Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin UBND

Trẻ em khuyết tật sẽ được tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục

(Ngày đăng :14/03/2019 2:13:22 CH)


Chương trình khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2018. (ảnh sldtbxh.laichau.gov.vn)

(laichau.gov.vn) Ngày 5/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 268 /KH-UBND thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng giai đoạn 2018 – 2025.

Theo đó, tất cả trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh sẽ là đối tượng được thụ hưởng theo Kế hoạch này.

Mục tiêu chung: Phấn đấu đến năm 2025, trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng để được hòa nhập cộng đồng và có cơ hội thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em khuyết tật

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2025.

Nội dung các hoạt động gồm:

Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng.

Nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan đến trẻ em khuyết tật về hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng

Trợ giúp trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng theo nhu cầu và thí điểm một số mô hình cung cấp dịch vụ cho trẻ em khuyết tật tại cộng đồng

Tăng cường quản lý nhà nước về hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng

Tranh thủ sự hỗ trợ, tài trợ nguồn lực và kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục toàn diện tại cộng đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây.

Tin liên quan

Thành phố Lai Châu cần tìm những bước đi sáng tạo, tiên phong và đột phá(23/03/2019 2:59:59 CH)

Tăng cường tính dự báo trong công tác đào tạo nghề cho người lao động(22/03/2019 9:48:19 SA)

Tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (22/03/2019 6:42:02 CH)

Lai Châu quyết liệt khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi(22/03/2019 4:16:14 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Tam Đường(21/03/2019 3:09:27 CH)

Tin mới nhất

Hướng phát triển du lịch ở huyện Tam Đường(23/03/2019 4:10:23 CH)

Cuộc thi “Đánh trống vàng”(23/03/2019 3:40:07 CH)

Thành phố Lai Châu cần tìm những bước đi sáng tạo, tiên phong và đột phá(23/03/2019 2:59:59 CH)

Giữ vững chủ quyền biên giới(22/03/2019 1:26:25 SA)

Tăng cường tính dự báo trong công tác đào tạo nghề cho người lao động(22/03/2019 9:48:19 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460 02133.876.337                  
02133.876.356
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down