Trang chủ Chuyên đề Thông tin biên giới

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

(Ngày đăng :29/03/2017 10:39:08 SA)


Đại tá Phan Hồng Minh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

(laichau.gov.vn) Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có nhiều giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Phan Hồng Minh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

PV: Thưa đồng chí, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW, ngày 08/8/1995 của Bộ Chính trị, những năm qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã có những giải pháp gì để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh?

Đại tá Phan Hồng Minh: Kế thừa các Nghị quyết đã ban hành, quán triệt và phát triển các quan điểm, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với biên giới và xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia, vai trò của quần chúng Nhân dân đối với công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VII) đã thông qua Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 08/8/1995 về “Xây dựng Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới”. Nghị quyết chỉ rõ: “Bộ đội Biên phòng cần phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng, dựa vào quần chúng để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phải tích cực xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên vùng biên giới”.

Trong những năm qua, cùng với lực lượng BĐBP cả nước nói chung, BĐBP tỉnh Lai Châu nói riêng thực hiện nhiệm vụ chính trị, mặc dù còn nhiều khó khăn song cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Lai Châu bằng nhiều việc làm thiết thực và hiệu quả đã góp phần quan trọng vào công tác “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân” vững mạnh. Với phương châm: Tích cực phòng ngừa, chủ động ngăn chặn, xử lý tốt các tình huống, không để các thế lực kích động, chống phá; tổ chức tốt công tác nắm tình hình ở cả nội và ngoại biên, giải quyết kịp thời các vấn đề, vụ việc phát sinh; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đã tập trung xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Thường xuyên, chủ động làm tốt công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, chính quyền địa phương 04 huyện biên giới đẩy mạnh thực hiện các chương trình phối hợp giúp địa phương củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát động phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự xóm, bản, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo… Qua đó, đã góp phần thực hiện có hiệu quả công tác Biên phòng nói riêng và xây dựng nền Quốc phòng toàn dân nói chung trên địa bàn biên giới tỉnh Lai Châu.

PV: Vậy với những giải pháp triển khai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được những kết quả gì trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh?

Đại tá Phan Hồng Minh: Với những giải pháp đã triển khai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực, thể hiện cụ thể đó là: Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng có liên quan đứng chân trên địa bàn biên giới làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân về Luật pháp, ý thức Quốc gia, Quốc giới. Qua đó, đã làm cho cán bộ, Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Tích cực, chủ động trong công tác tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, hiện nay, trong nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục giới thiệu 20 đồng chí cán bộ tăng cường cho 20/23 xã biên giới (02 đồng chí giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã, 18 đồng chí giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã); tham gia ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả đã có 12 đồng chí trúng cử (11 đồng chí đại biểu HĐND cấp xã; 01 đồng chí đại biểu HĐND cấp tỉnh); cử 66 đồng chí đảng viên ở các Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt Đảng tại các Chi bộ bản. Qua đó, lực lượng cán bộ BĐBP tỉnh đã tích cực tham mưu xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh, kịp  thời giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở.

Triển khai thực hiện tốt phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn ANTT thôn, bản biên giới. Đến nay, đã có 63 tập thể đăng ký tham gia tự quản 66 mốc quốc giới; 102,050 km đường biên giới; 02 công trình biên giới; có 460 cá nhân đăng ký tham gia tự quản 55 mốc quốc giới; 70,300 km đường biên giới; 02 công trình biên giới.

Đồng thời, đẩy mạnh việc giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với nhiều mô hình, việc làm cụ thể phù hợp với thực tế địa phương như: Cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”; các mô hình như: Hợp tác xã Đoàn Kết chăn nuôi gia súc tập trung tại bản Hùng Pèng, xã Ma Ly Pho; nuôi cá hồi, cá tầm tại xã Pa Vây Sử, nuôi trâu sinh sản xã Sin Suối Hồ; mô hình tăng gia sản xuất và hướng dẫn nhân dân nuôi lợn nái sinh sản; trồng chuối thương phẩm xã Huổi Luông huyện Phong Thổ; mô hình giúp đồng bào La Hủ và Mảng trồng lúa nước ở các xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, xã Pa Ủ, Tá Bạ, Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè; mô hình “Nâng bước em tới trường” nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng 61 cháu học sinh ở 23 xã biên giới với số tiền trung bình cho mỗi cháu hàng tháng từ 500 nghìn đồng - 1 triệu đồng/cháu/tháng. Trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới tiêu biểu có các mô hình như: Mô hình quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và ANTT xóm (bản) khu vực biên giới; mô hình kết nghĩa “Đồn, trạm hữu nghị biên giới bình yên”; mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; mô hình tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại đồn Biên phòng...

Với những việc làm trên của lực lượng BĐBP tỉnh đã làm chuyển biến về nhận thức trong Nhân dân, biết tự chủ trong lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, tích cực tăng gia chăn nuôi, có ý thức tự vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống, tăng thêm lòng tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và Bộ đội Biên phòng, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, thế trận Quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.       

PV: Để xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, thời gian tới Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục có những kế hoạch triển khai như thế nào?

Đại tá Phan Hồng Minh: Xác định việc xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, thời gian tới Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung vào những nội dung sau:

Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực quản lý điều hành của người chỉ huy trong toàn lực lượng BĐBP tỉnh đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới. Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách phù hợp hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên biên giới phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Thứ hai: Tiếp tục tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở biên giới, nhất là các xã, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Nắm vững tình hình địa bàn, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tăng cường xã biên giới, lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới thuộc quyền thực sự vững mạnh về tổ chức, tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về chuyên môn, là đội quân công tác, đội quân chiến đấu, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, có biện pháp bảo vệ cán bộ, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới, không để các thế lực thù địch lợi dụng móc nối, lôi kéo.

Thứ ba: Xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện; vững mạnh về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, chiến sĩ cũng như trong đồng bào các dân tộc trên biên giới về ý thức trách nhiệm trong tiến hành và triển khai công tác Biên phòng, xây dựng nền Biên phòng toàn dân trở thành thế trận Biên phòng trong lòng dân. Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia phong trào tự quản đường biên, mốc quốc giới.

Thứ tư: Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực thúc đẩy và phát huy mọi tiềm năng sẵn có ở khu vực biên giới để xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững chắc. Tích cực tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho đồng bào từ sống du canh, du cư, chuyển sang nghề trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lương thực, chăn nuôi, làm kinh tế vườn đồi. Hướng dẫn đồng bào biết cách làm vào sản xuất, đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt thích nghi với điều kiện đất đai, khí hậu, tập quán sản xuất của đồng bào.

Thứ năm: Xây dựng "thế trận lòng dân", tạo nền tảng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nền Biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới. 

Thứ sáu: Tăng cường công tác Đối ngoại Biên phòng trên tinh thần vừa hợp tác, vừa đấu tranh, giải quyết có hiệu quả các vấn đề về biên giới, tạo môi trường ổn định, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với nước láng giềng.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn! 

Tin liên quan

Bộ đội biên phòng Lào Cai và Trung Quốc tuần tra song phương(13/04/2018 7:26:31 SA)

Sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng Lai Châu với Huyện ủy của 4 huyện biên giới(05/04/2018 7:54:57 SA)

Chuẩn bị cho Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung(21/03/2018 7:21:55 SA)

Bắt giữ đối tượng vận chuyển heroin qua biên giới Việt-Lào(16/03/2018 7:43:38 SA)

Tổng kết đợt cao điểm trấn áp tội phạm buôn người Việt-Lào-Campuchia(15/03/2018 7:31:11 SA)

Tin mới nhất

Mùa đào sớm ở Tam Đường(18/04/2018 9:07:25 CH)

Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm tới vấn đề an toàn thực phẩm(19/04/2018 1:18:38 CH)

Lai Châu: Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch(19/04/2018 10:10:34 SA)

Mạnh dạn xây dựng một thể chế đột phá, tạo động lực phát triển(18/04/2018 3:12:38 CH)

Mỹ và Nhật Bản quyết cân bằng cán cân thương mại song phương(19/04/2018 8:09:11 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.791.558                  
02133.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down