Trang chủ Chuyên đề Xây dựng Nông thôn mới

Kết quả từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(Ngày đăng :01/03/2019 6:29:10 SA)


Người dân bản Tả Chải, xã Sùng Phài, huyện Tam Đường tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn.

(laichau.gov.vn) Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020 đã được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và góp phần tích cực vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động vào ngày 15/11/2015 đã được MTTQ tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành, các thành viên tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện. Trong đó, nội dung "Toàn dân đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng" đã được MTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp triển khai thực hiện thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, các chính sách hỗ trợ sản xuất; huy động các nguồn lực của toàn xã hội, tăng cường đầu tư cho vay vốn, đào tạo nghề... góp phần giúp đỡ các hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Giai đoạn 2016-2018, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 17.365 lao động; đến hết năm 2018 giải quyết việc làm cho khoảng 21.000 lao động. Qua đó, đời sống của người dân từng bước được nâng lên, 2016 thu nhập bình quân đầu người là 27,74 triệu đồng/năm thì đến cuối năm 2018 đã tăng lên 32,92 triệu đồng. Những kết quả trên đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4-5%/năm và làm tăng cường sự đoàn kết giữa các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hướng dẫn Nhân dân thực hiện gắn với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai thực hiện 5 tiêu chí mô hình xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và mô hình phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; vận động Nhân dân các dân tộc duy trì các lễ hội truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt quan tâm đến bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số như dân tộc Lào, Lự ở huyện Tam Đường, Si La, Cổng, La Hủ ở huyện Mường Tè… thực hiện tốt quy ước ở cộng đồng dân cư, nhất là về việc cưới, việc tang, lễ hội; tham gia xây dựng và bảo vệ tốt các công trình văn hóa, lịch sử trên địa bàn; người dân quan tâm xây dựng gia đình văn hóa. Năm 2018, có khoảng trên 77,3 nghìn hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (tăng trên 6,5 nghìn hộ so với năm 2016)

Công tác đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh được tích cực thực hiện. MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác giám sát các chương trình phát triển kinh tế-xã hội. Từ năm 2016 đến nay, đã giám sát việc đặc xá, tha tù trước thời hạn cho 239 phạm nhân. MTTQ các cấp đã củng cố, kiện toàn hoạt động của 108 Ban Thanh tra Nhân dân-Giám sát đầu tư của cộng đồng; hướng dẫn hoạt động cho 1.143 tổ hòa giải ở cơ sở với 5.724 hòa giải viên, đã tham gia hòa giải được hàng nghìn vụ việc và đã góp phần vào việc giữ vững trật tự ở cơ sở. MTTQ các cấp đã tiếp nhận 834 đơn thư khiếu nại, tố cáo; tất cả các đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết của MTTQ đã được chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời thông báo cho đơn nguyên biết.

Đối với nội dung toàn dân đoàn kết, tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp đã được đẩy mạnh thực hiện. Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực MTTQ các huyện, thành phố tổ chức 04 Lễ ra quân Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới; đã xây dựng được 20 mô hình “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư đảm bảo về môi trường”. Tại các điểm xây mô hình đều thành lập Ban Vận động và quy chế hoạt động, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể, cách thức tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí đảm bảo môi trường ở thôn bản và hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với việc biến đổi khí hậu. Nhiều bản trên địa bàn tỉnh đã trở thành bản du lịch xanh-sạch-đẹp như bản Sin Súi Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ; bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường...

Người dân xã Tả Lèng, huyện Tam Đường thu hoạch lúa mùa.

Ông Sìn Văn Sủ, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh cho biết: Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia thực hiện gắn với nội dung của Cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước. Với phương châm, Nhà nước và Nhân dân cùng làm, MTTQ các cấp đã vận động các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp và Nhân dân ủng hộ đóng góp xây dựng nông thôn mới. 3 năm qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã huy động được nguồn lực tại chỗ là 10.073 triệu đồng, người dân hiến được 420.737 m2 đất, góp 172.103 ngày công lao động; tích cực ủng hộ vật liệu xây dựng để làm đường giao thông nội bản, liên bản, nổi bật là ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới ở các huyện, thành phố như xã Nậm Loỏng (thành phố Lai Châu), xã Pắc Ta, Thân Thuộc (huyện Tân Uyên)... Qua đó, góp phần vào việc toàn tỉnh có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

MTTQ xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên là một trong những đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực vận động Nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ông Lò Văn Lánh, Chủ tịch MTTQ xã Trung Đồng cho biết: MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã đã phát động phong trào thi đua liên quan đến phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Người dân trên địa bàn xã đã tích cực sản xuất, phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đã tăng từ 7,3 triệu đồng/người (năm 2011) lên 29,14 triệu đồng/người (năm 2018); tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm từ 52,3% (năm 2011) xuống còn 8,38% (năm 2018).

Có thể thấy, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020 bước đầu đã đạt được những kết quả thiết thực. Thời gian tới, MTTQ các cấp tích cực phối hợp với tổ chức các thành viên tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động để góp phần làm cho bộ mặt nông thôn Lai Châu ngày càng giàu đẹp, đô thị ngày càng khang trang hơn.

Tin liên quan

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới(13/08/2019 10:28:51 SA)

Tuổi trẻ Than Uyên góp sức xây dựng nông thôn mới(18/07/2019 7:51:38 SA)

Xây dựng kế hoạch thực hiện - Nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới(05/07/2019 4:29:46 CH)

Xây dựng nông thôn mới ở Lai Châu: Vẫn còn nhiều khó khăn(02/07/2019 11:24:57 SA)

Lai Châu nỗ lực xây dựng nông thôn mới (10/06/2019 5:22:33 CH)

Tin mới nhất

Tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh(13/09/2019 4:10:58 CH)

Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh(13/09/2019 10:09:29 SA)

Hiệu quả từ hình thức chăn nuôi mới ở Nậm Nhùn(12/09/2019 4:18:17 CH)

Khởi công tuyến đường dây 110KV Thủy điện Lai Châu – Thị xã Mường Lay(13/09/2019 10:15:10 SA)

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Sìn Hồ đạt loại xuất sắc(13/09/2019 3:52:59 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down