Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin các Sở, Ban, Ngành

Nâng cao hoạt động, hiệu quả của HTX

(Ngày đăng :15/03/2019 2:33:29 CH)


Người dân mua các sản phẩm phục vụ nông nghiệp của HTX Nhã Phương - thành phố Lai Châu

(laichau.gov.vn) Những năm qua, hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh ngày càng đạt hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX rất cần có sự chủ động, linh hoạt của các HTX mở rộng sản xuất kinh doanh tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện nâng cao thu nhập cho thành viên...

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Liên minh Hợp tác xã (HTX) đã có nhiều chủ trương, chính sách về đổi mới, hỗ trợ phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Hiện toàn tỉnh có 200 tổ hợp tác (THT), chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (129 tổ); lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, vận tải, xây dựng (71 tổ). Các tổ hợp tác tạo việc làm cho 1.620 thành viên, tăng 100 thành viên so với năm 2017. Doanh thu bình quân của THT đạt 217 triệu đồng/THT/năm, tăng 8,5 triệu đồng so với năm 2017. Thu nhập bình quân của thành viên THT đạt 3,25 triệu đồng/người/tháng. Lợi nhuận bình quân của THT ước đạt 22,8 triệu đồng/THT. Các tổ hợp tác đã tích cực trong việc hỗ trợ kinh tế hộ phát triển, đặc biệt một số nghề truyền thống được phục hồi, huy động lực lượng lao động lúc nông nhàn.

Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 317 HTX, 1 chi nhánh HTX và 2 Quỹ tín dụng Nhân dân, với tổng số thành viên trong HTX là 2.357 người. Tổng số lao động thường xuyên trong HTX là 2.518 người, tăng 55 người so với năm 2017. Riêng năm 2018 đã thành lập mới 33 HTX và 01 chi nhánh chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng, công thương và môi trường. Doanh thu bình quân của HTX đạt 985 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng so với năm 2017, lợi nhuận bình quân của 1 HTX đạt 85,3 triệu đồng. Nộp ngân sách Nhà nước của các HTX năm 2018 đạt trên 15 tỷ đồng.

Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp (nông - lâm nghiệp, thuỷ sản, dịch vụ nông nghiệp) là 87 HTX, chiếm 37,17% so với tổng số HTX đang hoạt động; thu hút 961 thành viên, chiếm 40,77% tổng số thành viên. Tổng vốn đăng ký kinh doanh là 171,662 tỷ đồng, chiếm 31,17% tổng số vốn đăng ký của các HTX đang hoạt động. Thu nhập bình quân thành viên đạt 3,2 triệu đồng/người/ tháng. Các HTX nông nghiệp đã hỗ trợ cho kinh tế hộ phát triển thông qua các hoạt động đầu vào, đầu ra, hướng dẫn các hộ thành viên ứng dụng tiến bộ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn; tập trung chủ yếu ở các khâu như: Thủy lợi, dịch vụ vật tư phân bón, sản xuất nông nghiệp, thực hiện dịch vụ bảo vệ sản xuất, dịch vụ thú y, bảo vệ thực vật. Điển hình như HTX Hoa Huệ, HTX Đông Phong, HTX Nhã Phương TP Lai Châu; HTX Xuân Oanh huyện Phong Thổ.

Mặc dù mới được thành lập từ tháng 7/2018 nhưng HTX nông nghiệp – dịch vụ - du lịch Nậm Loỏng đã rất nhanh nhạy trong việc phát triển đầu tư kinh doanh. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, HTX đã thu mua tất cả sản lượng lúa trong HTX và của người dân các vùng lân cận để mở rộng thị trường cung cấp gạo đặc sản cho người dân trên địa bàn thành phố. Chị Giàng Thị Chà – Chủ nhiệm HTX chia sẻ: Hiện sản phẩm của tôi cũng đã được người tiêu dùng ưa chuộng đặt hàng trước, để mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ thời gian tới, HTX sẽ tích cực vận động hội viên tiếp tục bổ sung nguồn vốn để thu mua sản phẩm lúa và các sản phẩm từ nông nghiệp phục vụ người dân trên địa bàn.

Lĩnh vực Công thương (công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ thương mại) có 58 HTX, thu hút 559 thành viên. Thu nhập bình quân thành viên đạt 3,4 triệu đồng/người/tháng. Điển hình là HTX Minh Huệ, huyện Mường Tè; HTX Nhã Phương, thành phố Lai Châu; HTX tiểu thủ công nghiệp Trường Sinh, huyện Phong Thổ.

Nhìn chung, các HTX đã tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tự hạch toán kinh tế và bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong cơ chế thị trường; sở hữu tập thể và sở hữu cá nhân được phân định rõ ràng, lợi nhuận được phân phối theo vốn góp và ngày công lao động thực tế của thành viên, lao động. Đối tượng kinh doanh và phương thức hoạt động của các HTX được đổi mới phù hợp với yêu cầu phát triển của thị trường. Xu hướng liên doanh, liên kết giữa các HTX và giữa các HTX với các thành phần kinh tế khác cũng bước đầu được hình thành. Qua đó đã tạo điều kiện ứng dụng khoa học công nghệ để cải tiến mẫu mã, mở rộng thị trường, sản xuất những sản phẩm có chất lượng, mẫu mã đa dạng. Bên cạnh các HTX hoạt động trên các lĩnh vực truyền thống có HTX đăng ký ngành nghề mới đem lại hiệu quả như: Nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện, nuôi cá nước lạnh, rau thủy canh.

Tuy nhiên, số lượng, chất lượng HTX, THT tăng không đồng đều ở các ngành, lĩnh vực kinh tế và giữa các huyện, thành phố trong tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tập thể còn chậm, đóng góp chưa nhiều vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã chia sẻ: Nguyên nhân của những hạn chế trên đó là trong quá trình hoạt động, các HTX cũng đã gặp không ít khó khăn như thiếu vốn, công nghệ kỹ thuật, kỹ năng quản lý và tay nghề của người lao động. Doanh thu, sức cạnh tranh các dịch vụ của HTX còn thấp, việc triển khai chính sách hỗ trợ phát triển HTX còn chậm, thiếu đồng bộ. Nhiều HTX quy mô còn nhỏ, thiếu vốn, cơ sở vật chất còn hạn chế, chưa liên kết được với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho các thành viên. Công tác quản trị, điều hành HTX chưa thực sự hiệu quả; việc thu hút cán bộ trẻ, có năng lực vào làm việc tại HTX còn hạn chế.

Để một HTX thành công cần tiếp tục đổi mới, phát triển HTX theo chiều sâu trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc, giá trị theo Luật HTX năm 2012. Nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác, HTX gắn với đáp ứng các nhu cầu cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của các hộ xã viên. Đẩy mạnh các hình thức hợp tác, liên kết với các thành phần kinh tế khác trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của thành viên trong các HTX. HTX phải đa mục tiêu hoạt động trên nhiều dịch vụ, mở rộng sản xuất kinh doanh tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động. Hội đồng quản trị HTX phải gắn bó, đoàn kết, hiểu biết thị trường, có khả năng tổ chức, điều hành sản xuất, kinh doanh; chủ động đề ra phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp; công khai, minh bạch trong các mặt hoạt động, nhất là minh bạch thu, chi, tài chính. Đồng thời, nâng cao vai trò, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc huy động các nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tiến hành hợp nhất, sát nhập hợp tác xã cùng ngành nghề và địa bàn hoạt động để tăng tiềm lực tài chính, nhân lực và quy mô hoạt động của HTX...

Tin liên quan

Công an tỉnh phát động phòng trào thi đua đặc biệt(20/05/2019 10:10:41 SA)

Giải bóng bàn, cờ vua, cờ tướng lần thứ 12 năm 2019(20/05/2019 12:34:49 CH)

90% khu dân cư và 85% đại diện hộ gia đình trong toàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2019.(17/05/2019 8:51:18 SA)

Lai Châu chú trọng phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng(15/05/2019 10:13:28 SA)

Chăn Nưa giữ vững danh hiệu nông thôn mới(16/05/2019 8:01:45 SA)

Tin mới nhất

Thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai (17/05/2019 4:24:24 CH)

Công an tỉnh phát động phòng trào thi đua đặc biệt(20/05/2019 10:10:41 SA)

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi (20/05/2019 11:31:00 SA)

Giải bóng bàn, cờ vua, cờ tướng lần thứ 12 năm 2019(20/05/2019 12:34:49 CH)

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy(19/05/2019 9:25:23 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down