Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin các Sở, Ban, Ngành

Lai Châu: Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

(Ngày đăng :11/04/2019 10:55:28 SA)


Cán bộ Sở Tư pháp rà soát văn bản quy phạm pháp luật

(laichau.gov.vn) Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018 và Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 7/2/2018 của UBND tỉnh về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu kỳ 2014 - 2018, tỉnh Lai Châu đã chủ động, tích cực triển khai tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là khâu quan trọng của chu trình xây dựng, thi hành và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Hoạt động này giúp phát hiện quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nhằm công bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục văn bản, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg, đối với cấp tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do ngành mình tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc tham mưu để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành theo quy định và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả theo quy định. Trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành 616 văn bản quy phạm pháp luật; 443 văn bản còn hiệu lực thi hành; 173 văn bản hết hiệu lực toàn bộ; 35 văn bản hết hiệu lực một phần; 25 văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. Hiện nay UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tổ chức biên tập để xuất bản Tập hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh còn hiệu lực thi hành trong thời gian tới.

Đối với cấp huyện, 8/8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, tổng số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 là 801 văn bản; 314 văn bản còn hiệu lực thi hành; 487 văn bản hết hiệu lực toàn bộ; 5 văn bản hết hiệu lực một phần; 54 văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

Bên cạnh việc tổ chức triển khai rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp mình ban hành, UBND các huyện, thành phố đều quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBND cấp xã trong phạm vi địa bàn rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp xã ban hành. Tuy nhiên, hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp xã ban hành như: nghị quyết của HĐND cấp xã, quyết định của UBND cấp xã về giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn cấp xã; nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương... là những văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực thi hành theo năm. Hiện nay, thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP thì các văn bản nêu trên được xác định không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì HĐND, UBND cấp xã chỉ được ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi được luật giao. Do đó, trên thực tế, đến nay HĐND, UBND cấp xã không ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới.

Đánh giá về chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng chí Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh trong những năm gần đây đã được nâng cao về chất lượng. Về cơ bản, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đã đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ và có tính khả thi. Song, cũng cần phải nghiêm túc nhìn nhận vẫn còn những văn bản được ban hành có nội dung chồng chéo hoặc không phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên… dẫn đến phải sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

Tuy nhiên trong quá trình rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cũng còn bộc lộ những khó khăn nhất định như về biên chế, tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa; cơ chế, chính sách và khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện; công chức làm công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn chủ yếu được bố trí kiêm nhiệm tại văn phòng, thanh tra... không ổn định, thường xuyên có sự thay đổi, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ có tính đặc thù, phức tạp, đòi hỏi đội ngũ công chức công tác trong lĩnh vực này phải có năng lực, trình độ chuyên môn cao. Song hiện nay chưa có bất cứ chế độ phụ cấp đặc thù theo nghề nào cho công chức thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản nên không khuyến khích, thu hút, động viên được đội ngũ công chức công tác trong lĩnh vực này... Do vậy, theo đồng chí Lê Thanh Hải, để thực hiện hiệu quả công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tỉnh cần quan tâm chỉ đạo rà soát, có giải pháp điều tiết biên chế giữa các cơ quan, đơn vị hợp lý để có đủ biên chế cần thiết, ổn định thực hiện nhiệm vụ pháp chế nói chung và thực hiện nhiệm vụ xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi ngành nói riêng. Đồng thời, mỗi cán bộ, công chức cần nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, tự nghiên cứu, học tập nâng cao kiến thức, trình độ… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được giao xây dựng, soạn thảo, rà soát văn bản quy phạm pháp luật…

Tin liên quan

Thí sinh vững tâm lý bước vào những môn thi cuối(26/06/2019 4:52:39 CH)

Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ đảm bảo giao thông, khắc phục các vị trí sạt lở trên tuyến quốc lộ 4H(26/06/2019 7:38:03 SA)

Lai Châu: Thực hiện kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lai Châu(24/06/2019 5:15:16 CH)

Giải báo chí về Lực lượng vũ trang Quân khu 2 năm 2019(25/06/2019 10:52:32 SA)

Kết thúc môn thi đầu tiên: Lai Châu không có thí sinh vi phạm quy chế(25/06/2019 11:00:38 SA)

Tin mới nhất

Thông tin người phát ngôn(27/06/2019 2:20:55 CH)

Mường Tè tích cực khắc phục hậu quả thiên tai(27/06/2019 9:13:09 SA)

Thông tuyến quốc lộ 4H(27/06/2019 9:07:35 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh Lai Châu(27/06/2019 9:19:54 SA)

Nâng cao ý thức và khả năng phòng tránh thiên tai cho Nhân dân(27/06/2019 8:40:53 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down