3946 người online

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh; trụ sở của Trung tâm đặt tại Tầng 1, Khối 2, Trụ sở các cơ quan sự nghiệp tỉnh Lai Châu.

Ngày 23/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin của tỉnh Lai Châu năm 2020.

Hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, Lai Châu đẩy mạnh thực hiện một cửa điện tử tại các cơ quan hành chính Nhà nước và bước đầu cho thấy kết quả tích cực.

Ngày 05/7, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 728/QĐ-UBND Công bố 13 Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; 36 Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch tỉnh Lai Châu.

Chiều ngày 09/7, Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra mặt bằng để làm trụ sở của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

Thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã tích cực thực hiện cải cách hành chính (CCHC). Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa như mong muốn. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đưa ra các giải pháp đẩy mạnh CCHC gắn với cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Cổng thông tin điện tử tỉnh có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ về vấn đề này.

Ngày 31/5, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019” đã ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”.

Ngày 24/5, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 887/KH-UBND về việc Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2020.

Theo các Quyết định số 479, 480, 481/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 22/5/2019 tỉnh đã công bố, công khai 82 Danh mục thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, có 80 Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 02 danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ và đăng tải công khai dữ liệu TTHC vào Cơ sở Dữ liệu quốc gia về TTHC.

Tiếp cận đất đai là 1 trong 10 chỉ số thành phần đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thể hiện việc tiếp cận đất đai dễ hay không dễ và tính ổn định trong quá trình sử dụng đất, đây là chỉ số quan trọng trong việc đánh giá khả năng thu hút đầu tư. Để tiếp tục cải thiện và nâng cao thứ hạng chỉ số tiếp cận đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra một số giải pháp thực hiện góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu có cuộc trao đổi với đồng chí Đỗ Văn Xiêng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về vấn đề này.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.359
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down