Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin các địa phương

Lai Châu: Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài

(Ngày đăng :19/05/2017 7:16:54 SA)


Đ/c Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó hiều học nhân chuyến công tác tại tỉnh Lai Châu

(laichau.gov.vn) Những năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp các ngành, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đã trở thành phong trào rộng khắp, đồng bào các dân tộc phát huy truyền thống hiếu học, góp phần thu hút, khích lệ tinh thần thi đua học tập của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Để triển khai có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định...nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội Khuyến học tỉnh được thành lập từ năm 2005, trải qua 12 năm tổ chức hoạt động, tổ chức Hội đã góp phần đã khơi dậy truyền thống hiếu học của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong thời kỳ mới; khẳng định vai trò của giáo dục thường xuyên trong việc nâng cao dân trí, nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống trong xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 100%, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã thành lập Hội Khuyến học với 8/8 Hội khuyến học cấp huyện, thành phố; 108/108 Hội khuyến học cấp xã, phường, thị trấn; 960 chi hội khuyến học thôn bản, trường học, 112 chi hội cơ quan... với 206.508 hội viên chiếm 15% dân số toàn tỉnh.

Hội khuyến học tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống hiếu học của dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập thường xuyên, học tập suốt đời; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm, vai trò nghĩa vụ của các cơ quan, ban ngành, cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Cùng với tích cực tuyên truyền, vận động toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục, Hội đã đẩy mạnh phát triển các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng Quỹ khuyến học, đưa cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng trong toàn tỉnh. Đây cũng chính là nhân tố quan trọng để phát huy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần tạo môi trường giáo dục lành mạnh trong cộng đồng.  

Hiện phong trào học tập được duy trì đẩy mạnh trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trong toàn tỉnh. Thông qua phong trào, Hội đã lựa chọn tôn vinh 14 dòng họ học tập suốt đời xuất sắc toàn tỉnh. Điển hình như dòng họ Giàng, xã Mường Mô, huyện Sìn Hồ; dòng họ Lò, xã Bình Lư, huyện Tam Đường; dòng họ Đặng – Xuân, khu 8 thị trấn Than Uyên; dòng họ Tống, thị trấn Mường Tè; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh 14 gia đình học tập điển hình tiên tiến toàn tỉnh và lựa chọn 4 gia đình học tập suất xắc tham gia Đại hội gia đình học tập, dòng họ học tập toàn quốc. Trong đó, tiêu biểu như dòng họ Lò ở bản Nà Phát, xã Bình Lư có khoảng 30 hộ. 100% gia đình trong dòng họ có hội viên khuyến học và đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu dòng họ hiếu học, 100% gia đình đạt gia đình văn hóa. Dòng họ giúp đỡ con em các gia đình nghèo trong họ tộc đi học, trong dòng họ không có học sinh lưu ban, học sinh bỏ học, không có học sinh, phụ huynh mắc tệ nạn xã hội. Hiện toàn xã có 3/7 dòng họ được công nhận dòng họ hiếu học, nét nổi bật của các dòng họ hiếu học là sự đồng tâm nhất trí cao, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tạo điều tốt nhất cho con cháu học hành... 

Bên cạnh đó, Hội khuyến học các huyện, thành phố và cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, gắn với phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phụ đạo học sinh yếu, giúp đỡ, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài trong các trường học.Cùng với đó, Hội cũng đã đẩy mạnh khuyến học ở ngoài nhà trường, trọng tâm hướng vào những hoạt động chính như: Nâng cao chất lượng, rà soát xếp loại các mô hình xã hội học tập tại cơ sở; đăng ký xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, xây dựng Trung tâm Học tập cộng đồng. Qua đánh giá, năm 2016 đã có 19.057 gia đình được công nhận gia đình học tập; 204 dòng họ học tập; 532 cộng đồng học tập; 294 đơn vị học tập.

Hiện toàn tỉnh có 106 trung tâm học tập cộng đồng với chức năng giáo dục và huấn luyện, thông tin và tư vấn, phát triển cộng đồng. Hàng năm, có hàng vạn lượt người được huy động đến học tại các trung tâm học tập cộng đồng. Nhiều kiến thức liên quan tới kỹ thuật cây trồng, vật nuôi, pháp luật; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chuyển giao tiến bộ về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề để Nhân dân thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng bản làng văn hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

12 năm qua, Quỹ Khuyến học toàn tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh được 15.962 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội Khuyến học đã chi học bổng, hỗ trợ, khen thưởng cho các đối tượng học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn chăm ngoan học giỏi và khen thưởng giáo viên dạy giỏi cho 8.729 giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập. Ngoài ra, Qũy khuyến học tỉnh còn tiếp nhận được sự hỗ trợ học bổng của các công ty đã tổ chức trao 770 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học mỗi năm; phối hợp với các đơn vị xây dựng một số trường lớp học cho một số địa phương, vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới.

Hội khuyến học còn phối hợp với các đơn vị triển khai chương hoạt động như phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Tỉnh đoàn đẩy mạnh Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, “Con ngoan trò giỏi thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”…Hàng năm biểu dương, khen thưởng, vinh danh, trao học bổng cho hàng ngàn học sinh giỏi, học sinh thuộc diện chính sách xã hội…

Tuy nhiên, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh vẫn gặp những khó khăn. Ông Đỗ Văn Hán, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh chia sẻ: Lai Châu vẫn còn là một tỉnh còn nhiều khó khăn, nhận thức của một bộ phận cán bộ và Nhân dân về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, tổ chức xã hội để thể hiện nhiệm vụ xây dựng xây dựng xã hội học tập chưa thực sự thường xuyên, chặt chẽ; đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội Khuyến học các cấp còn mỏng, chưa có cán bộ chuyên trách, hầu hết là kiêm nhiệm; nguồn lực cho khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập còn hạn chế… Để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục phát triển, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục đề ra các giải pháp: Tăng cường giáo dục và tuyên truyền sâu rộng về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đảm bảo nâng cao trình độ nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm của người dân trong việc tham gia học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; gắn phong trào gia đình học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời, phát triển mạnh mẽ hệ thống cơ sở giáo dục và đào tạo, xây dựng chương trình, phương pháp phù hợp; huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài và sự nghiệp giáo dục đào tạo, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh…

 

Tin liên quan

"Ngôi sao sáng" giữa vùng cao Tam Đường (23/04/2018 7:48:21 SA)

Đưa cây dứa Queen vào sản xuất hàng hóa ở Nà Tăm(24/04/2018 6:22:54 SA)

Công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người ở huyện biên giới Phong Thổ(20/04/2018 3:22:53 CH)

Tam Đường tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm(19/04/2018 3:02:23 CH)

Mùa đào sớm ở Tam Đường(18/04/2018 9:07:25 CH)

Tin mới nhất

"Ngôi sao sáng" giữa vùng cao Tam Đường (23/04/2018 7:48:21 SA)

Đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo(24/04/2018 10:21:35 SA)

Đưa cây dứa Queen vào sản xuất hàng hóa ở Nà Tăm(24/04/2018 6:22:54 SA)

Phó Chủ tịch nước tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu(24/04/2018 7:17:58 SA)

Công an Lai Châu: Kết quả thực hiện Chỉ thị 05/CT-BCA-X11 gắn với 6 điều Bác dạy(23/04/2018 12:19:23 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.791.558                  
02133.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down