7016 người online

Những năm qua, nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp cho không ít những hộ nghèo, gia đình chính sách thay đổi nhận thức, tìm tòi cách làm ăn, từng bước làm quen với cơ chế thị trường, góp phần thoát nghèo, nâng cao thu nhập, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn điện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”, tỉnh Lai Châu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Phong Thổ đã tích cực vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế kết hợp với đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới. Nhờ vậy mà các phong trào nông dân đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế vùng biên, bảo vệ chủ quyền biên giới.

Là một trong những cán bộ Hội nông dân điển hình trong công tác vận động hội viên và phát triển kinh tế gia đình, ông Quách Tiến Thơn, Chi Hội trưởng Hội Nông dân tổ 15, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu đã không chỉ nói suông, mà bằng những việc làm thực tế của bản thân, ông đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế và vươn lên làm giàu chính đáng. Nhờ tích cực lao động sản xuất, chăn nuôi nên gia đình ông Thơn nhiều năm liền được công nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Những năm qua nhờ có các chính sách ưu đãi về nông nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên, nông dân tại thành phố Lai Châu chủ động trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, gia đình được khai thác hiệu quả; nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, tranh thủ các nguồn vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa nhiều giống mới phù hợp với từng loại đất, thích nghi với khí hậu vào sản xuất, kinh doanh… Trong 5 năm (2015-2018) đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,3%, đã có 34 hộ hội viên thoát nghèo bền vững, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 28,4 triệu đồng/người/năm.

Những năm qua, chính quyền địa phương các xã, thị trấn của huyện Sìn Hồ đã thể hiện rõ vai trò trong điều hành nguồn vốn vay thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, góp phần đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng. 

5 năm qua (2013-2018), dưới sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của tỉnh cùng với tinh thần đoàn kết, vượt khó trong lao động, nông dân Lai Châu đã có những đóng góp tích cực đối với phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Để đạt được những kết quả này, các cấp Hội Nông dân đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Những năm qua, Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã phát huy được truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái trong nội bộ nông dân. Đặc biệt, từ phong trào các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã tích cực giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên trong lao động sản xuất cũng như trong cuộc sống, hàng năm đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 1.000 lao động và trên 5.000 lao động có việc làm theo mùa vụ.

Những năm qua, cùng với sự mở rộng hoạt động giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại xã, chính quyền địa phương xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên cũng đã có những giải pháp tích cực đưa vốn tín dụng đến với người dân.

Theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp. Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.359
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down