyền công tác đối ngoại Nhân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển. Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của cấp trên, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kết nghĩa các cặp bản đối diện, đồn, trạm hai bên biên giới. Đến nay, BĐBP tỉnh đã tham mưu tổ chức ký kết được 01 cặp Thôn - Bản Có nghĩa và 06 cặp đồn trạm biên phòng kết nghĩa; tham mưu tổ chức thành công giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt nam - Trung Quốc lần thứ 4; đã tham gia tổ chức hội đàm giữa BĐBP tỉnh với các lực lượng đối diện được 26 lần; làm thủ tục cho 32 đoàn cấp huyện hai bên hội đàm và tổ chức hội đàm cấp Đồn Biên phòng được 109 lần.

BĐBP Lai Châu cũng đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tham mưu xây dựng, củng cố cơ sở chính trị; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo. Đối với công tác tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới cũng được cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Lai Châu thực hiện có hiệu quả, tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã giới thiệu nhiều lượt cán bộ biên phòng tăng cường cho các xã biên giới tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Hiện BĐBP tỉnh có 22 đồng chí cán bộ tăng cường cho 22/23 xã, giữ các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã biên giới. Các đồng chí cán bộ tăng cường đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, cùng với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể duy trì có hiệu quả hoạt động của địa phương, giúp hệ thống chính trị cơ sở ở một số xã biên giới từ yếu, kém vươn lên hoạt động đạt chất lượng, hiệu quả nhiều Đảng bộ cơ sở qua phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh còn tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở các xã biên giới. Các đồn Biên phòng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã biên giới về chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở các địa phương. Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả của BĐBP tỉnh đang được nhân dân áp dụng mang lại kết quả rất tích cực. Thực hiện đề án “Bảo tồn, phát triển bền vững dân tộc La Hủ”, BĐBP tỉnh đã tham mưu và trực tiếp cùng các lực lượng hỗ trợ về tiền và vật chất xây dựng 174 căn nhà Đại đoàn kết, 41 công trình dân sinh với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc La Hủ. Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tích cực tham gia vào hoạt động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tham mưu xây dựng quy hoạch sắp xếp, ổn định dân cư, chủ động di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng có có nguy cơ sạt lở cao, ổn định đời sống và sản xuất cho Nhân dân…Từ những việc làm cụ thể đó mà hình ảnh những người lính quân hàm xanh trở nên gần gũi, thân thiết, là chỗ dựa của cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới của tỉnh.

Như vậy, thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị và những kết quả đạt được qua 20 năm thực hiện Pháp lệnh BĐBP của BĐBP tỉnh Lai Châu đã khẳng định tính đúng đắn của Pháp lệnh BĐBP. Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng chính là cơ sở pháp lý cho lực lượng biên phòng nói chung, BĐBP tỉnh Lai Châu nói riêng thực hiện có hiệu quả trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ban, ngành, lực lượng và Nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Tin liên quan

Đẩy lùi ma tuý ra khỏi đời sống cộng đồng(24/06/2019 8:08:45 SA)

Đoàn viên thanh niên tích cực hướng về biên giới(23/06/2019 10:24:30 SA)

Hội Liên hiệp Phụ nữ tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia(18/06/2019 10:42:52 SA)

Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu làm theo lời Bác(18/06/2019 8:23:25 SA)

Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ: Tăng cường công tác vận động quần chúng(13/06/2019 11:28:51 SA)

Tin mới nhất

Hưởng ứng các phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, thành ý thức trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức(26/06/2019 5:36:40 CH)

Thí sinh vững tâm lý bước vào những môn thi cuối(26/06/2019 4:52:39 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Tống Thanh Hải kiểm tra công tác coi thi tại Mường Tè, Nậm Nhùn(26/06/2019 4:57:35 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng: Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định cuộc sống cho người dân(26/06/2019 5:28:09 CH)

Khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia(25/06/2019 9:48:41 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down