Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin UBND

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019

(Ngày đăng :08/01/2019 3:52:49 CH)


Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại điểm cầu tỉnh Lai Châu

(laichau.gov.vn) Ngày 05/01, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019

Nội dung tuyên truyền gồm: Quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính; tập trung phổ biến, quán triệt toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện tại Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019; triển khai Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020” của Bộ Nội vụ trên địa bàn tỉnh; kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; các mô hình, sáng kiến cải cách hành chính hay, các cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác cải cách hành chính, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bằng các hình thức tuyên truyền như thông qua các hội nghị, hội thảo, hoạt động, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính trong các Hội nghị giao ban, Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018, Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố năm 2018. Tuyên truyền thông qua Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019...

UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh chủ trì tuyên truyền kết quả cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, triển khai tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho các sở, ngành, địa phương. Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính nói chung và Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019nói riêng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu.

Sở Nội vụ chuẩn bị các nội dung tuyên truyền cải cách hành chính kết hợp với tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018, chỉ số hài lòng năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố. Tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên Trang Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu và Trang thông tin Sở Nội vụ. Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện cải cách hành chính cho báo chí và các cơ quan, đơn vị liên quan. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đến người dân và doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu và Sở Thông tin Truyền thông tuyên truyền, cập nhật thông tin về xúc tiến đầu tư, giới thiệu danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh với doanh nghiệp.

Đài Phát thanh – Truyền hình Lai Châu, Báo Lai Châu tích cực tham gia, phối hợp nâng cao hiệu quả triển khai tuyên truyền cải cách hành chính trên báo, đài phát thanh – truyền hình; đổi mới nội dung, cách thức thực hiện chuyên mục cải cách hành chính đang thực hiện.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tuyên truyền kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh.

Báo Lai Châu phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh tuyên truyền Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019.

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính.

Tham gia Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019.

Thường xuyên cung cấp các thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện, kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương cho Sở Nội vụ và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Riêng đối với UBND các huyện, thành phố: Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương có thể tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 cấp địa phương để truyền tải nội dung, thông điệp cải cách hành chính đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn các huyện, thành phố.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân tháng 5(24/05/2019 3:32:34 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tiếp xã giao Đoàn công tác Hiệp hội kinh tế văn hóa Hàn Việt(23/05/2019 4:26:27 CH)

Lễ hội Ném còn ba nước Việt - Lào - Trung lần thứ VI chính thức diễn ra từ ngày 29 - 31/12/2019(22/05/2019 3:20:24 CH)

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc tại tỉnh(22/05/2019 11:34:48 SA)

Thành lập Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế năm 2019(22/05/2019 9:58:48 SA)

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân tháng 5(24/05/2019 3:32:34 CH)

Số liệu thống kê tháng 5 năm 2019(24/05/2019 2:03:49 CH)

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp độ 1(24/05/2019 11:05:17 SA)

Báo giá thị trường tháng 1 năm 2019(24/05/2019 11:14:27 SA)

Báo giá thị trường tháng 2 năm 2019(24/05/2019 11:16:15 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down