Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin UBND

Phiên họp UBND tỉnh tháng 11

(Ngày đăng :09/11/2018 10:27:03 SA)


Đ/c Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

(laichau.gov.vn) Sáng 8/11, UBND tỉnh tổ chức khai mạc Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 nhằm thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018; kế hoạch năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Trong ngày làm việc đầu tiên Phiên họp tháng 11, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng như Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018; kế hoạch năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2018; kế hoạch vốn đầu tư năm 2019… Trong đó, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp trọng tâm trong năm 2019.

Theo đó, năm 2018 mặc dù gặp nhiều khó khăn, song kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu vượt, đạt và xấp xỉ đạt kế hoạch. Trong đó, Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2018 ước đạt 7,22%; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 32,92 triệu đồng, vượt 4,92 triệu đồng so với kế hoạch, tăng 2,22 triệu đồng so với năm 2017.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện. Cơ cấu giống cây trồng có sự chuyển biến tích cực, việc triển khai cánh đồng tập trung sử dụng 1-2 giống lúa chất lượng tiếp tục được mở rộng với 554ha. Trồng mới 1.155 ha chè, tăng 226 ha; sản lượng chè búp tươi đạt 100% kế hoạch, tăng 2.000 tấn so với năm 2017. Diện tích cây cao su đưa vào khai thác mủ 3.446 ha, sản lượng ước đạt 2.757 tấn mủ khô... Dự ước năm 2018 có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 30 xã.

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 6.216,4 tỷ đồng, vượt 33,6% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vượt 0,24% kế hoạch, tăng 6,94%; tổng doanh thu ngành du lịch đạt 100% kế hoạch, tăng 10%; doanh thu vận tải vượt 5,9% kế hoạch, tăng 10,2%. Công tác quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu được tăng cường; giá trị xuất khẩu hàng địa phương ước đạt 11,06 triệu USD. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 2.123 tỷ đồng, vượt 9% so với dự toán.

Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp, tập trung rà soát và thực hiện sáp nhập các trường có quy mô nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở các cấp học. Năm học 2018-2019 toàn tỉnh có 368 trường, giảm 56 trường so với năm học trước; 134 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm 37,2%), đạt 88,2% kế hoạch, tăng 4 trường so với học năm trước.

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác y tế dự phòng được duy trì, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình được triển khai rộng rãi, thường xuyên, đăng tải kịp thời, chính xác tình hình thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh. Sản xuất, truyền dẫn, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình đạt 100% kế hoạch.

Các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc, bảo vệ trẻ em được quan tâm triển khai thực hiện theo đúng quy định. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh ước cả năm 2018 giảm 4,24% xuống còn 25,26%... Quốc phòng - An ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

Thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2018, các đại biểu đã tập trung làm rõ những chỉ tiêu đạt thấp hoặc khó đạt, đề xuất các giải pháp của địa phương như công tác trồng mới cây mắc ca, cây quế; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình xây dựng hạ tầng đáp ứng yêu cầu xã hội tại một số địa phương còn chậm… Một số đại biểu cho rằng cần rà soát lại những doanh nghiệp không hoạt động, thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những doanh nghiệp không hoạt động, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho những doanh nghiệp khác hoạt động. Đồng thời, cần đánh giá kết quả, hiệu quả bước đầu trong thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Cần tính toán phân bổ ngân sách ngay từ đầu năm để các đơn vị địa phương chủ động triển khai thực hiện.

Về kế hoạch vốn Đầu tư công năm 2018, dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch vốn năm 2019: Tổng kế hoạch vốn Đầu tư công nguồn NSNN kế hoạch năm 2018 tính đến tháng 11 năm 2018 là 2.195,9 tỷ đồng, khối lượng thực hiện 1.102,9 tỷ đồng; giải ngân đến thời điểm 31/10/2018 là 1.145,4 tỷ đồng, bằng 52,2% kế hoạch giao, tăng 3,4 điểm % so với cùng kỳ năm 2017. Trong năm 2018, toàn tỉnh dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng 265 dự án. 

Năm 2019, tổng kế hoạch vốn đầu tư Trung ương dự kiến giao là 1.692,122 tỷ đồng. Theo đó, vốn đầu tư công sẽ ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; phương án phân bổ phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân trong năm 2019...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An cũng đã chỉ rõ những hạn chế trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 như công tác quy hoạch còn chậm, công tác quản lý đất đai còn lúng túng, việc khắc phục hậu quả mưa lũ còn chậm, việc bố trí cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giáo dục và đào tạo còn chậm… Đồng thời nhấn mạnh, năm 2019 là năm có vị trí quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, do vậy để thực hiện tốt những chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành địa phương: Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đào tạo nhân lực. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại.

Về chi ngân sách: các đơn vị, địa phương cần tập trung giảm chi thường xuyên và mua sắm trang thiết bị, điều tiết chi thường xuyên cho sự nghiệp phát triển như các cây, con giống; giải phóng mặt bằng chuẩn bị cho đầu tư các công trình dự án.

Đối với đầu tư công: Năm 2019 ưu tiên bố trí vốn để trả cho công trình hoàn thành có hồ sơ quyết toán, đã thẩm định; bố trí cho các công trình năm 2018 hoàn thành và điều tiết cho các công trình năm 2019 sẽ hoàn thành.

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các sở ngành, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ đông, phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi; chuẩn bị các điều kiện cho Hội thảo toàn quốc phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới được tổ chức tại tỉnh. Rà soát lại tình hình hoạt động của các doanh nghiệp đảm bảo hoạt động hiệu quả; tăng cường công tác thu thuế, thu nợ đảm bảo vượt thu ngân sách theo kế hoạch; vấn đề bình ổn giá, kiểm soát chất lượng hàng hóa và tăng cường đảm bảo công tác an toàn giao thông trong những tháng cuối năm 2018…

Tin liên quan

Triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi (19/03/2019 6:49:22 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng làm việc với lãnh đạo chủ chốt Công an tỉnh(19/03/2019 11:09:30 SA)

Lai Châu phân bổ 196.068 triệu đồng vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình MTQG năm 2019.(15/03/2019 11:10:38 SA)

Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau(15/03/2019 8:25:56 SA)

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ làm công tác văn phòng(18/03/2019 3:36:09 CH)

Tin mới nhất

Triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi (19/03/2019 6:49:22 CH)

Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia(19/03/2019 2:11:49 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng làm việc với lãnh đạo chủ chốt Công an tỉnh(19/03/2019 11:09:30 SA)

Lai Châu phân bổ 196.068 triệu đồng vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình MTQG năm 2019.(15/03/2019 11:10:38 SA)

Công tác tài chính cần đảm bảo minh bạch, hài hoà nhưng phải trọng tâm, trọng điểm.(18/03/2019 5:38:36 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460 02133.876.337                  
02133.876.356
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down