Trang chủ Chuyên đề Thông tin biên giới

Tăng cường công tác đối ngoại biên phòng

(Ngày đăng :18/10/2018 1:39:48 CH)


Cán bộ và Nhân dân xã biên giới phát quang đường tuần tra biên giới

(laichau.gov.vn) Thực hiện Pháp lệnh Biên phòng, những năm qua, Sở Ngoại vụ đã cùng với các ngành chức năng của tỉnh làm tốt công tác phối hợp thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, đối ngoại biên phòng, xử lý các sự kiện xảy ra trên biên giới. Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc có vị trí, chiến lược về Quốc phòng - An ninh và đối ngoại, có đường biên giới quốc gia tiếp giáp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Những năm qua Đảng, Nhà nước và địa phương có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đã tạo được sự chuyển biến tích cực trên về mọi mặt. Nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các vùng biên giới của tỉnh phát triển.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến khó lường. Đáng chú ý là các hoạt động khủng bố, vấn đề an ninh mạng, vấn đề hạt nhân tác động đến nhiều quốc gia, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước bằng nhiều thủ đoạn, trong đó có chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động lôi kéo đồng bào di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật gây mất ổn định an ninh trật tự; tình hình vi phạm chủ quyền biên giới, lãnh thổ như xây kè, nắn dòng chảy trên sông suối biên giới, quá cảnh, vượt biên khai thác trộm tài nguyên khoáng sản....vẫn diễn ra; nền kinh tế còn khó khăn, thiên tai, bão lũ xảy ra ở nhiều nơi..., đã tác động trực tiếp đến công tác phối hợp thực hiện bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 1997 đến nay, Sở Ngoại vụ đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nhất là đối với công tác tuyên truyền Pháp lệnh BĐBP. Ngay sau khi Pháp lệnh có hiệu lực, Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung của Pháp lệnh đến cán bộ, Nhân dân biên giới nhằm nâng cao nhận thức, sự ủng hộ của Nhân dân đối với lực lượng BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh Chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Sau khi hoàn thành công tác phân giới cắm mốc, Sở Ngoại vụ cũng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh đã tổ chức 02 hội nghị cấp tỉnh để thông tin tuyên truyền về các văn kiện biên giới và công tác quản lý biên giới lãnh thổ cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tinh, lãnh đạo các huyện, thị, các già làng, trưởng bản của các xã biên giới. Qua hội nghị, các đại biểu đã có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của các văn kiện pháp lý về biên giới, Pháp lệnh BĐBP, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc trên tuyến biên giới của tỉnh quản lý.

Hàng năm, Sở Ngoại vụ thường xuyên phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền tại các xã, bản biên giới về Pháp lệnh BĐBP, Luật Biên giới, 03 văn kiện pháp lý vệ biên giới, Nghị định 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới; Nghị định 169/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị định 136/2007/NĐ-CP quy định về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam, ngoài ra đã tích cực tuyên truyền phòng chống tội phạm, buôn bán người, di cư trái phép ... Các nội dung tuyên truyền được biên soạn ngắn gọn, kèm theo các hình ảnh minh họa dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng dân tộc, từ đó giúp cho cán bộ, Nhân dân, đặc biệt là cư dân biên giới hiểu rõ hơn ý nghĩa nội dung của Luật biên giới, Pháp lệnh BĐBP, các văn kiện pháp lý về biên giới, nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia.

Nhằm phối hợp thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới có hiệu quả giữa hai bên, các cơ quan, đơn vị chức năng đã tổ chức hội đàm, đàm phán, giao ban để trao đổi giải quyết các sự kiện biên giới, xây dựng các công trình trên biên giới, trao đổi thông tin về an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới và các hoạt động thông quan hàng hóa, phương tiện, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động, thực vật qua biên giới, cửa khẩu.

Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu tham mưu cho các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố, duy trì đoàn kết hữu nghị với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh khu vực biên giới, phối hợp làm thủ tục cho đoàn ra, vào của Đại diện biên giới và lực lượng biên phòng theo đúng quy định. Việc tổ chức thực hiện hội đàm, giao ban đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị phát triển giữa Nhân dân và các cơ quan chức năng hai bên biên giới được tăng cường. Đồng thời, đã tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt đối ngoại biên phòng, đối ngoại Nhân dân nhằm củng cố, duy trì đoàn kết hữu nghị với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh khu vực biên giới, xử lý các sự kiện biên giới.

Thực hiện Pháp lệnh Bộ đội biên phòng và các điều ước quốc tế về biên giới, Sở Ngoại vụ đã thường xuyên phối hợp cùng BĐBP, các huyện biên giới tổ chức giám sát các hoạt động trên biên giới như: xây dựng công trình phòng, chống xói, lở bảo vệ bờ và cồn bãi trên sông, suối biên giới; xây dựng kè chân cột mốc và kè mốc bảo vệ biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Sở Ngoại vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan, đại diện biên giới Đoạn 2, các huyện biên giới phát hiện và xử lý kịp thời 206 sự kiện vi phạm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới như: xuất, nhập cảnh trái phép, khai thác khoáng sản, nổ mìn, gây ô nhiễm nguồn nước, xây dựng các công trình trên biên giới không thực hiện đúng trình tự hoặc di dời mồ mả chôn qua đường biên giới mới về lãnh thổ bên mình.

Để có được kết quả như trên, Sở Ngoại vụ Lai Châu đã thường xuyên thực hiện tốt công tác phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan và các huyện biên giới; đặc biệt là với Bộ Chỉ huy BĐBP, tham mưu đề xuất các chủ trương, chính sách phù hợp, xử lý đúng đắn, kịp thời, có hiệu quả các sự kiện xảy ra trên biên giới nhằm giữ vững và ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới. Đồng thời, thường xuyên duy trì tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới nhằm nâng cao nhận thức, nắm và thực hiện tốt các quy định của pháp luật, Pháp lệnh BĐBP và các điều ước quốc tế. Gắn công tác đối ngoại biên phòng với công tác đối ngoại Nhân dân, tạo điều kiện cho Nhân dân biên giới tham gia xử lý các sự kiện biên giới, góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Với những giải pháp, kinh nghiệm của Sở Ngoại vụ trong công tác phối hợp triển khai thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng đã góp phần cùng với các cấp, các ngành đưa Pháp lệnh vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy quan hệ lắng giềng hữu nghị, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Tin liên quan

Đồn Biên phòng Ka Lăng giúp dân nâng cao nhận thức về pháp luật(11/04/2019 5:33:11 CH)

Đồn Biên phòng Ka Lăng tăng gia sản xuất(02/04/2019 8:33:48 SA)

Thúc đẩy hợp tác giữa Vân Nam (Trung Quốc) với các địa phương của Việt Nam(02/04/2019 8:01:16 SA)

Mường Tè đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân(27/03/2019 4:52:48 CH)

Ký kết công tác hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2019(27/03/2019 3:07:17 CH)

Tin mới nhất

Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền(24/04/2019 11:00:23 SA)

Tổng thống Putin muốn khôi phục đàm phán 6 bên về hạt nhân Triều Tiên(24/04/2019 11:03:57 SA)

Làm tốt công tác nắm tình hình; bảo vệ tốt đường biên, mốc giới; chủ động trong công tác phối hợp, tham mưu; tận tụy với Nhân dân(24/04/2019 4:55:30 CH)

Chương trình nghệ thuật Lai Châu hướng về biển, đảo Tổ quốc(24/04/2019 8:29:53 SA)

Khai mạc triển lãm “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân”(23/04/2019 4:06:26 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down