Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Lai Châu sau 6 năm thực hiện công tác khoa giáo

(Ngày đăng :20/04/2017 4:14:34 CH)


Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

(laichau.gov.vn) Công tác khoa giáo là hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, dạy nghề, khoa học và công nghệ, môi trường, chăm sóc sức khỏe Nhân dân – phòng chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an sinh xã hôi, thể dục – thể thao, dân số, gia đình, trẻ em và đội ngũ trí thức nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân, phát triển toàn diện nhân tố con người, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và của tỉnh. Trong 6 năm thực hiện Quyết định số 142-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh Lai Châu đã đạt được một số kết quả nhất định trong công tác khoa giáo.

Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 142-QĐ/TU ngày 7/1/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu Quy định về quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành chuyên môn thuộc lĩnh vực khoa giáo (gọi tắt là Quyết định số 142-QĐ/TU), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt và triển khai thực hiện Quy định về quan hệ công tác trong ngành và cơ quan. Hàng năm, đơn vị đã ban hành chương trình công tác khoa giáo, trong đó có nêu rõ các nhiệm vụ cần tập trung phối hợp với các ngành có liên quan. Các ngành trong khối khoa giáo đã phổ biến, quán triệt đến tất cả các đơn vị trực thuộc, tổ chức lồng ghép tuyên truyền gắn với các hoạt động chuyên môn qua đó tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực.

Với chức năng là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ công tác khoa giáo của tỉnh thông qua việc phối hợp tham mưu chuẩn bị Văn kiện Đại hội XII và XIII Đảng bộ tỉnh; các Chỉ thị, Nghị quyết, biên soạn các tài liệu nghiên cứu, tài liệu hỏi đáp về Nghị quyết. Chủ động phối hợp với lãnh đạo các ngành, chuyên môn lĩnh vực khoa giáo chuẩn bị 15 văn bản bao gồm Nghị quyết chuyên đề, Đề án, Chương trình hành động, Kế hoạch. Các văn bản tham mưu đều bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Trung ương, theo đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Đặc biệt đã đề xuất ý kiến với cấp ủy về một số nội dung do các ngành trong khối trình, đảm bảo định hướng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng năm, từng giai đoạn, khi thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực, giải quyết những vấn đê trọng tâm, cấp thiết của tỉnh trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, y tế, môi trường, an sinh xã hội...

Các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan Nhà nước và các tổ chức đoàn thể tỉnh đã phối hợp tham mưu giúp Tỉnh ủy trong việc nghiên cứu, triển khai, kiểm tra, tổng kết thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và của tỉnh về công tác khoa giáo, qua đó nắm bắt, đánh giá tình hình về những vấn đề nảy sinh vướng mắc trong từng ngành, từng lĩnh vực công tác khoa giáo, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả. Cùng với đó là tích cực phối hợp trong việc đào tạo, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, miễn nhiệm cán bộ. Trong 6 năm đã phối hợp tham mưu bổ nhiệm 21 cán bộ, luân chuyển 6 cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực, sở trường, vị trí công tác.

Trên các lĩnh vực của các cơ quan thực hiện công tác khoa giáo đã có những kết quả tích cực. Lĩnh vực khoa học công nghệ, môi trường từng bước từng bước được phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh và đời sống; thực hiện các giải pháp khắc phục và giảm thiểu các yếu tố tác động xấu đến môi trường đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh; môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến tốt. Lĩnh vực y tế, mạng lưới khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân được củng cố và mở rộng; chất lượng, cơ cấu dân số từng bước được nâng lên, duy trì mức sinh, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm. Hoạt động thể dục thể thao phát triển cả quy mô và chất lượng, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể được chú trọng, qua đó góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa Lai Châu cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Tuy vậy, qua 6 năm triển khai Quyết định số 142-QĐ/TU, các ngành trong lĩnh vực khoa giáo vẫn còn một số hạn chế như: Việc quán triệt, triển khai Quyết định số 142-QĐ/TU ở một số ngành thiếu thường xuyên, chưa sâu sát; thiếu sự gắn kết. Mặt khác, nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức ở một số ngành về công tác khoa giáo còn hạn chế; chất lượng tham mưu một số văn bản còn thấp, chưa sát với thực tiễn; công tác phối hợp kiểm tra, khảo sát, đánh giá việc thực hiện các chủ trương của Đảng về khoa giáo ở các cấp còn chưa thường xuyên; công tác phối hợp nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết các vấn đề vướng mắc này sinh chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên, đúng mức. Những hạn chế đó đã ảnh hướng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo của tỉnh.

Trước yêu cầu đổi mới và sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh, của đất nước thì công tác khoa giáo được xác định có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, nhất là trong công tác tham mưu, triển khai các chủ trương của Đảng trên các lĩnh vực phải đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đề nghị các ngành trong khối khoa giáo của tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và quần chúng Nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chuyên môn; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo; cùng với đó là làm tốt công tác phối hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các chủ trương của Đảng về công tác khoa giáo./.

Tin liên quan

Lai Châu: Những dấu ấn nổi bật năm 2017(12/02/2018 1:59:23 CH)

Thăm, chúc tết các cơ quan báo chí (07/02/2018 7:12:22 SA)

Lai Châu: Gặp mặt báo chí, văn nghệ sỹ đầu năm 2018(02/02/2018 1:05:04 CH)

Bế mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 13(18/01/2018 2:14:18 CH)

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13: Bàn cách làm và lộ trình thực hiện các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn.(18/01/2018 7:49:08 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị an ninh lớn nhất thế giới: Những mối quan tâm đan xen(19/02/2018 9:24:16 CH)

Ngày Tết và câu chuyện của những người làm sạch đường phố(19/02/2018 8:53:03 SA)

Một bệnh nhân suy đa phù tạng do ăn tiết canh lợn(18/02/2018 4:59:36 CH)

Niềm vui xuân mới(18/02/2018 12:52:56 SA)

Người châu Á chờ đón thời khắc năm mới Mậu Tuất 2018(16/02/2018 3:53:53 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.791.558                  
02133.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này