Trang chủ Chuyên đề Xây dựng Nông thôn mới

Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2020

(Ngày đăng :14/05/2019 4:19:37 CH)


Đ/c Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2015.

(laichau.gov.vn) Ngày 07/5, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 11/HD-HĐTĐKT về việc Tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2020.

Theo đó, nội dung tổng kết phong trào thi đua sẽ tập trung vào việc đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về việc tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua; công tác tuyên truyên, nâng cao nhận thức về chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước, của tỉnh; công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; tác động cụ thể của phong trào thi đua trong góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào, các cuộc vận động đang triển khai, tạo ra động lực mói cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của từng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện, thành phố; mặt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện phong trào thi đua…

Cách thức tổng kết: Các huyện, thành phố tiến hành tổng kết phong trào thi đua gắn với tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tôn vinh khen thưởng; Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiến hành tổng kết phong trào thi đua, tôn vinhkhen thưởng trong quý III năm 2019. 

Đối tượng được khen thưởng là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Hình thức khen thưởng: Huân chương Lao động hạng ba; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Hồ sơ đề nghi khen thưởng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/6/2019 và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ) trước ngày 15/7/2019.

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai việc tổng kết phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2020. Hoàn thành tổng kết trong tháng 6 năm 2019 và gửi báo cáo tổng kết về Ban Thi đua, Khen thưởng, Sở Nội vụ trước ngày 15/6/2019.

Đồng thời, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối tổng hợp, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua để đề nghị các cấp khen thưởng và trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh (qua Ban Thi đua, Khen thưởng, Sở Nội vụ) đảm bảo thời gian quy định; cơ quan làm công tác Thi đua, Khen thưởng các cấp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hướng dẫn thủ lục, hồ sơ, tổng hợp đề nghị khen thưởng trình cấp có thẩm quyền theo quy định.   

Xem chi tiết Hướng dẫn tại đây.

Tin liên quan

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới(13/08/2019 10:28:51 SA)

Tuổi trẻ Than Uyên góp sức xây dựng nông thôn mới(18/07/2019 7:51:38 SA)

Xây dựng kế hoạch thực hiện - Nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới(05/07/2019 4:29:46 CH)

Xây dựng nông thôn mới ở Lai Châu: Vẫn còn nhiều khó khăn(02/07/2019 11:24:57 SA)

Lai Châu nỗ lực xây dựng nông thôn mới (10/06/2019 5:22:33 CH)

Tin mới nhất

Tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh(13/09/2019 4:10:58 CH)

Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh(13/09/2019 10:09:29 SA)

Hiệu quả từ hình thức chăn nuôi mới ở Nậm Nhùn(12/09/2019 4:18:17 CH)

Khởi công tuyến đường dây 110KV Thủy điện Lai Châu – Thị xã Mường Lay(13/09/2019 10:15:10 SA)

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Sìn Hồ đạt loại xuất sắc(13/09/2019 3:52:59 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down